EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1225/24 ZWROT NIENALEŻENIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ/WINDYKACJA. PRAWO EGZEKUCYJNE W URZĘDACH PRACY W 2024 ROKU

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

24-26.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.06.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os. 2750,00 zł - w pok. 1 os.

Uwaga przy zgłoszeniu co najmniej 2 os. - RABAT 100,00 zł od osoby

+ 23 % VAT

24-27.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.06.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. -4 noclegi

2950,00 zł - w pok. 2-os. 

3200,00 zł - w pok. 1 os.

Uwaga przy zgłoszeniu co najmniej 2 os. - RABAT 100,00 zł od osoby

+ 23 % VAT

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

01-03.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 30.06.2024 r.

Lublin, Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

08-10.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 07.07.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

08-11.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 07.07.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. -4 noclegi

2950,00 zł - w pok. 2-os. 

3200,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-16.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 14.07.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os. 2450,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 14.07.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

22-24.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 21.07.2024 r.

Bydgoszcz, Hotel Park***, ul. Wrocławska 3

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-25.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.07.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os. 2450,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.07.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

05-07.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 04.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

05-08.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 04.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. -4 noclegi

2950,00 zł - w pok. 2-os. 

3200,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-20.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.08.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os. 2450,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-21.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.08.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 19.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-23.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 19.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. -4 noclegi

2950,00 zł - w pok. 2-os. 

3200,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

26-27.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 25.08.2024 r.

Lublin, Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os. 2450,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

26-28.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 25.08.2024 r.

Lublin, Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-29.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 27.08.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os. 2450,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-30.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 27.08.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2550,00 zł - w pok. 2-os. 2850,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów pracy prowadzący postępowanie windykacyjne i egzekucyjne nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi

Cele szkolenia: Nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu: polubownego odzyskiwania należności, etapów egzekucji i procedur administracyjnych w zakresie przyznawanych ulg, wystawiania upomnień, tytułów wykonawczych, wezwań do zapłaty, prowadzenia skutecznego postępowania egzekucyjnego.

Prowadzący: Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia, specjalista w zakresie prowadzenia postępowania dochodzenia zwrotu należności, windykacji i egzekucji nienależnie pobranych świadczeń i innych należności, specjalista w zakresie współpracy z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prowadzonych rozliczeń

Metody szkoleniowe: Miniwykład, Prezentacja multimedialna, Ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study

PROGRAM SZKOLENIA

1. Obowiązujące przepisy w zakresie w procesu windykacyjnego.

2. Rodzaje dłużników urzędów pracy – podmiotowość dłużników.

3. Rodzaje istniejących zobowiązań wobec urzędów Pracy:

a) Rodzaje nienależnych świadczeń – podział dla potrzeb windykacji.

–  Umowy cywilnoprawne :

– rozpoczęcie działalności gospodarczej

– doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy

– staże, prace interwencyjne, roboty publiczne

– szkolenia indywidualne,

– refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

– zatrudnienie wspierane, refundacja kosztów opieki

b) Inne nienależenie pobrane świadczenia :

– zasiłki dla bezrobotnych

– zwroty kosztów dojazdu

c)  Postępowanie windykacyjne, a środki z projektów unijnych

4. Charakter wierzytelności według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

5. Sposoby wygaszania zobowiązań z Funduszu Pracy.

6. Ulgi w spłacie:

a) raty,

b) odroczenie terminów płatności,

c) umorzenie,

d) przedawnienie,

e) ograniczenie poboru, zwolnienie, zaniechanie

7. Ulgi w spłacie z urzędu i na wniosek – charakterystyka.

8. Egzekucja Sądowa i administracyjna w PUP.

9.Czynności komornika sądowego – pojęcie i formy,

10. Budowa postanowienia komornika sądowego tryby zaskarżania czynności komorniczych.

11. Zarządzenie i uzupełnianie braków formalnych.

12. Wszczęcie egzekucji.

13. Prawomocność i skuteczność czynności komornika.

14. Kwalifikacja postępowania windykacyjnego:

a) Postępowanie z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

b)  Postępowanie z ustawy o BIG (analiza dokumentacji – przykłady, wypełnianie wzorów)

c) Postępowanie z KRS,

d)  Postępowanie ugodowe – stosowanie ulg na wniosek i z urzędu dopuszczalnych przez Ordynację podatkowa i ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

15. Dokumentacja w PUP dotycząca wyboru postępowania lub postępowań – przykłady.

16. Czynności wierzyciela zmierzające do wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego po zmianach w kpa

a) Obowiązek doręczenia upomnienia poprzedzającego wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

b) Należności pieniężne, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

c)  Termin wystawienia upomnienia

d) Treść upomnienia – prawidłowe wypełnienie

e) Zasady doręczenia upomnienia

f)  Koszty upomnienia

17. Zasady stosowania prawa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym  czyli kpa w czynnościach windykacyjnych

18. Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji –  przykłady i praca na dokumentacji oraz dokumentacja poprzedzająca postępowanie.

a) Wezwanie do zapłaty (zasady, terminu wystawiania i doręczenie)

b) Upomnienie (zasady, terminy wystawiania i doręczenie)

c) Tytuł wykonawczy (zasady wystawiania, doręczania , aktualizacji)

d)  Klauzula wykonalności ( zasady nadawania przez Sąd i komornika Skarbowego)

19. Kodeks postępowania Cywilnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dla PUP oraz innych jednostek samorządowych

a) Wszczęcie postępowania egzekucyjnego art. 796 817 kpc

b)  Wymagana dokumentacja wg. Kpc

c) Wniosek o zawieszenie cywilnego postępowania egzekucyjnego

20. Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników przed szkoleniem

21. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej – obowiązki pracodawcy.

22. Sposoby windykacji miękkiej w celu odzyskania nawet najmniejszych kwot przypisanych do zwrotu

23. Polubowne odzyskanie należności (negocjacje, mediacje, ugoda)

a) Monitorowanie spłat należności z windykacji polubownej.

b) Weryfikacja dłużników w dostępnych raportach i aplikacjach.

24. Zgon dłużnika a dalsze postępowanie egzekucyjne.

25. Upadłość firmy, upadłość konsumencka a dalsze prowadzenie egzekucji.

26. Studium przypadków.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.