EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
153/24 DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA ORAZ ELEKTRONICZNE ZAŁATWIANIE SPRAW I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZEZ URZĘDY PRACY Z OBSZARU ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW USTAWY O DORĘCZENIACH ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYNIKAJĄCYCH Z WW. REGULACJI ZMIAN W KPA

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

24-26.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.06.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os. 2750,00 zł - w pok. 1 os.

Uwaga przy zgłoszeniu co najmniej 2 os. - RABAT 100,00 zł od osoby

+ 23 % VAT

24-27.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.06.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. -4 noclegi

2950,00 zł - w pok. 2-os. 

3200,00 zł - w pok. 1 os.

Uwaga przy zgłoszeniu co najmniej 2 os. - RABAT 100,00 zł od osoby

+ 23 % VAT

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

01-03.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 30.06.2024 r.

Lublin, Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

08-10.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 07.07.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

08-11.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 07.07.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. -4 noclegi

2950,00 zł - w pok. 2-os. 

3200,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-16.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 14.07.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os. 2450,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 14.07.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

22-24.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 21.07.2024 r.

Bydgoszcz, Hotel Park***, ul. Wrocławska 3

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-25.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.07.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os. 2450,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.07.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

05-07.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 04.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

05-08.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 04.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. -4 noclegi

2950,00 zł - w pok. 2-os. 

3200,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-20.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.08.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os. 2450,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-21.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.08.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 19.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-23.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 19.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. -4 noclegi

2950,00 zł - w pok. 2-os. 

3200,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

26-27.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 25.08.2024 r.

Lublin, Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os. 2450,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

26-28.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 25.08.2024 r.

Lublin, Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-29.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 27.08.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os. 2450,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-30.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 27.08.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: przekazanie wiedzy z zakresu nowej regulacji prawnej dotyczącej doręczeń elektronicznych; wprowadzenie do tematyki doręczeń elektronicznych poprzez przedstawienie podstawowych pojęć w tym zakresie; szczegółowe omówienie zasad doręczeń elektronicznych; przedstawienie zmian w ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego obowiązujących po wejściu w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Prowadzący: mgr prawa, praktyk w dziedzinie stosowania KPA. Wieloletni praktyk w dziedzinie stosowania kpa, bardzo wysoko oceniany jako wykładowca na licznych kursach i szkoleniach.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany dotyczące uregulowań kodeksu postępowania administracyjnego 2020 -2023

a) Zmiana ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Dz.U.2021.187 | ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r.

b) Zmiana ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie doręczeń elektronicznych Dz.U.2020.2320 ustawa z dnia 18 listopada 2020 r.

c) Zmiana ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie udzielania pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Dz.U.2020.1298 ustawa z dnia 16 lipca 2020 r.

d) Zmiana ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz.U.2021.737 t.j. ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.

e) Zmiana ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie usługi zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Dz.U.2020.1173 t.j. nowelizacja ustawy z dnia 5 września 2016 r.

2. Omówienie założeń ustawy z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych

3. Doręczenie elektroniczne : zasady doręczeń, oraz ich skutki

a) Przedmiot regulacji

b) Definicje

c) Doręczenia i wymiana informacji wyłączone spod regulacji

d) Adres do doręczeń elektronicznych wykorzystywany do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

e) Przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej

f) Wyłączenie stosowania przepisów o adresie do doręczeń elektronicznych oraz o wykorzystaniu publicznej usługi hybrydowej

g) Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych

h) Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych

i) Inne podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych

j) Uprawnienie do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych

k) Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń

– Sposoby utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego i przyporządkowania do niego skrzynki do doręczeń

– Utworzenie dla podmiotu publicznego adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego

– Utworzenie dla podmiotu niepublicznego adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego

– Elementy wniosku o utworzenie dla podmiotu niepublicznego adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego

– Usługa online do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego; dokumenty dołączane do wniosku

– Dane uzyskiwane przy tworzeniu w sposób automatyczny adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego

– Aktualizacja danych w bazie adresów elektronicznych

– Administrator skrzynki doręczeń; zarządzanie skrzynką doręczeń

– Podmioty mające dostęp do zasobów skrzynki doręczeń

– Rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

4. Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie o doręczeniach elektronicznych

5. Doręczenia wraz z doręczeniem elektronicznym po zmianach w tym doręczenia decyzji (podstawy prawne, obowiązki podmiotów publicznych, baza adresów elektronicznych, usługa rejestrowanego doręczenia i publicznej usługi hybrydowej, zasady doręczeń elektronicznych)

6. Baza adresów elektronicznych

– dane przetwarzane w bazie

– Skutki prawne wpisu do bazy adresów elektronicznych; domniemanie prawdziwości wpisanych danych; prostowanie oczywistych błędów

– Wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych

7. Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej

– Odpowiedzialność operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne

– zasady odpowiedzialności,

– odszkodowania,

8. System teleinformatyczne wspierające świadczeń usług doręczeń elektronicznych

– ćwiczenia na wybranych przykładach w różnych narzędziach elektronicznych,

9.Poczta Polska jako operator wyznaczony do 2025 r.- wykonawca hybrydowej usługi

a) wykorzystanie skrzynki ePUAP do 30 września 2029r

b) prywatni dostawcy usług zaufania

c) administrator skrzynki doręczeń

10. Prowadzenie postępowania administracyjnego po wejściu w życie ustawy o e-doręczeniach

11. Inne zmiany KPA związane z wejściem w życie ustawy o doręczeniach.

12. Pytania uczestników szkolenia. Konsultacje.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.