EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
Tel 81 5346065, 81 5321001, 02, 03, 04,
tel. kom. 603402181, 601243961
fax. 81 4790816, 81 5346065,
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1301/20 SEKRETARIAT/BIURO ZARZĄDU – PROFESJONALIZM W OBSŁUDZE CENTRUM DECYZYJNEGO FIRMY/INSTYTUCJI W 2020 R.
DATA SZKOLENIA
MIEJSCE SZKOLENIA
FORMA
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
Chęć udziału
PDF
DATA SZKOLENIA
01/12/2020 - 31/12/2020
MIEJSCE SZKOLENIA
GRUDZIEŃ
FORMA
GRUDZIEŃ
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
GRUDZIEŃ
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
07/12/2020 - 08/12/2020
Przyjazd wieczorem 06.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Hyrny***/Hotel Boruta*** /Hotel Biały Potok***
FORMA
14 h. - 2 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1600,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
07/12/2020 - 09/12/2020
Przyjazd wieczorem 06.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Hyrny***/Hotel Boruta*** /Hotel Biały Potok***
FORMA
20 h. - 3 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1880,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
07/12/2020 - 10/12/2020
Przyjazd wieczorem 06.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Hyrny***/Hotel Boruta*** /Hotel Biały Potok***
FORMA
30 h. - warsztaty - 4 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
2230,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
09/12/2020 - 10/12/2020
Przyjazd wieczorem 08.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Kraków, Hotel Demel*** ul. Głowackiego 22
FORMA
14 h. - 2 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1600,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
09/12/2020 - 11/12/2020
Przyjazd wieczorem 08.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Kraków, Hotel Demel*** ul. Głowackiego 22
FORMA
20 h. - 3 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1890,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
10/12/2020 - 11/12/2020
Przyjazd wieczorem 09.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60
FORMA
14 h. - 2 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1600,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
14/12/2020 - 15/12/2020
Przyjazd wieczorem 13.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Hyrny***/Hotel Boruta*** /Hotel Biały Potok***
FORMA
14 h. - 2 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1600,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału
DATA SZKOLENIA
14/12/2020 - 16/12/2020
Przyjazd wieczorem 13.12.2020 r.
MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane, Hotel Hyrny***/Hotel Boruta*** /Hotel Biały Potok***
FORMA
20 h. - 3 noclegi
Cena: szkolenie finansowane ze środków publicznych /x/y
1880,00 zł
Cena: szkolenie finansowane z pozostałych środków (z VAT)
+ 23% VAT
Chęć udziału

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/c/– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, pokój 1-osob. za dodatkową opłatą – 90,00 zł /doba,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Rezultaty:

– kształtowanie pozytywnego wizerunku

– umiejętne postępowanie z każdym klientem,

– sprawne stosowanie przepisów Instrukcji Kancelaryjnej,

– umiejętność kształtowania public relations,

Cele szkolenia: Szkolenie pozwala na nabycie sprawnej umiejętności obsługi Sekretariatu oraz doskonalenie posiadanych umiejętności merytorycznych i interpersonalnych wspierających zarządzanie firmą/instytucją.

Metody pracy: prezentacja, elementy wykładu, analiza przypadków, elementy inscenizacji, twórcza dyskusja, praca zespołowa, trening interpersonalny i asertywności, ćwiczenia, konsultacje. Zajęcia prowadzone w sposób interaktywny, w formie warsztatowej.

Prowadzący:

mgr Zofia Kukiełka – wybitny specjalista w dziedzinie organizacji oraz doskonalenia pracy sekretariatu/biura zarządu. Doświadczony i bardzo wysoko oceniany trener.

