EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Windykacja
1701/20 SKUTECZNE METODY ZABEZPIECZANIA I EGZEKUCJI WIERZYTELNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH. NARZĘDZIA POPRAWY ŚCIĄGALNOŚCI.
1702/20 WINDYKACJA SĄDOWA I KOMORNICZA PIENIĘŻNYCH NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH ORAZ FIRMACH PO ZMIANACH PRZEPISÓW
1703/20 POSTĘPOWANIE I EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA DOTYCZĄCA ZWROTU ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH – PRAWA I OBOWIĄZKI WIERZYCIELA
1704/20 WINDYKACJA W URZĘDZIE / FIRMIE OD A DO Z, CZYLI JAK SAMODZIELNIE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM I UPOMINAWCZYM
1705/20 NOWA USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH ORAZ O KOSZTACH KOMORNICZYCH W 2020 R.
1706/20 ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ, POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI. SKUTECZNA WINDYKACJA I EGZEKUCJA NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ
1707/20 POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE W PUP PO NOWELIZACJACH PRZEPISÓW
1708/20 DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PO ZMIANIE USTAWY O KOMORNIKACH SĄDOWYCH – ASPEKTY KOSZTOWE
1709/20 WINDYKACJA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH PO ZMIANIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH I KOMORNIKACH SĄDOWYCH
1710/20 DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH PO ZMIANIE USTAWY O KOMORNIKACH SĄDOWYCH. KOSZTY POSTĘPOWAŃ O OPRÓŻNIENIE LOKALI.
1711/20 DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PO ZMIANIE USTAWY O KOMORNIKACH SĄDOWYCH
1712/20 NOWA USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH ORAZ O KOSZTACH KOMORNICZYCH