EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

NAJNOWSZA PUBLIKACJA – Prof. Artur Piaszczyk – “KONTROLA I AUDYT. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE” – WYDANIE GRUDZIEŃ 2018 R.