EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
723/23 KREATYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

04-06.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 03.12.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

04-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 03.12.2023 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

28 h. -4 noclegi

2850,00 zł - w pok. 2-os.  3200,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

06-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

11-12.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

13-14.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

13-15.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp., zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Poznanie metod i istoty procesów zachodzących w obliczu zmiany, nabycie umiejętności w zakresie postaw, budowania klimatu zmiany, zarządzania postawami i pokonywania barier psychologicznych, organizacyjnych na rzecz wprowadzania zmiany.

Metody pracy: Miniwykład, prezentacja multimedialna, kwestionariusze indywidualne, praca zespołowa, studium przypadku, energizery.

Prowadzący: Psycholog biznesu, doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania zespołów pracowniczych i wdrażania zmian w instytucjach, firmach, korporacjach.

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – WPROWADZENIE W TEMATYKĘ

Zagadnienia

1. Zarządzanie zmianą jako proces; etapy procesu zarządzania zmianą.

2. Okazje do przeprowadzania zmian wg Petera Druckera.

3. Postawy osób wobec zmian (przeciwnicy, logiczni umniejszacze, zwolennicy, pionierzy). Agitator zmiany kontra hamulcowy.

4. Główne czynniki wywołujące opór wobec zmiany wg L .Clarka. Cztery typy oporu wobec zmiany wg O’Connora.

5. Radzenie sobie z obiekcjami, czyli werbalizowanym oporem.

6. Podział pracowników na kategorie pod względem typu reakcji na zmiany J.C. Maxwella

Ćwiczenia

1. Czy umiesz wypełniać polecenia? – test czytania ze zrozumieniem.

2. Ćwiczenie: „Koło troski – Koło wpływu” .

3. Procedura U – metoda dyskusyjna, której celem jest dokonanie analizy, opisu i oceny istniejącego stanu rzeczy, oddzielenie dobrego od tego, co złe oraz opracowanie wizji czegoś dobrego w przyszłości.

4. Ćwiczenia z oporem i obiekcjami z użyciem technik PWW, Bumerang, przewidywanie i uprzedzanie, pozytywna reakcja, zamiana w pytanie.

MODUŁ II. PSYCHOLOGIA ZMIANY

Zagadnienia

1. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wymuszające zmiany.

2. Psychologiczny aspekt zmiany: tworzenie przewagi sił wspierających nad siłami hamującymi (oporu).

3. Emocje w sytuacji zmiany, otwartość w obliczu zmian.

4. Uczestnicy zmian a typologia osobowości.

5. Motywowanie w procesie zmian.

Ćwiczenia

1. „Bajka o Jasiu i dzikim lesie” – opowieść wzbudzająca motywację do zmiany w życiu osobistym i w pracy.

2. Test na inteligencje wielorakie Howarda Gardnera.

3. Analiza małego skryptu – kwestionariusz psychologiczny.

MODUŁ III. KREATYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PRAKTYCE

Ćwiczenia

1. Schemat Ishikawy

2. Mapa pojęciowa

3. Fazy zmiany wg modelu Lewina – ćwiczenie „Rozmrożenie”

4. Metoda Osborna (giełda pomysłów) – metaplan

5. Gwiazda pytań – technika analizy i wprowadzania zmian

6. Ocalić od zapomnienia – końcowe ćwiczenie integrujące grupę

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.