Mgr Luiza Mądrowska – psycholog biznesu. Doświadczony i bardzo wysoko oceniany trener.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Sekretariat – „mózg firmy” – łącznik pomiędzy „Centrum Kompetencyjnym” a pozostałą częścią komórek i wydziałów w strukturze firmy/instytucji.
  • Rodzaje struktur organizacyjnych.
  • Schematy organizacyjne i więzi organizacyjne
  • Obieg informacji wewnętrznej i zewnętrznej a zadania Sekretariatu
 2. Model kompetencyjny pracownika Sekretariatu
  • Główne zadania, umiejętności, kompetencje osobiste, biurowe, kierownicze, prawnicze, informatyczne i branżowe pracownika
  • uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność pracownika według Regulaminu Organizacyjnego, Przydziału Czynności; referencje
 3. Sekretariat/biuro zarządu – centrum kształtowania kultury organizacyjnej.
  • Typy kultur organizacyjnych występujących w organizacji
  • Funkcje kultury organizacyjnej
  • Zarządzanie informacją – sekretariat Centrum Informacyjnym firmy
  • Przekazywanie informacji
  • Proces decyzyjny
  • rola informacji w procesie decyzyjnym, cechy dobrej informacji, udzielanie informacji,
  • znaczenie informacji niejawnych, dyskrecja, nośniki informacji,
 4. Komunikacja w firmie – rola sekretariatu/biura zarządu
  • podstawowe podmioty i pojęcia komunikacji,
  • mowa niewerbalna, ,
  • styl i techniki stosowane przez nadawcę,
  • kanały komunikacyjne,
  • bariery w komunikacji,
  • efektywność komunikacji,
  • techniki wywierania wpływu,
  • Sposoby podniesienia skuteczności komunikacji, praca w zespole
  • Trening indywidualny i zespołowy,
 5. Savoir vivre w sekretariacie firmy/biurze zarządu
  • przedstawianie, powitanie, pukanie, zakończenie wizyty;
  • zasady etykiety w kontaktach ze zwierzchnikiem, gościem, współpracownikiem;
  • przekazywanie informacji w “trudnych sytuacjach”
  • savoir vivre w samochodzie i podróży,
  • kody zachowań w kontaktach z cudzoziemcami
 6. Podstawy protokołu dyplomatycznego.
  • Precedencja służbowa i towarzyska w firmie.
  • Zasada pierwszeństwa i prawej strony
  • Zasady protokołu dyplomatycznego
 7. Kultura organizacyjna sekretariatu/biura zarządu – miejsca pracy wyrażana: wyglądem, strojem służbowym i wystrojem wnętrza
  • Ergonomiczne stanowisko pracy, wyposażenie i estetyka wnętrza
  • wygląd dostosowany do okoliczności, rola stroju w życiu zawodowym,
  • kreowanie pierwszego wrażenia,
  • sposób siedzenia, postawa, dystans
 8. Kreatywność pracownika sekretariatu/biura zarządu
  • trening kreatywnego myślenia
  • źródła i inspiracje kreatywności
  • Przykłady i ćwiczenia
 9. Kontakty z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
  • Indywidualne podejście do interesanta – typologia klientów,
  • asertywność,
  • błędy atrybucji,
  • sytuacje stresowe a postawa pracownika sekretariatu/biura zarządu,
 10. Rola słowa mówionego – rozmowy i pytania,
  • parafraza informacje zwrotne,
  • zadawanie właściwych pytań,
  • negatywne postawy i błędy podczas rozmowy,
  • manipulacja,
  • język kobiecy i męski,
  • kontakt wzrokowy i słuchowy,
  • aktywne słuchanie;
 11. Sztuka rozmowy sekretarki z klientem wewnętrznym i zewnętrznym– narzędzie zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi.
  • przeprowadzenie wywiadu,
  • anonsowanie,
  • obsługa gościa oczekującego na spotkanie z szefem: profesjonalna obsługa gościa zapowiedzianego i niezapowiedzianego,
 12. „Trudny” interesant/współpracownik,
  • Dlaczego klient jest “trudny”,
  • Postępowanie z agresywnym klientem
