EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Gwarantowane szkolenia – LUBLIN 05-07.06.2023 Przyjazd po południu w dn. 04.06.2023 r.

172/23 PFRON-URZĄD PRACY – OBSŁUGA SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON ROZLICZANIE ORAZ AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W URZĘDZIE PRACY, POPRZEZ UDZIELANIE Z PFRON JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZATRUDNIENIE NA STANOWISKACH UTWORZONYCH W RAMACH PRZYZNANYCH PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Szczegóły w linku: https://eceprestiz.pl/szkolenie/116-22-pfron-urzad-pracy-2022-rozliczanie-oraz-aktywizacja-zawodowa-klienta-z-niepelnosprawnosciami-w-urzedzie-pracy-poprzez-udzielanie-z-pfron-jednorazowo-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-o/

 

150/23 ROZLICZENIA Z ZUS – PROGRAM PŁATNIK – KOREKTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ, ZGŁOSZEŃ DO UBEZPIECZEŃ I ROZLICZEŃ ZUS Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU PŁATNIK

Szczegóły w linku: https://eceprestiz.pl/szkolenie/117-22-rozliczenia-z-zus-program-platnik-korekty-wyplat-swiadczen-zgloszen-do-ubezpieczen-i-rozliczen-zus-z-uwzglednieniem-funkcjonalnosci-programu-platnik-webinarium-z/

 

136/23 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2021-2027 – ŚRODKI UE DLA POLSKI

Szczegóły w linku: https://eceprestiz.pl/szkolenie/175-22-nowy-okres-programowania-2021-2027-srodki-ue-dla-polski/

 

805/23 OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA – PROFESJONALIZM W OBSŁUDZE KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ INSTYTUCJONALNEGO

Szczegóły w linku: https://eceprestiz.pl/szkolenie/807-obsluga-trudnego-klienta-profesjonalizm-w-obsludze-klienta-indywidualnego-oraz-instytucjonalnego/

 

504/23 RÓWNOŚĆ SZANS, NIEDYSKRYMINACJA ORAZ UNIWERSALNE PROJEKTOWANIE W PROJEKTACH Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM 2021-2027

Szczegóły w linku: https://eceprestiz.pl/szkolenie/507-zarzadzanie-projektami-w-tym-wspolfinansowanymi-ze-srodkow-ue-w-nowej-perspektywie-finansowej-oraz-zarzadzanie-zespolem-projektowym/