EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
160/23 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE / EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI / WINDYKACJA – W TYM SĄDOWA I KOMORNICZA PIENIĘŻNYCH NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM W URZĘDACH

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

LUTY

LUTY

LUTY

LUTY

LUTY

13-14.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.02.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

13-15.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.02.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-16.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 14.02.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 14.02.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

16-17.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 15.02.2023 r.

Katowice, Hotel *** centrum

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 19.02.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

27.02-01.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 26.02.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

MARZEC

MARZEC

MARZEC

MARZEC

MARZEC

02-03.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 01.03.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-07.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.03.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.03.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

13-15.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.03.2023 r.

Gdańsk, Hotel *** centrum

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2780,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 14.03.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2650,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 19.03.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

23-24.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 22.03.2023 r.

Katowice, Hotel *** centrum

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

29-30.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 28.03.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

29-31.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 28.03.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

17-19.04.2023 Przyjazd po południu w dn. 16.04.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-20.04.2023 Przyjazd po południu w dn. 18.04.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-21.04.2023 Przyjazd po południu w dn. 18.04.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cel szkolenia: Poznanie zasad i rozwiązań praktycznych w procesie naliczania, zwrotu, egzekwowania należności różnymi metodami, w tym windykacji sądowej i komorniczej.

Prowadzący: prawnik administracyjny, finansista, doświadczony praktyk i wykładowca. Bardzo wysoko oceniany jako praktyk i wykładowca na licznych kursach i szkoleniach.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zagadnienia wstępne

1. Akty normatywne regulujące postępowanie egzekucyjne w administracji

– Prawidłowość doręczania pism w toku postępowania egzekucyjnego

– Właściwość miejscowa i rzeczowa organów egzekucyjnych w egzekucji pieniężnej

– omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie prawidłowości doręczenia, ustalenie miejsca zamieszkania, ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej lub nieznanej z miejsca pobytu

2. Pojęcie i rola administracyjnego postępowania egzekucyjnego

3. Relacja pomiędzy administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym, a egzekucją

4. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego

5. Zasady prowadzenia egzekucji

6. Obowiązki podlegające egzekucji administracyjnej w tym w szczególności wynikające z :

– umów cywilnoprawnych

– innych obowiązków wobec jednostek sektora finansów publicznych

7. Rola wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

8. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym.

9. Kierowanie sprawy na drogę postępowania administracyjnego- dokumentacja

10. Inne metody skutecznej windykacji pozasądowej dla sektora finansów publicznych ( BIG, KRS, podatkowe ulgi za długi ,KRD) jako skuteczny i tani środek ściągania należności – metody, podstawy prawne, dotychczasowa praktyka urzędnicza.

11. Najważniejsze funkcjonujące zmiany w dotyczące procesu windykacyjnego, po nowelizacjach.

II. Czynności wierzyciela zmierzające do wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego po zmianach w kpa i ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

1. Obowiązek doręczenia upomnienia poprzedzającego wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

2. Należności pieniężne, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

3. Termin wystawienia upomnienia

4. Treść upomnienia – prawidłowe wypełnienie

5. Zasady doręczenia upomnienia

6. Koszty upomnienia

7. Zasady stosowania prawa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym – czyli kpa w czynnościach windykacyjnych

8. Zmiany w przepisach

9. Nowelizacje dotyczące zakresu kosztów egzekucyjnych

III. Wystawienie tytułu wykonawczy i skierowanie go do organu egzekucyjnego

1. Treść tytułu wykonawczego – poprawne wypełnienie

2. Wniosek o wszczęcie egzekucji

3. Właściwość organu egzekucyjnego

4. Badanie dopuszczalności egzekucji przez organ egzekucyjny

5. Współpraca z komornikiem

IV. Prawa i obowiązki procesowe wierzyciela po skierowaniu administracyjnego tytułu wykonawczego na drogę egzekucji. Postępowanie związane z pozwem nakazu zapłaty.

1. Stanowisko wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego na prowadzone postępowanie egzekucyjne

2. Stanowisko wierzyciela w sprawie zwolnienia spod egzekucji składników majątkowych zobowiązanego

3. Skarga na czynności egzekucyjne

4. Prawo wierzyciela do uzyskania w organie egzekucyjnym informacji o sposobie załatwienia wniosku egzekucyjnego

5. Obowiązek informowania o zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym

6. Udział wierzyciela w czynnościach wykonawczych organu egzekucyjnego

7. Prawa i obowiązki wierzyciela związane z zawieszeniem administracyjnego postępowania egzekucyjnego

8. Prawa i obowiązki wierzyciela związane z umorzeniem administracyjnego postępowania egzekucyjnego

9. Pozew do Sądu z nakazem zapłaty oraz postępowanie i opłaty z tym związane.

10. Następstwa prawne i faktyczne mogące wystąpić po wystawieniu pozwu o zapłatę.

V. Koszty egzekucyjne

1. Pojęcie kosztów egzekucyjnych

2. Zasady ponoszenia kosztów egzekucyjnych

3. Obciążenie wierzyciela kosztami egzekucyjnymi – możliwości zaskarżenia kosztów.

4. Rozłożenie na raty umorzenie kosztów egzekucyjnych

VI. Opłata komornicza i przekazywanie wierzycielowi wyegzekwowanych kwot

1. Obowiązek uiszczenia opłaty komorniczej

2. Wysokość opłaty komorniczej

3. Przekazywanie wierzycielowi wyegzekwowanych kwot

VII. Zbieg egzekucji

1. Pojęcie zbiegu egzekucji, wąska i szeroka koncepcja zbiegu egzekucji

2. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej

3. Zbieg egzekucji administracyjnych

4. Zbieg egzekucji i zabezpieczenia

5. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji w przypadku zbiegu egzekucji

VIII. Wierzyciel jako uczestnik administracyjnego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

1. Przesłanki wszczęcia egzekucji administracyjnej z nieruchomości

2. Przebieg egzekucji z nieruchomości:

3. Zajęcie nieruchomości

4. Opis i oszacowanie nieruchomości

5. Licytacja nieruchomości

6. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

7. Pozycja prawna wierzyciela jednostki sektora finansów publicznych w egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego

X. Ustawa o BIG i ustawa o KRS jako skuteczne narzędzie windykacyjne

XI. Omówienie zagadnień zgłoszonych przez uczestników i indywidualne konsultacje.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.