  • umiejętność zadawania pytań, parafrazy ćwiczenia
 13. Telefon w sekretariacie/biurze zarządu jako narzędzie komunikacji z klientem
  • pośredniczenie w kontaktach telefonicznych szefa,
  • rejestrowanie telefonów i przekazywanie informacji,
  • anonsowanie rozmów,
  • plan rozmówców i rozmowy – lista pytań przy przyjmowaniu telefonów,
  • znaczenie dykcji – podstawowe ćwiczenia kształtujące dykcję.
  • Telefon komórkowy a zasady savoir vivre’u
 14. Współpraca pracownika sekretariatu/biura zarządu z przełożonym
  • Pośredniczenie w osobistych kontaktach zwierzchnika z interesantami i współpracownikami:
  • oczekiwania szefa wobec sekretarki/asystentki,
  • zasady zachowania wobec szefa,
  • pośredniczenie w kontaktach szefa z pracownikami,
  • współpraca z wieloma przełożonymi,
  • zasady poufności i lojalności,
  • przyjmowanie gości i organizacja poczęstunku w sekretariacie i gabinecie, zasady podawania,
  • przerwanie przedłużającej się wizyty gościa.
  • prowadzenie terminarza
  • przygotowanie podróży służbowej szefa,
  • przygotowanie i obsługa wizyty delegacji (gości) w firmie
 15. Sekretariat/biuro zarządu a instrukcja kancelaryjno – archiwalna
  • Zarządzanie dokumentacją/obieg korespondencji: dokumenty prawne regulujące obieg: Instrukcja kancelaryjna – najnowsze zmiany prawne,
  • prowadzenie dokumentacji według różnych systemów kancelaryjnych, rejestracja komputerowa,
  • Wykaz akt, rejestry kancelaryjne, rejestracja faksów i poczty elektronicznej,
  • przyjmowanie, znakowanie, przekazywanie i wysyłanie korespondencji według różnych systemów,
  • przydatne formularze – usprawnianie pracy,
  • postępowanie z korespondencją tajną i poufną
 16. Zadania asystenckie pracownika Sekretariatu
  • Przygotowanie zebrania, narady, konferencji, formy zebrań, czynności przygotowawcze, przygotowanie sali i środków technicznych, porządek zebrania, zaproszenia, materiały, protokoły
  • przygotowanie i przeprowadzenie konferencji prasowej: zaproszenia, przygotowanie materiałów, zbieranie informacji prasowych;
  • wizyta delegacji krajowej i zagranicznej, przygotowanie programu, przygotowanie sali konferencyjnej, poczęstunek, wizyty, różnice kulturowe.
 17. Przyjęcia i spotkania służbowe,
  • organizowanie przyjęć,
  • formy przyjęć,
  • savoir vivre przy stole,
  • poczęstunek i jego przygotowanie w zależności od rodzaju i rangi spotkania,
  • karty wizytowe, zaproszenia i ich rodzaje,
  • rozmieszczenie przy stole gości i gospodarzy, menu, dobór napojów.
 18. Zasady tworzenia i wykorzystania poczty elektronicznej.
  • forma i poprawność poczty elektronicznej,
  • efektywność przekazu,
  • zasady redagowania pism
  • E-sekretariat w świetle przepisów Instrukcji Kancelaryjnej
  • Netykieta w Internecie.

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie
Nazwa Szkolenia:

Data Szkolenia:

Od:
Do:

Miejsce Szkolenia:

Cena:

Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

Dane zgłaszającego
Imię i nazwisko Zgłaszającego:

Stanowisko:

Telefon kontaktowy:

Email kontaktowy:

Dane firmy
Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP:

Dane o uczestnikach
Ilosc uczestników:

Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

Stanowisko(Stanowiska):

Adres e-mail osób zgłoszonych:

UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
wskazanych w Informacji.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

* Wyrażenie zgody jest konieczne

Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

Organizacja

Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.