EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
09. PUBLIC RELATIONS W INSTYTUCJI/FIRMIE – NOWE WYZWANIA

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu public relations, poznanie narzędzi i technik pomocnych w budowaniu spójnego, konsekwentnego w przekazie i nowoczesnego wizerunku instytucji publicznej. Uczestnicy nabywają praktycznych umiejętności przydatnych w jego kreowaniu i rozpowszechnianiu, a tym samym w osiąganiu wyznaczonych celów instytucji. Poznają także oczekiwania i pracę mediów, przyswajają sobie umiejętności przydatne w kontaktach z dziennikarzami oraz pomocne w kreowaniu wydarzeń medialnych i promocji własnej instytucji.

Prowadzący: Ewa Stępień, certyfikowany trener biznesu, coach metody ICF, dziennikarz Jest absolwentką Szkoły Trenerów „Trop” w Warszawie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Specjalizuje się w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych oraz współpracy grupowej na rzecz profesjonalnej obsługi klientów w biznesie i sferze publicznej, budowania wizerunku organizacji oraz kontaktów z mediami. Ma kilkunastoletnie doświadczenie prasowe oraz kilkuletnie radiowe. Jedenaście lat pracowała w „Dziennik Wschodnim” w Lublinie, współpracowała z ogólnopolskimi pismami branżowymi „Puls Medycyny”, „Służba Zdrowia”, z magazynami wydawnictwa Edipresse w Warszawie oraz Phoenix Press we Wrocławiu, z „Polityką”, z miesięcznikiem mediów, reklami i PR „Press”, była regionalnym korespondentem Radia „Wawa” w Warszawie. Jako specjalista ds. PR w Agencji PR i Reklamy przygotowała kampanię medialną wejścia na rynek nowej sieci delikatesów należącej do jednej ze spółek giełdowych. Obecnie jest właścicielem i trenerem w agencji szkoleniowej „Autograf”.

Metody pracy: Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o metody aktywne, warsztatowe angażujące uczestników: ćwiczenia indywidualne i grupowe, studium przypadku, dyskusje moderowane, mini wykłady i prezentacje.

PROGRAM SZKOLENIA

Public relations w systemie komunikowania się z otoczeniem

 1. Korzyści wynikające z dbania o wizerunek
  • Rola PR w nowocześnie zarządzanej instytucji/urzędzie
  • Psychologiczne aspekty świadomego budowania wizerunku i wywierania wpływu na otoczenie
  • Budowanie i realizacja strategii PR
  • Znaczenie badań marketingowych w administracji publicznej
  • Koncepcja misji administracji
  • Urząd w oczach petenta-klienta
 2. Techniki tworzenia dobrej opinii o urzędzie w jego środowisku zewnętrznym
  • Tożsamość instytucji i system identyfikacji wizualnej (herby, flagi, logo, architektura, wystrój wnętrz)
  • Nowe tendencje w zakresie wydawnictw firmowych, tzw. custom publishing
  • Patronat i sponsoring
  • Relacje i konsultacje ze społecznością lokalną poprzez: reklamy, eventy, dni otwarte, spotkania z ekspertami, gadżety, lobbing, dyżury w redakcjach, kampanie i akcje społeczne, udział obywateli w posiedzeniach organów administracji
  • Otoczenie zewnętrzne instytucji, cele i sposoby komunikowania się z nim: mieszkańcy, instytucje państwowe, samorządowe i resortowe, organizacje pozarządowe, media, kontrahenci i dostawcy, uczelnie i szkoły, środowisko finansowe, potencjalni inwestorzy, turyści
 3. Nowe technologie internetowe na usługach wizerunkowych
  • Jak wykorzystać Internet do budowania i podtrzymywania relacji z otoczeniem? – strony www, newsletter, RSS, e-Urząd, wersje mobilne, komunikatory i blogi, fora i wortale specjalistyczne, wirtualne biura prasowe
  • Media społecznościowe nowym, coraz popularniejszym kanałem komunikacji: szanse i zagrożenia
  • Korzyści z działań podejmowanych przez marki w social media
 4. Wszystko pod kontrolą – obrona wizerunku instytucji w sytuacji kryzysowej
  • Praktyczne scenariusze antykryzysowe
  • Zarządzanie obiegiem informacji w sytuacji trudnej
 5. Wizerunkowe wpadki podmiotów sfery publicznej
 6. Przygotowanie pracowników do roli ambasadorów instytucji na zewnątrz, czyli public relations wewnętrzne: biuletyny, podręcznik pracownika, poczta elektroniczna lub intranet, tablica ogłoszeń, imprezy okolicznościowe, skrzynka życzeń/zażaleń, rekreacja, szkolenia

