EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
124/22 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE / EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI / WINDYKACJA – W TYM SĄDOWA I KOMORNICZA PIENIĘŻNYCH NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM W URZĘDACH PO ZMIANACH PRZEPISÓW W 2022 ROKU

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

04-06.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 03.10.2022 r.

Sopot, Aqua House*** ul. Zamkowa Góra 21

20 h. -3 noclegi

2490,00 zł - w pok. 2-os. 2800,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

04-07.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 03.10.2022 r.

Sopot, Aqua House*** ul. Zamkowa Góra 21

30 h. -4 noclegi

2880,00 zł - w pok. 2-os. 3380,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-11.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 09.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16

14 h. - 2 noclegi

1870,00 zł - w pok. 2-os. 2080,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-12.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 09.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

12-13.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 11.10.2022 r.

Toruń, Hotel Mercure*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. - 2 noclegi

1870,00 zł - w pok. 2-os. 2080,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

12-14.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 11.10.2022 r.

Toruń, Hotel Mercure*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 23.10.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-27.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 23.10.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

30 h. -4 noclegi

2650,00 zł - w pok. 2-os.  3020,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

26-28.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 25.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

07-09.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 06.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

07-10.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 06.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

30 h. -4 noclegi

2650,00 zł - w pok. 2-os.  3020,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

16-18.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 15.11.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-30.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 27.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ  

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

30.11-02.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 29.11.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

05-07.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 04.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cel szkolenia: Poznanie zasad i rozwiązań praktycznych w procesie naliczania, zwrotu, egzekwowania należności różnymi metodami, w tym windykacji sądowej i komorniczej.

Prowadzący: prawnik administracyjny, finansista, doświadczony praktyk i wykładowca. Bardzo wysoko oceniany jako praktyk i wykładowca na licznych kursach i szkoleniach.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Zagadnienia wstępne
1. Akty normatywne regulujące postępowanie egzekucyjne w administracji
– Prawidłowość doręczania pism w toku postępowania egzekucyjnego
– Właściwość miejscowa i rzeczowa organów egzekucyjnych w egzekucji pieniężnej
– omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie prawidłowości doręczenia, ustalenie miejsca zamieszkania, ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej lub nieznanej z miejsca pobytu
2. Pojęcie i rola administracyjnego postępowania egzekucyjnego
3. Relacja pomiędzy administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym, a egzekucją
4. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego
5. Zasady prowadzenia egzekucji
6. Obowiązki podlegające egzekucji administracyjnej w tym w szczególności wynikające z :
– umów cywilnoprawnych
– innych obowiązków wobec jednostek sektora finansów publicznych
7. Rola wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
8. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym.
9. Kierowanie sprawy na drogę postępowania administracyjnego- dokumentacja
10. Inne metody skutecznej windykacji pozasądowej dla sektora finansów publicznych ( BIG, KRS, podatkowe ulgi za długi ,KRD) jako skuteczny i tani środek ściągania należności – metody, podstawy prawne, dotychczasowa praktyka urzędnicza.
11. Najważniejsze funkcjonujące zmiany w dotyczące procesu windykacyjnego, po nowelizacjach.
II. Czynności wierzyciela zmierzające do wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego po zmianach w kpa i ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
1. Obowiązek doręczenia upomnienia poprzedzającego wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego
2. Należności pieniężne, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia
3. Termin wystawienia upomnienia
4. Treść upomnienia – prawidłowe wypełnienie
5. Zasady doręczenia upomnienia
6. Koszty upomnienia
7. Zasady stosowania prawa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym – czyli kpa w czynnościach windykacyjnych
8. Zmiany w przepisach
9. Nowelizacje dotyczące zakresu kosztów egzekucyjnych
III. Wystawienie tytułu wykonawczy i skierowanie go do organu egzekucyjnego
1. Treść tytułu wykonawczego – poprawne wypełnienie
2. Wniosek o wszczęcie egzekucji
3. Właściwość organu egzekucyjnego
4. Badanie dopuszczalności egzekucji przez organ egzekucyjny
5. Współpraca z komornikiem
IV. Prawa i obowiązki procesowe wierzyciela po skierowaniu administracyjnego tytułu wykonawczego na drogę egzekucji. Postępowanie związane z pozwem nakazu zapłaty.
1. Stanowisko wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego na prowadzone postępowanie egzekucyjne
2. Stanowisko wierzyciela w sprawie zwolnienia spod egzekucji składników majątkowych zobowiązanego
3. Skarga na czynności egzekucyjne
4. Prawo wierzyciela do uzyskania w organie egzekucyjnym informacji o sposobie załatwienia wniosku egzekucyjnego
5. Obowiązek informowania o zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym
6. Udział wierzyciela w czynnościach wykonawczych organu egzekucyjnego
7. Prawa i obowiązki wierzyciela związane z zawieszeniem administracyjnego postępowania egzekucyjnego
8. Prawa i obowiązki wierzyciela związane z umorzeniem administracyjnego postępowania egzekucyjnego
9. Pozew do Sądu z nakazem zapłaty oraz postępowanie i opłaty z tym związane.
10. Następstwa prawne i faktyczne mogące wystąpić po wystawieniu pozwu o zapłatę.
V. Koszty egzekucyjne
1. Pojęcie kosztów egzekucyjnych
2. Zasady ponoszenia kosztów egzekucyjnych
3. Obciążenie wierzyciela kosztami egzekucyjnymi – możliwości zaskarżenia kosztów.
4. Rozłożenie na raty umorzenie kosztów egzekucyjnych
VI. Opłata komornicza i przekazywanie wierzycielowi wyegzekwowanych kwot
1. Obowiązek uiszczenia opłaty komorniczej
2. Wysokość opłaty komorniczej
3. Przekazywanie wierzycielowi wyegzekwowanych kwot
VII. Zbieg egzekucji
1. Pojęcie zbiegu egzekucji, wąska i szeroka koncepcja zbiegu egzekucji
2. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej
3. Zbieg egzekucji administracyjnych
4. Zbieg egzekucji i zabezpieczenia
5. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji w przypadku zbiegu egzekucji
VIII. Wierzyciel jako uczestnik administracyjnego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości
1. Przesłanki wszczęcia egzekucji administracyjnej z nieruchomości
2. Przebieg egzekucji z nieruchomości:
3. Zajęcie nieruchomości
4. Opis i oszacowanie nieruchomości
5. Licytacja nieruchomości
6. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości
7. Pozycja prawna wierzyciela jednostki sektora finansów publicznych w egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego
X. Ustawa o BIG i ustawa o KRS jako skuteczne narzędzie windykacyjne
XI. Omówienie zagadnień zgłoszonych przez uczestników i indywidualne konsultacje.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.