EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1402/24 DOSKONALENIE UMIEJETNOŚCI KONTROLERSKICH -METODYKA I TECHNIKI KONTROLI DLA PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA KONTROLNE W OCHRONIE ZDROWIA /NFZ / PFRON.

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

20-22.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 19.05.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

27-28.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 26.05.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2295,00 zł - w pok. 2-os. 2595,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

27-29.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 26.05.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

03-05.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 02.06.2024 r.

Bydgoszcz, Hotel Park***, ul. Wrocławska 3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-11.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 09.06.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-12.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 09.06.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

17-19.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 16.06.2024 r.

Gdańsk, Hotel Mercure Posejdon***, ul. Kapliczna 30

20 h. -3 noclegi

2850,00 zł - w pok. 2-os. 3350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-20.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.06.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-21.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.06.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.06.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

01-03.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 30.06.2024 r.

Lublin, Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

08-10.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 07.07.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-16.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 14.07.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 14.07.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

22-24.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 21.07.2024 r.

Bydgoszcz, Hotel Park***, ul. Wrocławska 3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-25.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.07.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.07.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

05-07.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 04.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-20.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.08.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-21.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.08.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 19.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-29.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 27.08.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-30.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 27.08.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
 – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Poszerzenie wiedzy na temat formalnych aspektów procesu kontroli w sektorze publicznym, z uwzględnieniem specyfiki kontroli MZ, NFZ, PFRON a także nabycie umiejętności w zakresie stosowanych technik, sporządzania dokumentacji kontrolnej oraz rozwinięcie i wzmocnienie umiejętności interpersonalnych w pracy kontrolera.

Prowadzący:

Moduł I – prof. dr Artur Piaszczyk –Uniwersytet Jagielloński, specjalista w dziedzinie kontroli zewnętrznych, wewnętrznych oraz audytu, znający problematykę kontroli NFZ, autor licznych publikacji, poradników praktycznych i książek z dziedziny kontroli. Bardzo wysoko oceniany wykładowca na licznych kursach i szkoleniach. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kontroli w sektorze publicznym. Praktyk w dziedzinie kontroli/audytu, znający problematykę i prawo regulujące kontrole NFZ. Prowadził szkolenia dla kontrolerów oraz audytorów pracujących w Ministerstwach, Urzędach Marszałkowskich, Urzędach Wojewódzkich, urzędach miast i gmin, banków, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Firm Farmaceutycznych, kopalni, elektrowni, Izb Celnych.

Moduł II – mgr Luiza Mądrowska -psycholog, specjalizujący się w dziedzinie doskonalenia technik oddziaływania i skutecznego postepowania kontrolera. Bardzo wysoko oceniany wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dla kontrolerów i audytorów. Prowadziła szkolenia dla kontrolerów oraz audytorów pracujących w Ministerstwach, Izbach Celnych, Urzędach Marszałkowskich, Urzędach Wojewódzkich, urzędach miast i gmin, banków, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Firm Farmaceutycznych, kopalni, elektrowni

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I. Prawne i merytoryczne aspekty kontroli prowadzonych w służbie zdrowia, NFZ

1. Przedmiot (tematyka) kontroli a zakres kompetencji kontrolnych

2. Opracowanie rocznych planów kontroli w oparciu o zadania ustawowe podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie udzielania świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej.

3. Analiza ryzyka na potrzeby rocznego planu kontroli.

4. Metodyka postępowania kontrolnego.

5. Omówienie technik kontroli: weryfikacja dokumentów, oględziny, pobieranie pisemnych i ustnych wyjaśnień, zasięganie informacji z innego źródła i in.

6. Podstawowe zasady doboru próby do kontroli.

7. Rodzaje i znaczenie dowodów zebranych w trakcie kontroli.

8. Raportowanie wyników kontroli: protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne.

9. Omówienie kryteriów oceny: legalność, gospodarność, celowość, rzetelność. Interpretacja kryteriów a cele kontroli NFZ.

10. Dokumentacja medyczna, księgowa, biznesowa – identyfikacja wiarygodności.

Moduł II. Techniki i metody skutecznego postępowania kontrolera w służbie zdrowia/NFZ.

1. Podstawowe zasady etyki kontrolerskiej

– etyka, moralność, rzetelność a problemy wyboru w pracy kontrolera

– obszary zagrożeń i ryzyk etycznych

– dylemat etyczny – metody analizy sytuacji etycznych w zawodzie kontrolera

2. Zachowania asertywne i ich znaczenie w pracy kontrolera typy zachowań: uległość, agresja, zachowania bierno-agresywne, manipulacja. Pojęcie i filary asertywności. Prawa osobiste,

– obrona własnego terytorium psychologicznego w sytuacjach społecznych i osobistych (egzekwowanie własnych praw w procesie kontroli),

– obrona własnych opinii i przekonań,

– rodzaje krytyki. Reagowanie na krytykę niesłuszną, oraz nauka przekazywania konstruktywnych komunikatów negatywnych,

– komunikacja z pozycji “Dorosłego” – warunek zachowań asertywnych,

3. Psychologiczne aspekty kontroli – umiejętność skutecznego komunikowania się, rola pierwszego wrażenia, komunikacja werbalna i niewerbalna w pracy kontrolera, umiejętność przekazywania komunikatów negatywnych.

4. Pierwsze wrażenie w postępowaniu kontrolera

– rola emocji,

– rola pierwszego wrażenia w pracy kontrolera,

– efekt aureoli,

– efekt hallo,

5. Komunikacja niewerbalna i pierwsze wrażenie- funkcja informacyjna dla kontrolera:

– dystans,

– postawa,

– gestykulacja,

– mimika,

– rola obserwacji w procesie oceny

6. Komunikacja werbalna –bardzo ważna umiejętność w trakcie rozmowy kontrolnej:

– komunikacja werbalna,

– ton głosu,

– aktywne słuchanie,

– jakie pytania zadawać a jakich unikać w procesie kontroli – konstruowanie pytań,

– parafraza – znakomite narzędzie ułatwiające porządkowanie informacji.

7. Wykrywanie symptomów kłamstwa w procesie kontroli

8. Umiejętność przekazywania komunikatów negatywnych w pracy kontrolera

9. Trudne sytuacje i przypadki w pracy kontrolera

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.