EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
164/22 WARSZTATY Z ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY- KROK PO KROKU OMÓWIENIE PROCEDUR POSTĘPOWANIA NA BAZIE AKTUALNYCH PRZEPISÓW I PRAKTYKI URZĘDÓW

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

04-06.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 03.10.2022 r.

Sopot, Aqua House*** ul. Zamkowa Góra 21

20 h. -3 noclegi

2490,00 zł - w pok. 2-os. 2800,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

04-07.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 03.10.2022 r.

Sopot, Aqua House*** ul. Zamkowa Góra 21

30 h. -4 noclegi

2880,00 zł - w pok. 2-os. 3380,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-11.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 09.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16

14 h. - 2 noclegi

1870,00 zł - w pok. 2-os. 2080,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-12.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 09.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

12-13.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 11.10.2022 r.

Toruń, Hotel Mercure*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. - 2 noclegi

1870,00 zł - w pok. 2-os. 2080,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

12-14.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 11.10.2022 r.

Toruń, Hotel Mercure*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 23.10.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-27.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 23.10.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

30 h. -4 noclegi

2650,00 zł - w pok. 2-os.  3020,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

26-28.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 25.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

07-09.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 06.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

07-10.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 06.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

30 h. -4 noclegi

2650,00 zł - w pok. 2-os.  3020,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

16-18.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 15.11.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-30.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 27.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ  

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

30.11-02.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 29.11.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

05-07.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 04.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cel szkolenia: poznanie zmian obowiązujących w 2022 roku , a także kompleksowe, od podstaw poznanie procedur i zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w powiatowych urzędach pracy. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o formalnych wymogach zatrudnieniowych oraz praktycznych rozwiązaniach funkcjonowania powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji związanych z tematyką pobytu i pracy obywateli państw trzecich (urzędy wojewódzkie, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS/KRUS).Zainteresowani otrzymają najświeższą wiedzę  z zakresu proponowanych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców, opartą o wiedzę z seminariów organizowanych przez WUP czy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz opartą na projektach ustaw .Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki zatrudniania cudzoziemców na bazie wieloletniego doświadczenia i wymiany informacji z kilkudziesięcioma przedstawicielami innych urzędów pracy.

Wykładowca: magister administracji publicznej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracownik Urzędu Pracy posiadający doświadczenie w obsłudze klienta instytucjonalnego i indywidualnego oraz zajmujący się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Od kilku lat blisko związany z tematyką zatrudniania i funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, praktyk. Wysoko oceniany wykładowca za swoja wiedzę, sposób przekazywania informacji oraz praktyczne podejście do omawianych tematów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przepisy ogólne i COVID-owe regulujące dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy
3. Podejmowanie pracy w Polsce- możliwości
4. Praca bez zewolenia- nowelizacja przepisów, nowe przypadki
4. Program Poland. Business Harbour
5. Przekraczanie granicy zewnętrznej przez cudzoziemców. Na co zwrócić uwagę?
6. Dokumenty pobytowe i tożsamościowe, wzory oraz omówienie
7. Stampila w paszporcie a praca w „procedurze”
8. Nielegalny pobyt i praca- przesłanki, sankcje, możliwe rozwiązania
9. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy:
– kim jest „6 oświadczeniowa”
– liczenie okresu wykonywania pracy 180 dni w okresie 12 m-cy
– działalności uznane za „niesezonowe”- oświadczenie czy zezwolenie?
– komplet dokumentów do złożonego wniosku
– sposób reprezentowania podmiotu, kto do czego jest uprawniony
– terminy „rejestracji oświadczeń”- postępowania elektroniczne i papierowe
– powiadomienia o podjęciu/przerwaniu/niepodjęciu pracy oraz odpowiednie wprowadzanie do systemu Syriusz
– elektroniczne rejestry cudzoziemców i decyzji CBDC/AC
– elektroniczna wymiana informacji między Urzędem a SG/ZUS/PIP/KRUS/KAS
– odmowy wpisu oświadczeń do ewidencji- fakultatywne i obligatoryjne
– przydatne przepisy kodeksu postępowania administracyjnego przy rozpatrywaniu wniosków
– wzory decyzji/wezwań/zawiadomień/umorzeń
– sytuacje, w których wpis nowego oświadczenia nie jest wymagany
– obowiązki pracodawców oraz cudzoziemców przed podjęciem pracy oraz w trakcie jej wykonywania
– rozwiązania TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH przy zatrudnianiu cudzoziemców
– najczęstsze błędy w procedurze „wpisu” oświadczenia
10. Zezwolenia na pracę sezonową:
– definicja pracy sezonowej (rodzaje zezwoleń)
– podmioty, które mogą ubiegać się o zezwolenie sezonowe oraz cudzoziemcy, których ono dotyczy
– procedura dotycząca ubiegania się o zezwolenie ( 2 ścieżki-cudzoziemcy krajowi i zagraniczni)
– treść i okres zezwolenia (dwa sposoby liczenia okresów)
– zmiana zezwolenia (kiedy nie jest wymagane nowe zezwolenie)
– procedura przedłużenia zezwolenia (kogo i w jakich przypadkach dotyczy)
– strefa Schengen oraz liczenie okresów pobytów
– wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz przesłanki odmowy (obligatoryjne i fakultatywne)
– obowiązki podmiotu i cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia na pracę sezonową
– ułatwienia dla „6 oświadczeniowej”
– wpis wielosezonowy do 3 lat
– odpowiedzialność odszkodowawcza dla cudzoziemców dyrektywowych
– pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków
– współpraca z PIP/SG/UdSC/KRUS/KAS
– umowa o pomocy przy zbiorach- ukłon w stronę rolników
– umowa o dzieło- wyjaśnienia ministerstwa
– przepisy TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH w odniesieniu do zatrudniania sezonowego
11. Agencje pracy tymczasowej w procedurach dot. zatrudniania cudzoziemców
12. Informacja starosty jako test rynku pracy przy ubieganiu się o „pozwolenie” długoterminowe
– procedura przyjęcia i realizacji krajowej oferty pracy
– odpowiednia selekcja bezrobotnych wobec stanowisk prostych (najczęstsze problemy)
– omówienie zasad rozpatrywania informacji starosty przez wojewodów
– grupy i zawody zwolnione z przeprowadzania testu rynku pracy
– case study, wzory informacji i uzasadnień
13. ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw:
– ważne i obszerne zmiany w ustawie o cudzoziemcach, ustawie o promocji zatrudnia i instytucjach rynku pracy, ustawie o repatriacji, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych czy ustawie o Karcie Polaka oraz kilku aktach wykonawczych
– utworzenie katalogu przedsiębiorców z preferencjami zatrudnieniowymi
– ułatwiona i zmieniona ścieżka postępowania przy pobytach związanych z pracą
– możliwość zmiany pracodawcy przy jednoczesnym braku konieczności składania nowego wniosku o zezwolenie jednolite
– rozszerzenie katalogu cudzoziemców zwolnionych z wymogu posiadania zezwolenia na pracę w Polsce
– rewolucja w oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy- wydłużenie okresu zatrudnienia, specyficzny okres przejściowy
– automatyczne umorzenia postępowań „sezonowych”
– doprecyzowanie rozliczania wpłat oraz nowa opłata skarbowa
14. Studium trudnych, nietypowych przypadków, podsumowanie

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.