EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1905/24 ROLA EKONOMII SPOŁECZNEJ W POLITYCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

27-28.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 26.05.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2150,00 zł - w pok. 2-os. 2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Celem szkolenia jest przygotowanie kadr samorządu terytorialnego i kadr pomocy społecznej do nowych wyzwań i zmian w lokalnej polityce społecznej. Zapoznanie uczestników z kluczową metodą pracy w nowo powstających Centrach Usług Społecznych: po co, dla kogo, jak rozpocząć działania animacyjne?

Uczestnicy szkolenia:  kadra samorządu terytorialnego, kadry pomocy społecznej (dyrektorzy, kierownicy, pracownicy socjalni, organizatorzy społeczności lokalnej, PCPR-ów, KIS-ów i CIS-ów).

Prowadząca: Katarzyna Rostek z wykształcenia polityk społeczny, trenerka umiejętności poznawczych oraz specjalista w zakresie zarządzania gospodarka społeczną. Wieloletni kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu (2004-20121), była wice burmistrzyni  ds. społecznych w Kobyłce (2021-2023), praktyk, organizatorka społeczności lokalnej oraz edukator w tym zakresie, założycielka Klubu Integracji w Tłuszczu, 3 placówek wsparcia dziennego, Uniwersytetu trzeciego Wieku w Tłuszczu oraz dwóch podmiotów ekonomii społecznej: Spółdzielni Socjalnej Pożytek w Tłuszczu i Spółdzielni Socjalnej Podkowa w Kobyłce, założycielka, członek i pracownik organizacji pozarządowych od 2003 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Misja podmiotów ekonomii społecznej: spółdzielnie socjalne osób fizycznych i osób prawnych

2. Działalność gospodarcza i odpłatna pożytku publicznego w podmiotach ekonomii społecznej

3. Współpraca między samorządem i sektorem społecznym w związku z realizacją usług społecznych.

4. Korzyści społeczne oraz finansowe dla tworzenia usług społecznych w gminie/mieście

5. Prezentacja dobrych praktyk z gmin w woj. mazowieckim na odstawie Spółdzielni Socjalnej Pożytek z Tłuszcz oraz Spółdzielni Socjalnej Podkowa z Kobyłki.

6. Jak założyć spółdzielnię socjalną w gminie?

7. Fundusze Europejskie na rozwój usług.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.