EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
814/23 REKLAMA/MARKETING -AUTOR TEKSTÓW I SLOGANÓW REKLAMOWYCH – COPYWRITER

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

06-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

11-12.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

13-14.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

13-15.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: przybliżenie metod i zasad współczesnego copywritingu, poznanie reguł tworzenia najpopularniejszych tekstów perswazyjnych, zwiększenie sprawności komunikacyjnej w mowie i piśmie, wzmocnienie samooceny i motywacji do samodoskonalenia, zachęcenie do pogłębiania wiedzy.

Prowadzący: Jakub Sosnowski – absolwent polonistyki oraz kulturoznawstwa. Doświadczenie zawodowe jako copywriter i trener. Autor podręczników z zakresu pisania perswazyjnych tekstów oraz komunikacji interpersonalnej.Publikował w pismach takich jak: Ha!art, Kresy, Twórczość Ludowa, Gazeta Wyborcza, Ritta Baum, Portret, Pro arte, Pro Libris, Tygiel Kultury, Undergrunt, Czas Kultury.

Metody pracy: wykład, dyskusja, ćwiczenia pisemne

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy copywritingu. Terminologia.
 2. Podstawy komunikacji interpersonalnej.
  • Dlaczego i w jaki sposób komunikujemy się ze sobą.
  • Poziomy procesu komunikacji interpersonalnej.
  • Schemat komunikacyjny.
  • Cztery aspekty wypowiedzi.
 3. Co zrobić by odbiorca uznał komunikat za wiarygodny?
 4. .Bariery komunikacji.
 5. Trzy uderzenia – teoria Herberta Krugmana.
 6. Grupa docelowa.
  • Rozpoznanie odbiorcy.
  • Komunikacja z grupą docelową.
  • Copywriter, zleceniodawca i odbiorca.
 7. Budowa tekstu reklamowego.
  •  AIDA.
  • Reguła KISS.
  • Model tekstu.
 8. Podstawowe cechy, przekonania i umiejętności copywritera.
 9. Przygotowanie do pracy.
  • 6 elementów usprawniających pracę
  • Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię oraz przygotowujące do pisania.
 10. Jak stworzyć brief.
 11. Charakterystyka tekstu sprzedażowego.
 12. Perswazja.
  • Perswazja a manipulacja.
  • 3 sposoby oddziaływania na odbiorcę.
  • Wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk.
  • Język perswazji- najważniejsze elementy.
 13. Tworzenie sloganu. Nameing.
 14. Tekst reklamy prasowej
  • Plusy i minusy reklamy prasowej.
  • Tekst reklamy w wydaniu papierowym i elektronicznym.
 15. Tworzenie perswazyjnego opisu produktu.
 16. Budowa ulotki
 17. Kreacja reklamy zewnętrznej.
 18. Budowa listu ofertowego.
 19. Budowa broszury i folderu.
 20. Reklama radiowa.
  • Teoria i analiza.
  • Skąd brać historie do treści reklam.
 21. Teksty w Internecie.
  • Słowa klucze i ich znaczenie w pozycjonowaniu.
  • Treść stron www.
  • Budowa efektywnych maili
  • Strony społecznościowe – analiza komunikatów.
  • Jak reagować na negatywne zachowanie użytkowników sieci.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.