EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1703/23 POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE PUP PO NOWELIZACJACH PRZEPISÓW

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

LUTY

LUTY

LUTY

LUTY

LUTY

13-14.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.02.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

13-15.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.02.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-16.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 14.02.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 14.02.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

16-17.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 15.02.2023 r.

Katowice, Hotel *** centrum

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 19.02.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

27.02-01.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 26.02.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

MARZEC

MARZEC

MARZEC

MARZEC

MARZEC

02-03.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 01.03.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-07.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.03.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.03.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

13-15.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.03.2023 r.

Gdańsk, Hotel *** centrum

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2780,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 14.03.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2650,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 19.03.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

23-24.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 22.03.2023 r.

Katowice, Hotel *** centrum

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

29-30.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 28.03.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

29-31.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 28.03.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

17-19.04.2023 Przyjazd po południu w dn. 16.04.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-20.04.2023 Przyjazd po południu w dn. 18.04.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-21.04.2023 Przyjazd po południu w dn. 18.04.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Poznanie zasad, trybu, praw i obowiązków stron w postępowaniu windykacyjnym.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący: Ekspert w dziedzinie windykacji, egzekucji oraz postępowania administracyjnego i sądowego. Prawnik, finansista, doświadczony ekspert w zakresie instrumentów rynku pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Rodzaje nienależnych świadczeń – podział dla potrzeb windykacji.

1. Umowy cywilnoprawne :

– rozpoczęcie działalności gospodarczej

– doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy

– staże, prace interwencyjne, roboty publiczne

– szkolenia indywidualne,

– refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

– zatrudnienie wspierane, refundacja kosztów opieki

2. Inne nienależenie pobrane świadczenia :

– zasiłki dla bezrobotnych

– zwroty kosztów dojazdu

3. Postępowanie windykacyjne, a środki z projektów unijnych

II. Kwalifikacja postępowania windykacyjnego:

1. Postępowanie z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

2. Postępowanie z ustawy o BIG (analiza dokumentacji – przykłady, wypełnianie wzorów)

3. Postępowanie ugodowe – stosowanie ulg na wniosek i z urzędu dopuszczalnych przez Ordynację podatkowa i ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

4. Dokumentacja w PUP dotycząca wyboru postępowania lub postępowań – przykłady

III. Przedawnienia roszczeń w świetle: kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych.

1. Zastosowanie powyższych przepisów do świadczeń z Funduszu Pracy

2. Odpowiedzialność pracowników PUP za nieuzasadnione przedawnienie

3. Zastosowanie przepisów w odniesieniu do przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE / projektów unijnych

IV. Czynności wierzyciela zmierzające do wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego po zmianach w kpa

1. Obowiązek doręczenia upomnienia poprzedzającego wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

2. Należności pieniężne, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

3. Termin wystawienia upomnienia

4. Treść upomnienia – prawidłowe wypełnienie

5. Zasady doręczenia upomnienia

6. Koszty upomnienia

7. Zasady stosowania prawa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym  czyli kpa w czynnościach windykacyjnych

V. Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji –  przykłady i praca na dokumentacji oraz dokumentacja poprzedzająca postępowanie.

1. Wezwanie do zapłaty (zasady, terminu wystawiania i doręczenie)

2. Upomnienie (zasady, terminy wystawiania i doręczenie)

3. Tytuł wykonawczy (zasady wystawiania, doręczania , aktualizacji)

4. Klauzula wykonalności ( zasady nadawania przez Sąd i komornika Skarbowego)

VI. Dokumenty komornicze

– postanowienia i sposób ich zaskarżania  omawianie wzorów i przygotowywanie procedur odwoławczych w szczególności na :

– w sprawie odmowy zwolnienia spod egzekucji administracyjnej (art. 13),

– w sprawie zarzutów na wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego (art. 34),

– w sprawie odmowy wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego objętych środkiem egzekucyjnym, do których rości sobie prawo osoba inna niż zobowiązany (art. 40),

– w sprawie wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego objętych środkiem wskazanym przez wierzyciela przy egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym (art. 39),

– w sprawie skargi na czynności egzekucyjne i przewlekłość postępowania (art. 54),

– w sprawie zawieszenia lub odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego (art. 56),

– w sprawie uchylenia lub odmowy uchylenia czynności egzekucyjnych w wypadku zawieszenia egzekucji (art. 58),

– w sprawie umorzenia lub odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego (art. 59)

– w sprawie uchylenia lub odmowy uchylenia czynności egzekucyjnych w wypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego (art. 60),

– w sprawie kosztów egzekucyjnych (art. 64),

– w sprawie nałożenia grzywny na zakład pracy lub pracownika tego zakładu, jeśli nie wykonują obowiązków związanych z egzekucją z wynagrodzenia za pracę (art. 76), na oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego (art. 99),

– w sprawie zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór ,(art. 102),

– w sprawie naruszenia przepisów o przeprowadzeniu licytacji (art. 107),

– w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia (art. 122),

– w sprawie odmowy umorzenia grzywny w celu przymuszenia (art. 125),

– w sprawie zastosowania wykonania zastępczego (art. 128),

– w sprawie wezwania zobowiązanego do wpłacenia zaliczki na koszty wykonania zastępczego oraz w sprawie dostarczenia dokumentacji, materiałów i środków przewozowych w toku wykonania zastępczego (art. 129),

– w sprawie wniosku o zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastępczego (art. 132),

– w sprawie zastosowania środka w postaci odebrania rzeczy ruchomej (art. 139),

– w sprawie zastosowania środka w postaci odebrania nieruchomości, opróżnienia lokalu i innych pomieszczeń (art. 143),

– w sprawie zastosowania przymusu bezpośredniego (art. 150)

– zarzuty na czynności komornika (rodzaje, przykłady) – wypełnianie dokumentacji

– skarga na czynności komornika (rodzaje, przykłady) – wypełnianie dokumentacji

– wniosek wierzyciela do komornika o realizację tytułu

– ewidencja tytułów wykonawczych

– postępowanie przeciwegzekucyjne

VII. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji we wnioskach PUP oraz innych jednostek samorządowych

– wystąpienie do sądu o umorzenie dokumentu w trybie art. 86

– wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

– wniosek o umorzenie kosztów egzekucyjnych

– forma elektroniczna informacji i dokumentów art. 66 j

– zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym – przykłady dokumentów art. 33

VIII. Kodeks postępowania Cywilnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dla PUP oraz innych jednostek samorządowych

1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego art. 796 817 kpc

2. Wymagana dokumentacja wg. Kpc

3. Wniosek o zawieszenie cywilnego postępowania egzekucyjnego

IX. Ulgi w spłacie należności:

1. Ulgi na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

2. Ulgi na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w związku z ustawą o finansach publicznych

3. Pomoc publiczna i pomoc de minimis przy udzielaniu ulg w spłacie konsekwencje – wymagana dokumentacja.

4. Rozłożenie na raty- wzory rozstrzygnięć, przykładowa dokumentacja  ćwiczenia praktyczne

5. Odroczenie terminu płatności – – wzory rozstrzygnięć, przykładowa dokumentacja –  ćwiczenia praktyczne

6. Umorzenie- – wzory rozstrzygnięć, przykładowa dokumentacja ćwiczenia praktyczne

7. Sprawozdawczość z zakresu ulg w spłacie i pomocy publicznej

8. Uchwały Starostwa Powiatowego dla potrzeb stosowanych ulg w spłacie przez PUP.

X. Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników przed szkoleniem

XI. Bieżące pytania uczestników szkolenia.

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.