EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
02. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – JAK BYĆ SOBĄ A JEDNOCZEŚNIE WZBUDZAĆ NIEPRZECIĘTNE ZAINTERESOWANIE.

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Jest pokazanie głównych elementów, dzięki którym wystąpienie będzie interesujące dla odbiorców. Uczestnicy będą mogli poznać również główne błędy jakie pojawiają się wśród prelegentów aby uchronić się przed nimi w sytuacji własnych wystąpień.

Prowadzący: Politolog, specjalista w zakresie wystąpień publicznych, wizerunku. Wysokiej klasy ekspert oraz ceniony trener.

Metody pracy: Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego warsztatu, gdzie uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach indywidualnych, grupowych, w scenkach z odgrywaniem ról prezentera. Będą również „burze mózgów’, mini-wykłady trenerskie oraz prezentacje na forum, praca z kamerą.

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Wprowadzenie do tematu wystąpień publicznych
  • Czym są w praktyce wystąpienia publiczne?
  • Wystąpienia publiczne kontra umiejętność sprzedawania samego siebie-prawdy i mity
  • Odbiorca i prezenter jako dwa odrębne światy czyli o potrzebach i oczekiwaniach odbiorcy wobec prezentera oraz o oczekiwaniach prezentera dotyczące odbiorców
  • Sposoby zbierania informacji o odbiorcach prezentacji aby lepiej przygotować się do wystąpienia
 2. Podstawowe zasady skutecznej prezentacji
  • Dobrze sprecyzowany cel czyli co konkretnie chcemy zyskać poprzez prezentację
  • Efekt pierwszego wrażenia wśród słuchaczy czyli na co zwrócić szczególną uwagę przed rozpoczęciem wykładu?
  • Co buduje autorytet mówcy oraz w jaki sposób można go stracić?
  • Struktura prezentacji w podziale na otwarcie, temat główny i podsumowanie najważniejszych treści
 3. Co składa się na sukces interesującej prezentacji?
  • Komunikacja werbalna czyli w jaki sposób wzbudzić zainteresowanie słuchaczy poprzez anegdoty, narracje i ciekawe fakty z życia
  • Techniki prezentacyjne ułatwiające zapamiętanie prezentowanej treści (porównania, poruszanie wyobraźni, triady, powtórki)
  • Umiejętność aktywnego słuchania, zadawania pytań oraz parafrazy aby lepiej zrozumieć uczestników
  • Zastosowanie dyskusji moderowanej jako omówienie fragmentów filmowych lub case study
  • Umiejętność budowania dynamiki podczas wystąpienia
  • Gry i zabawy, podnoszące poziom energetyczny odbiorców
 4. Narzędzia wspomagające prezentację, czyli co i w jaki sposób przygotować aby wystąpienie było ciekawsze
  • Prezentacja multimedialna-w jaki sposób ją stworzyć aby była atrakcyjna dla odbiorców
  • Aspekty pracy z tablicą (white board) aby nie popełniać błędów
  • Optymalne materiały dla uczestników, plusy i minusy obecnie stosowanych formatów
  • Sposoby ustawienia sali aby prezenter czuł się komfortowo
  • Weryfikacja sprzętu multimedialnego i tworzenie zabezpieczeń w sytuacji awarii
 5. Najczęstsze błędy prezenterów i sposoby aby im zapobiec
  • Wchodzenie w konfrontację werbalną z uczestnikami
  • Brak odpowiedzi na zadawane pytania
  • Brak umiejętności słuchania uczestników
  • Ignorowanie chęci wypowiedzi ze strony uczestników
  • Brak przestrzegania stref dystansu, poprzez wchodzenie w strefy przestrzenne uczestników
 6. Rady dla początkujących prezenterów
  • Jak poradzić sobie z krytyką dotyczącej przekazywanej treści?
  • Jak zareagować na zarzuty natury personalnej?
  • Jak poradzić sobie z liderami, którzy przyćmiewają swoją osobowością lub merytoryką prelegenta?
  • Jak załagodzić sytuację, kiedy uczestnicy weszli w konflikt ze sobą?
  • Jak poradzić sobie z rozproszeniem i brakiem uwagi odbiorców
  • Wykaz najczęściej pojawiających się trudności mogących wystąpić podczas wystąpienia
 7. Autoanaliza SWOT czyli określenie swoich mocnych i słabszych stron, szans i zagrożeń jako prelegenta
 8. Studium przypadku.

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.