EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
01W. WINDYKACJA ORAZ PRAKTYCZNA EGZEKUCJA – SZKOLENIE ZAAWANSOWANE Z ZAKRESU ZABEZPIECZEŃ W OBROCIE GOSPODARCZYM
DATA SZKOLENIA
MIEJSCE SZKOLENIA
FORMA
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
Chęć udziału
PDF
KOD
DATA SZKOLENIA
26/10/2020
Rozpoczęcie szkolenia od godz. 09:00
MIEJSCE SZKOLENIA
Lublin
FORMA
8 h.
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
680,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Poznanie aspektów prawnych oraz nabycie umiejętności z zakresu windykacji i egzekucji, tworzenia procedur, obiegu dokumentów oraz skutecznych metod postępowania w tym zakresie.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący: Alicja Słowińska – wieloletni windykator zawodowy, windykacji bezpośredniej. Wiceprezes Krajowego Odzysku Należności sp. z o.o., licencjonowany detektyw z własną agencją detektywistyczną. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości wprowadzające (aktualne przepisy)

– Istota zabezpieczenia umów a postępowania zabezpieczającego

2. Omówienie i prawidłowe rozpoznanie prawnej formy potencjalnej strony umowy handlowej:

– Prawidłowe ustalenie sposobu reprezentacji podmiotów gospodarczych występujących w obrocie gospodarczym,

– Jakich dokumentów należy wymagać przy podpisywaniu umów,

– Jak prawidłowo zawrzeć umowę czyli prawidłowa budowa umowy – ćwiczenia

3. Sprawdzenie wiarygodności przyszłego kontrahenta

– Wykaz źródeł informacji

– Sposoby uzyskania informacji

4. Wypracowanie procedur windykacji w firmie / stworzenie dokumentu/

– Określenie pojęć występujących w procedurze

– Budowa trybu postępowania

– Wyznaczenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób / komórek/

– Ustalenie zasad postępowania na etapie windykacji przedsądowej

– Ustalenie zasad postępowania na etapie windykacji sądowej

– Określenie zasad współpracy z kancelarią komorniczą

5. Wypracowanie obiegu dokumentów w firmie związanych z pracą działu windykacji

– Budowa wezwań do zapłaty na różnym poziomie zaawansowania windykacji

– Jak napisać pozew sądowy

– Jak przygotować komplet dokumentów do sądu bez pomocy kancelarii -ćwiczenia

6. Przebieg postępowania zabezpieczającego

7. Jak skutecznie pracować z komornikiem

– Jakie obowiązki ma komornik

– Co decyduje o skuteczności komornika

– Jak napisać wniosek do komornika i jakie dokumenty przesyłać komornikowi by przyśpieszyć egzekucję należności

– Poszukiwanie majątku dłużnika przez wierzyciela

– Arkusz poszukiwań dłużnika – uciekiniera

8. Zagadnienia ogólne postępowania egzekucyjnego

– Co to jest egzekucja ,

– Strony i inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego,

– Ustanowienie kuratora dla osoby, której miejsce pobytu jest nieznane

– Co to jest tytuł wykonawczy i jego rodzaje

9. Europejski tytuł egzekucyjny

10. Prawny podział zabezpieczeń oraz zasady ich stosowania

– Zabezpieczenia osobiste

– Zabezpieczenia rzeczowe

– Zabezpieczenia instytucjonalne

– Zabezpieczenia nietypowe – wtórne

– Elementy właściwego wyboru formy zabezpieczenia

11. Egzekucja świadczeń pieniężnych,- Egzekucja z ruchomości

– Egzekucja z wynagrodzenia za pracę,

– Egzekucja z rachunków bankowych

– Egzekucja z innych wierzytelności

– Egzekucja z praw majątkowych

– Egzekucja z nieruchomości – zasadnicza i uproszczona

12. Instytucja wyjawienia majątku

13. Egzekucja świadczeń niepieniężnych

14. Przepisy o ochronie obrotu gospodarczego

15. Taktyki negocjacyjne przy windykacji

16. Kłamstwo i jego wykrywanie – wskazówki kłamstwa

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.