EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
149/23 RODO W URZĘDZIE PRACY W 2023 ROKU ODNIESIENIU DO PRACOWNIKÓW, OSÓB ZAREJESTROWANYCH W UP, KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH – PRAKTYCZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZADANIACH REALIZOWANYCH PRZEZ UP

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

LUTY

LUTY

LUTY

LUTY

LUTY

13-14.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.02.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

13-15.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.02.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-16.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 14.02.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 14.02.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

16-17.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 15.02.2023 r.

Katowice, Hotel *** centrum

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.02.2023 Przyjazd po południu w dn. 19.02.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

27.02-01.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 26.02.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

MARZEC

MARZEC

MARZEC

MARZEC

MARZEC

02-03.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 01.03.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-07.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.03.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.03.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

13-15.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.03.2023 r.

Gdańsk, Hotel *** centrum

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2780,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 14.03.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2650,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 19.03.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

23-24.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 22.03.2023 r.

Katowice, Hotel *** centrum

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

29-30.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 28.03.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

29-31.03.2023 Przyjazd po południu w dn. 28.03.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

17-19.04.2023 Przyjazd po południu w dn. 16.04.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os.  2590,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-20.04.2023 Przyjazd po południu w dn. 18.04.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

1890,00 zł - w pok. 2-os.  2090,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-21.04.2023 Przyjazd po południu w dn. 18.04.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2350,00 zł - w pok. 2-os.  2680,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: poznanie niezbędnej praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych, obowiązkach wynikających ze zmian przepisów, zasadach tworzenia i organizowania procesów zmian w tym zakresie w firmie/instytucji, poznanie wymogów ustawowych od strony praktycznych rozwiązań dotyczących: pracowników, klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący szkolenie: prawnik administracyjny, Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz ochrony osób i mienia , Auditor ISO 27001, Auditor i wdrożeniowiec systemów bezpieczeństwa informacji oraz systemu ochrony danych osobowych, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz Administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach branży produkcyjnej, usługowej oraz administracji publicznej.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Krajowe i unijne aktualne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w praktycznym zastosowaniu
2. Wymogi i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stosowane w praktyce powiatowych urzędów pracy
2.1.Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość;
2.2.Ograniczenie celu;
2.3.Minimalizacja danych;
2.4.Prawidłowość;
2.5.Ograniczenie przechowywania;
2.6.Integralność i poufność;
2.7.Rozliczalność.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez urzędy pracy w odniesieniu do realizowanych zadań:
3.1.Zadania powiatowych urzędów pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako procesy przetwarzania danych osobowych;
3.2.Analiza aktów wykonawczych do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które precyzują sposób i zakres przetwarzania danych osobowych przez powiatowe urzędy pracy np. rozporządzenie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, rozporządzenie z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy;
3.3.Określenie przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych z art. 6 i art. 9 RODO w zadaniach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.
4. System ochrony danych osobowych w powiatowym urzędzie pracy:
4.1.Podejście oparte na ryzyku i analiza ryzyka dla przetwarzania danych osobowych jako podstawy systemu ochrony danych osobowych;
4.2.Polityka ochrony danych osobowych – najważniejsze elementy dokumentu;
4.3.Procedury związane z realizacją praw osób, których dane dotyczą mogące wspierać tworzenie sprawnego systemu ochrony danych w powiatowym urzędzie pracy;
4.4.Zadania i rola inspektora ochrony danych;
5. Monitorowanie przestrzegania przepisów i procedur związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych.
6. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych:
6.1.Dobre praktyki spełniania obowiązku informacyjnego z art. 13 i art. 14 RODO;
6.2.Bezpieczeństwo teleinformatyczne – metody unikania zagrożeń, incydentów oraz naruszeń
6.3.Przykłady najczęściej pojawiających się błędów w zakresie użytkowania systemów informatycznych;
6.4.Środki bezpieczeństwa fizycznego, zapewniające ochronę informacji oraz danych osobowych;
6.5.Przykłady naruszeń ochrony danych osobowych wymagających zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6.6.Dostępnienie a powierzenie przetwarzania danych osobowych – omówienie różnic obu procesów z uwzględnieniem zakresu obowiązków i odpowiedzialności stron;
6.7.Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych.
7. Przegląd interpretacji, wykładni, decyzji i poradników UODO i orzecznictwa sądowego w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych:
7.1.Przedstawienie i analiza decyzji administracyjnych UODO nakładających kary finansowe na administratorów oraz innych, mogących mieć znaczenie dla przetwarzania danych osobowych w administracji publicznej/powiatowych urzędach pracy;
7.2.Przedstawienie treści z poradników UODO dot. naruszeń ochrony danych osobowych, zatrudnienia/rekrutacji, istotnych z punktu widzenia powiatowego urzędu pracy jako administratora danych osobowych;
7.3.Przedstawienie orzecznictwa sądowego w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.
8.Case study, dyskusja, ćwiczenia.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.