EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
138/23 ZARZĄDZANIE URZĘDEM PRACY W ZMIENIAJĄCYM SIĘ RYNKU PRACY

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

06-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

11-12.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

13-14.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

13-15.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

18-19.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 17.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele i korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: Podczas szkolenia Zarządzanie wizerunkiem PUP uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu budowania pozytywnego wizerunku firmy i kreowania marki urzędu. Odpowiemy na pytania: Czy warto to robić? W jaki sposób? I od czego zacząć? Uczestnicy szkolenia staną się bardziej świadomi w kwestii promowania idei i zadań powiatowego urzędu pracy i kreowania skutecznego, przynoszącego zyski wizerunku.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, skrypt.

Prowadzący: Dyplomowany coach, pracownik Publicznych Służbach Zatrudnienia, bogate doświadczenie w strukturach rządowych i samorządowych, doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników oraz w zakresie obsługi klienta, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, business coachingu, praktyk w zakresie prowadzenia szkoleń dla pracowników samorządowych, w szczególności dla pracowników PSZ.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Public Relations wewnątrz i na zewnątrz Urzędu
– Zadania realizowane przez urzędy pracy
– Misja urzędu
– Koncepcja PR, czyli jaki wizerunek urzędu na zewnątrz i wewnątrz organizacji?
2. Polityka informacyjna Urzędu Pracy
– Wizerunek a skuteczne sposoby docierania do Klienta.
– Zarządzanie wizerunkowe w sytuacji kryzysowej
– Zarządzanie wizerunkiem PUP a przepisy ustawy,
3. Budowanie tożsamości urzędu. Wizerunek a tożsamość
a) Strona internetowa
b) Nazwa, slogany, hasła
c) Programy dedykowane dla klientów urzędu i umiejętność ich promowania
d) Promowanie właściwego wizerunku firmy/ urzędu
– działania promocyjne firmy,
– wybór właściwego kanału dystrybucji i promocji,
– formatowanie tekstu na materiałach firmowych i stronie internetowej.
4. Wizerunek urzędu w sieci
– Monitoring Internetu – czyli co o nas wiadomo w świecie?
– Obecność w social media – jak i gdzie budować markę urzędu w social media?
– Pomiar i analiza skuteczności działań w social media
5. Komunikacja wewnętrzna elementem zarządzenia wizerunkiem PUP
– Budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o system zachowań pracowników urzędu
– Komunikacja podczas spotkań służbowych
6. Wizerunek osobisty pracowników urzędu pracy jako element składowy wizerunku firmy
– Prawo pierwszego wrażenia
– Wizytówki
– Umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych
– Jak powinna wyglądać korespondencja listowa i e-mailowa
– Mowa ciała podczas spotkania biznesowych
– Dress code a profesjonalny ubiór pracowników
7. Profesjonalna Obsługa Klienta i tworzenie lojalności klientów
– komunikacja werbalna i niewerbalna w obsłudze klienta,
– bariery komunikacyjne, czyli co nam przeszkadza w efektywnej komunikacji?
– różnice w komunikacji bezpośredniej i telefonicznej- zasady, sztuka prowadzenia rozmów telefonicznych,
– techniki wywierania wpływu na ludzi w procesie obsługi klienta,
– wykorzystanie zasad komunikacji do załatwienia trudnych spraw,
– trudny klient
8.Budowanie i właściwe zarzadzanie zespołem pracowniczym w kontekście zapobiegania:
-wypaleniu zawodowemu pracowników
-przejawom mobbingu i dyskryminacji
9.Case study

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.