Urząd – media – społeczeństwo, czyli media relations

 1. Komunikacja z mediami na poziomie mediów lokalnych, regionalnych, krajowych, a także mediów branżowych i społecznościowych
  • Na czym polega media relations?
  • Dlaczego lepiej postarać się o artykuł w gazecie lub portalu internetowym niż wykupić reklamę?
  • Jak wykorzystać media do bezpłatnej promocji naszego biura/urzędu?
 2. Pierwszy kontakt z mediami
  • Jak nawiązać kontakt z redakcjami i właściwymi dziennikarzami?
 3. Narzędzia komunikacji medialnej – informacja prasowa, konferencja prasowa, udzielanie wywiadu
  • O czym informować media?
  • Jak napisać informację prasową, żeby zainteresować redakcję?
  • Jak wykreować wydarzenie medialne?
  • Organizacja konferencji prasowej
  • Przygotowanie i udzielanie wywiadu
  • Zasady dobrej prezencji w TV – strój, dodatki, fryzura
  • Mowa ciała i panowanie nad swoim zachowaniem
  • Taktyki radzenia sobie z trudnymi pytaniami
 4. Zasady współpracy z mediami i formułowanie przekazu korzystnego dla samorządu i instytucji
  • Oczekiwania dziennikarzy od managerów jednostek samorządowych i rządowych oraz od specjalistów PR
  • Czego dziennikarze nie lubią, a co lubią?
  • Jakim językiem mówić do mediów? v-Czy wypada dawać prezenty?
 5. Prawa i zasady rzetelnej komunikacji i dobrych relacji z dziennikarzami. Prawo prasowe
  • Obowiązki dziennikarza i przedstawiciela instytucji publicznej – wybrane zagadnienia prawne
  • Ochrona przed manipulacją przekazu. Kiedy mamy prawo do autoryzacji?
  • Sprostowanie jako ostateczność; jak je napisać, żeby ukazało w gazecie lub zostało wyemitowane w telewizji?
  • Wolność słowa i prasy, a dobra osobiste przedstawicieli sfery publicznej

Osoby biorące udział w kształtowaniu wizerunku instytucji (rzecznicy prasowi, specjaliści PR, prezesi, wójtowie, dyrektorzy, naczelnicy oraz inni)

 1. Personality public relations – znaczenie autoprezentacji w osiąganiu zamierzonych celów wizerunkowych instytucji
  • Kto i dlaczego powinien działać na rzecz wizerunku podmiotu publicznego?
  • Rola urzędnika w kształtowaniu wizerunku jednostki sfery publicznej
  • Jak kształtować swój publiczny wizerunek?
  • Budowanie marki osobistej na zasobach i mocnych stronach
  • Spójność wizerunku osobistego z wizerunkiem instytucji
 2. Co mówić i jak mówić, aby nas słuchano podczas wystąpień publicznych (imprezy masowe, przemówienia, konferencje, spotkania z mieszkańcami, spotkania wyborcze)
  • Nastawienie emocjonalne prezentera
  • Dopasowanie prezentacji do potrzeb audytorium
  • Komunikacja werbalna: jasność i porządek wypowiedzi
  • Jak przyciągnąć uwagę
  • Zaangażowanie i kontakt wzrokowy
  • Czas trwania wystąpienia
  • Przerwy
 3. Potęga porozumiewania się pozasłownego
  • Budowanie świadomości własnych nawyków
  • Mowa ciała: oczy, twarz, postawa, sposób poruszania się, ton i siła głosu
  • Mowa ubioru: garderoba, kolor, dodatki, a protokół dyplomatyczny
  • Strój spójny z sytuacją
  • Styl i osobowość
  • Złodzieje wizerunku
 4. Opanowywanie tremy
  • Jak sprawiać wrażenie pewnego siebie
  • Techniki redukowania stresu i opanowywania tremy
 5. Narzędzia skutecznego porozumiewania się
 6. Aktywne słuchanie, parafraza, odzwierciedlenie, klaryfikacja

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.