EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1007/24 TRENER PRACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – ROZSZERZONY KURS DRUGIEGO STOPNIA

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

24-26.07.2024 

Przyjazd po południu w dn. 23.07.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

05-07.08.2024 

Przyjazd po południu w dn. 04.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

19-21.08.2024 

Przyjazd po południu w dn. 18.08.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

26-28.08.2024 

Przyjazd po południu w dn. 25.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

28-30.08.2024 

Przyjazd po południu w dn. 27.08.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

WRZESIEŃ

WRZESIEŃ

WRZESIEŃ

WRZESIEŃ

WRZESIEŃ

04-06.09.2024 

Przyjazd po południu w dn. 03.09.2024 r.

Lublin, Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +900,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1200,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2800,00/3100,00zł

+ 23 % VAT

11-13.09.2024 

Przyjazd po południu w dn.10.09.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +900,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1200,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2800,00/3100,00zł

+ 23 % VAT

16-18.09.2024 

Przyjazd po południu w dn.15.09.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +900,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1200,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2800,00/3100,00zł

+ 23 % VAT

23-25.09.2024 

Przyjazd po południu w dn. 22.09.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +900,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1200,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2800,00/3100,00zł

+ 23 % VAT

PAŹDZIERNIK

PAŹDZIERNIK

PAŹDZIERNIK

PAŹDZIERNIK

PAŹDZIERNIK

14-16.10.2024 

Przyjazd po południu w dn. 13.10.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +900,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1200,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2800,00/3100,00zł

+ 23 % VAT

16-18.10.2024 

Przyjazd po południu w dn. 15.10.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +900,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1200,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2800,00/3100,00zł

+ 23 % VAT

21-23.10.2024 

Przyjazd po południu w dn. 20.10.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +900,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1200,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2800,00/3100,00zł

+ 23 % VAT

LISTOPAD

LISTOPAD

LISTOPAD

LISTOPAD

LISTOPAD

06-08.11.2024 

Przyjazd po południu w dn. 05.11.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +900,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1200,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2800,00/3100,00zł

+ 23 % VAT

13-15.11.2024 

Przyjazd po południu w dn. 12.11.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +900,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1200,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2800,00/3100,00zł

+ 23 % VAT

18-20.11.2024 

Przyjazd po południu w dn. 17.11.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +900,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1200,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2800,00/3100,00zł

+ 23 % VAT

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

02-04.12.2024 

Przyjazd po południu w dn. 01.12.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +900,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1200,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2800,00/3100,00zł

+ 23 % VAT

09-11.12.2024 

Przyjazd po południu w dn. 08.12.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +900,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1200,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2800,00/3100,00zł

+ 23 % VAT

11-13.12.2024 

Przyjazd po południu w dn. 10.12.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +900,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1200,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2800,00/3100,00zł

+ 23 % VAT

16-18.12.2024 

Przyjazd po południu w dn. 15.12.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +900,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1200,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2800,00/3100,00zł

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Prowadzący: Pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej od 2000 roku; starszy specjalista pracy socjalnej o specjalności praca z osobami niepełnosprawnymi, pedagog resocjalizacji, ukończyła Studium Pomocy Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz studia podyplomowe, między innymi w zakresie zdrowia publicznego, psychologii komunikacji społecznej. Przez 10 lat prezes stowarzyszenia zrzeszającego rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Posiada potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacje w zawodzie wykładowcy na kursach i szkoleniach. Prowadzi szkolenia z ww. zakresu od 2010 roku.

Odbiorcy szkolenia: osoby, które ukończyły kurs trenera pracy na poziomie podstawowym i/lub pracują z osobami z niepełnosprawnościami.

Cel szkolenia: poszerzenie wiedzy na temat specyfiki pracy z osobami z niepełnosprawnościami, prawnych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz dobrych praktyk w tych obszarach. Doskonalenie warsztatu trenera pracy w oparciu o własne doświadczenia i obserwacje, wzmacnianie motywacji do dalszej pracy według zasad zatrudnienia wspomaganego.

 PROGRAM SZKOLENIA

1. Analiza aktualnie obowiązujących aktów prawnych w obszarze zatrudnienia wspomaganego oraz systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

2. Wsparcie społeczne i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami – sprawdzone praktyki, najnowsze kierunki i wizje przyszłości.

3. Retrospekcja podejścia do osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni dziejów ludzkości – ewolucja czy rewolucja?

4. Integracja czy aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych? Dochodzenie do niezależności życiowej poprzez pracę.

5. Diagnoza środowiska społecznego jako metoda poznawania osób niepełnosprawnych: problemy osób niepełnosprawnych w rehabilitacji środowiskowej.

6. Osobisty kontekst odczuwania niepełnosprawności: poczucie jakości życia, poczucie koherencji; poczucie wsparcia społecznego a stres pracy i stres bezrobocia.

7. Ustalanie celów oraz etapów ich realizacji. Metodologia i techniki formułowania celu. Narzędzia pracy z celami. Ustalanie i wykorzystanie wartości wspierających proces realizacji celów. Model GROW – czteroetapowa droga osiągania ambitnych celów.

8. Analiza transakcyjna, czyli teoria stosunków międzyludzkich w koncepcji Erica Berne’a; praktyczna identyfikacja poziomów zachowania i odczuwania (w odniesieniu do AT).

9. Warsztat trenera pracy – umiejętności interpersonalne. Bariery i stopery komunikacyjne.

10. Techniki komunikacyjne w kontakcie z klientem; sztuka manipulacji, psychologia kłamstwa, elementy negocjacji.

11. Psychologia konfliktu – źródła i przyczyny konfliktów. Konflikt jako zło konieczne, czy sposób na znalezienie drogi do porozumienia?

12. Rozwiązania i pseudorozwiązania konfliktów – analiza własnego stylu działania w konflikcie. „Konfliktowość” jako cecha osobowości.

13. Motywowanie i pobudzanie aktywności klienta – techniki i narzędzia. Filary motywacji. Siedem praw motywacji – jak je rozpoznać i rozwijać.

14. Techniki komunikacyjne w kontakcie z klientem; sztuka manipulacji, psychologia kłamstwa, elementy negocjacji, argumentacji i perswazji.

15. „Zmęczenie empatią”, czyli symptomy wypalenia zawodowego i wyczerpania emocjonalnego „pomagaczy”. Pozytywne skutki i negatywne konsekwencje współodczuwania.

16. Trening mobilizacji zasobów własnych w walce ze zmęczeniem empatią, obciążeniem emocjonalnym i stresem.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.