EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1203/23 PRAWO PRACY ORAZ ZFŚS W URZĘDACH ADMINISTRACJI ORAZ JST W 2023 ROKU

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

LUTY

LUTY

LUTY

LUTY

LUTY

13-14.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.02.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

13-15.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.02.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-16.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 14.02.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 14.02.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

16-17.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 15.02.2023 r.

Katowice, Hotel *** centrum

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 19.02.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

27.02-01.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 26.02.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

MARZEC

MARZEC

MARZEC

MARZEC

MARZEC

02-03.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 01.03.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-07.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.03.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.03.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

13-15.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.03.2023 r.

Gdańsk, Hotel *** centrum

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2780,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 14.03.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2650,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 19.03.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

23-24.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 22.03.2023 r.

Katowice, Hotel *** centrum

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

29-30.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 28.03.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

29-31.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 28.03.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

17-19.04.2023 Przyjazd po południu w dn. 16.04.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-20.04.2023 Przyjazd po południu w dn. 18.04.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-21.04.2023 Przyjazd po południu w dn. 18.04.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Zdobycie aktualnej wiedzy na temat aktualnych przepisów prawa pracy, obowiązków pracodawcy w zakresie przestrzegania KP.

Prowadzący: prawnik administracyjny, specjalista i praktyk na stanowiskach kierowniczych  w dziedzinie zarządzania kadrami, bardzo wysoko oceniana jako szkoleniowiec i praktyk na licznych kursach i szkoleniach z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Zmiany w prawie pracy w 2023r.

Dyrektywa dotycząca warunków pracy wprowadza zmiany dotyczące zawierania umów o pracę na okres próbny, rozszerza prawapracowników do pełniejszej i uaktualnionej informacji o warunkach zatrudnienia i wprowadza nowe minimalne prawa dla wszystkich pracowników.

1) zmiany w umowach o pracę na okres próbny:

2) prawo do równoległego zatrudnienia

4) prawo do wystąpienia o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy

5) prawo do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku

b/Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

1) zmiany w urlopie rodzicielskim

– wydłużenie urlopu rodzicielskiego

–  zmiana zasiłku macierzyńskiego

2) wprowadzenie urlopu opiekuńczego –;

3) wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej

4) umożliwienie szerszego stosowania elastycznej organizacji pracy

5) skrócenie okresu, w którym będzie możliwe skorzystanie z urlopu

6) wprowadzenie ochrony dla pracownika przed niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę lub negatywnymi konsekwencjami z powodu skorzystania przez niego z uprawnień przysługujących na podstawie przepisów Kodeksu pracy

7) wprowadzenie zakazu prowadzenia wszelkich przygotowań do zwolnienia pracowników w okresie ciąży i okresie urlopu macierzyńskiego,;

8) wydłużenie z 4. do 8. roku życia dziecka, do ukończenia którego pracodawca może polecać pracownikowi – tylko za jego zgodą – pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy;

9) doprecyzowanie w przepisach, że korzystanie przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego z obniżonego wymiaru czasu pracy nie wpływa na wymiar tego urlopu;

Przy okazji wdrażania tej dyrektywy rząd zajmie się również zmianą przepisów dotyczących umów na czas określony, które nie są zgodne z prawem UE:

 • wypowiedzenie umowy na czas określony będzie musiało zawierać uzasadnienie
 • wypowiedzenie umowy na czas określony będzie podlegało konsultacji związkowej;
 • pracownik, któremu wypowiedziano umowę o pracę na czas określony będzie mógł ubiegać się o przywrócenie
 1. Dokumentacja kadrowa od A do Z (zmiany w prowadzeniu dokumentacji kadrowej)
 2. Aktualne przepisy prawne obowiązujące w J.S.T. w zakresie prawa pracy.
 3. Nabór na wolne stanowiska pracy – Regulamin i procedury
 4. a) Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji

– dane prawnie dopuszczone

– dane dodatkowe za zgodą

– dane w CV i liście motywacyjnym

– dokumenty potwierdzające dane

– oświadczenia

– procedury rekrutacyjne

– usuwanie danych

 1. b) Ochrona danych osobowych w procesie zatrudnienia

– zarządzanie, planowanie i organizacja pracy

– równość i różnorodność  w miejscu pracy

– bezpieczeństwo i higiena pracy.

 1. c) Stosowanie wprost przepisów RODO w zakresie  ochrony praw i wolności w związku z rekrutacją , zatrudnieniem oraz wykonywaniem umowy o pracę.

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych

– prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,

– prawo dostępu,

– prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,

– prawo do usunięcia danych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do sprzeciwu,

– prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

 1. Umowa o pracę, powołanie (przez pracodawcę, przez organ założycielski)
 2. Ocena pracy pracowników samorządowych – regulaminy, terminy, kryteria
 3. Awans zawodowy (stanowiska urzędnicze, kierownicze, pomocnicze i obsługi..)
 4. System okresowych ocen kwalifikacyjnych jako narzędzie zarządzania kadrami JST – stworzenie procedury i mechanizmów w Urzędzie Pracy Cele oceny – zasady – kryteria w oparciu o aktualne przepisy. Błędy popełniane w ocenie kwalifikacyjnej Tworzenie i znaczenie systemu okresowej oceny pracowników Techniki praktyczne do zastosowania w systemie oceny pracowników
 5. Rozmowa oceniająca, jako jedna z technik prowadzenia oceny – struktura i podstawowe standardy
 6. System gromadzenia bieżącej informacji o pracy pracowników urzędu pracy – jako argumenty i możliwości jego wykorzystywania w procesie oceny okresowej pracowników
 7. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych (Regulamin wynagradzania, wynagrodzenia kierowników jednostek i ich zastępców, głównych księgowych, pracowników)
 8. Czas pracy (pracowników, kierowców – harmonogramy, godziny nadliczbowe, ryczałty, w świetle ustawy o pracownikach samorządowych. Rozliczanie czasu pracy
 9. Kodeks Etyki Urzędniczej – podstawy prawne, treść, tryb wprowadzania)
 10. Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników – należny pracownikowi urlop szkoleniowy oraz zwolnienia z dni pracy; – problematyka wynagrodzenia z tytułu tych zwolnień; – kwestie podatkowe. – zasady zawierania umów szkoleniowych. – konsekwencje niewywiązania się pracownika z umowy szkoleniowej.
 11. Najnowsze zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich pracowników
 12. Zmiany w systemie emerytalnym oraz ubezpieczeń społecznych
 13. Urlopy w praktyce
 14. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce(regulamin i zasady odpisu oraz gospodarowania)
 15. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia unijnego RODO
 16. Komisje socjalne a ochrona danych osobowych w świetle RODO
 17. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS i gromadzenie dokumentów w świetle przepisów rozporządzenia RODO zmiany w opodatkowaniu świadczeń
 18. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS

23.Praca zdalna – organizacja, warunki, obowiązki/uprawnienia pracodawcy i pracownika.

24.Dyskusja

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.