EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1015/24 NOWE STANDARDY PRACY I KIERUNKI WSPARCIA UDZIELANEGO OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

24-26.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.06.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os. 2750,00 zł - w pok. 1 os.

Uwaga przy zgłoszeniu co najmniej 2 os. - RABAT 100,00 zł od osoby

+ 23 % VAT

24-27.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.06.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. -4 noclegi

2950,00 zł - w pok. 2-os. 

3200,00 zł - w pok. 1 os.

Uwaga przy zgłoszeniu co najmniej 2 os. - RABAT 100,00 zł od osoby

+ 23 % VAT

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

01-03.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 30.06.2024 r.

Lublin, Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

08-10.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 07.07.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

08-11.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 07.07.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. -4 noclegi

2950,00 zł - w pok. 2-os. 

3200,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-16.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 14.07.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os. 2450,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 14.07.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

22-24.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 21.07.2024 r.

Bydgoszcz, Hotel Park***, ul. Wrocławska 3

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-25.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.07.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os. 2450,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.07.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

05-07.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 04.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

05-08.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 04.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. -4 noclegi

2950,00 zł - w pok. 2-os. 

3200,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-20.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.08.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os. 2450,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-21.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.08.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 19.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-23.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 19.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. -4 noclegi

2950,00 zł - w pok. 2-os. 

3200,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

26-27.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 25.08.2024 r.

Lublin, Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os. 2450,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

26-28.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 25.08.2024 r.

Lublin, Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-29.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 27.08.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os. 2450,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-30.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 27.08.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Szkolenie skierowane jest do pracowników PUP, – warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz wszelkich ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Cele szkolenia: Na poziomie wiedzy: znajomość wybranych teorii i nowoczesnych praktyk na temat specyfiki niepełnosprawności, poznanie kanonu obowiązujących norm społecznych i obyczajów przydatnych w obsłudze osób z niepełnosprawnością.
Na poziomie umiejętności: umiejętność efektywnego komunikowania się z osobą dotkniętą dysfunkcją intelektualną, zdrowotną/fizyczną, stosowanie najnowszych standardów w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych intelektualnie w instytucjach publicznych.

Metody pracy: Prezentacja multimedialna, wykład interaktywny, praca warsztatowa w grupach, ćwiczenia, energizery, studium przypadku.

Odbiorcy szkolenia: jest do pracowników PUP, – warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz wszelkich ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Prowadzący: Marta Mazur, pedagog resocjalizacji, od 2009 roku wykładowca na kursach (zaświadczenie MEN), starszy specjalista pracy socjalnej o specjalności niepełnosprawność, studia podyplomowe z zakresu psychologii komunikacji społecznej i funduszy europejskich w samorządzie terytorialnym; od 16 lat na stanowisku ds. strategii i programów pomocy społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w instytucji pomocy i integracji społecznej, od 2008 roku koordynator projektu współfinansowanego ze środków unijnych, przez 10 lat prezes lokalnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

PROGRAM SZKOLENIA

1. Dawna i dzisiejsza nomenklatura dotycząca niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami (OzN)

a) etykietowanie, stygmatyzacja, piętnowanie;

b) „portretowanie” a język inkluzywny wobec osób z niepełnosprawnościami;

c) język „kształtujący rzeczywistość”;

d) język „wrażliwy” na niepełnosprawność.

2. Niepełnosprawność jako temat tabu

a) mity dotyczące osób niepełnosprawnych;

b) infantylizacja i protekcjonalność wobec ozn;

c) medykalizacja tematu niepełnosprawności.

3. Praca i komunikacja z OzN o szczególnych potrzebach komunikacyjnych, dodatkowe kanały komunikacji. Nawiązywanie kontaktu, oferowanie pomocy, kontakt fizyczny w relacjach pracownik – klient z niepełnosprawnością, poszanowanie prywatności.

4. Klasyfikacja rodzajów i stopni niepełnosprawności. Potrzeby osób z poszczególnymi niepełnosprawnościami.

5. Ewolucja poglądów na temat miejsca osób niepełnosprawnych w społeczeństwach: rys historyczny, uwarunkowania kulturowe, czynniki ekonomiczne.

a) pułapka stereotypów wobec osób niepełnosprawnych, ich możliwości intelektualnych, motywacji do rozwoju osobistego, cech osobowościowych;

b) zjawisko marginalizacji i automarginalizacji, dyskryminacja, podwójne wykluczenie, etykietowanie i stygmatyzacja.

6. Prawne aspekty niepełnosprawności

a) dualny system orzekania o niepełnosprawności: do celów rentowych oraz pozarentowych;

b) przepisy prawa regulujące obowiązek zapewnienia dostępności instytucji publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami;

c) konstytucja RP, Karta praw osób niepełnosprawnych, „nowojorska” Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych – akty prawne gwarantujące równe prawa osobom niepełnosprawnym;

d) ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zadania i wymogi w stosunku do jednostek sektora publicznego. akty wykonawcze i inne akty prawne obowiązujące w tym obszarze;

e) zasada uniwersalnego projektowania i mechanizm racjonalnych usprawnień.

7. Umiejętności psychologiczne, społeczne, prakseologiczne przydatne w relacjach z osobami niepełnosprawnymi z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności

a) rola osobistych przekonań na temat osób niepełnosprawnych i indywidualnych doświadczeń w poziomie kompetencji emocjonalnych; istota komunikacji międzyludzkiej w aspekcie rozpoznawania emocji własnych i emocji innych osób – dbałość o relacje;

b) zachowanie form grzecznościowych, komunikacja przez pośrednika;

c) umiejętność dostosowania komunikatu do systemu reprezentacji sensorycznej rozmówcy;

d) techniki komunikacyjne wzmacniające kontakt z osobą niepełnosprawną, komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery komunikacyjne i ich pokonywanie.

8. Problem niepełnosprawności klienta w tradycyjnym i nowoczesnym podejściu

a) pomiędzy heteronomią a autonomią – osoby z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie;

b) integracja, włączanie społeczne i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w praktyce. proces marginalizacji i wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami – od bezradności do samowykluczenia;

c) przejawy dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami;

d) zagadnienie rzecznictwa i reprezentacji ozn. prawo decydowania o własnym życiu.

9. Specyfika i standardy pracy z OzN i ich rodzinami. Aktywizacja zawodowa i społeczna OzN i ich otoczenia

a) sieć wsparcia społecznego OzN w społeczeństwie włączającym. wsparcie udzielane a wsparcie odczuwane;

b) zasady obowiązujące w relacjach z osobami z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. wypracowanie procedur postępowania z klientami niepełnosprawnymi.

10. Praktyczny warsztat obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych.

11. Zasady savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnościami.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.