EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
169/24 TRENER PRACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI –KURS NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

27-29.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 26.05.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

03-05.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 02.06.2024 r.

Bydgoszcz, Hotel Park***, ul. Wrocławska 3

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

10-12.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 09.06.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

19-21.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.06.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

24-26.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.06.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

01-03.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 30.06.2024 r.

Lublin, Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

08-10.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 07.07.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

15-17.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 14.07.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

22-24.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 21.07.2024 r.

Bydgoszcz, Hotel Park***, ul. Wrocławska 3

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

24-26.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.07.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

05-07.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 04.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

19-21.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.08.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

26-28.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 25.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

28-30.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 27.08.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

1900,00 zł netto +870,00zł pobyt w pokoju 2 os., 1170,00 zł w pokoju 1 os.

-może być FA łączna (w treści: szkolenie) 2770,00/3070,00zł

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Prowadzący: Pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej od 2000 roku; starszy specjalista pracy socjalnej o specjalności praca z osobami niepełnosprawnymi, pedagog resocjalizacji, ukończyła Studium Pomocy Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz studia podyplomowe, między innymi w zakresie zdrowia publicznego, psychologii komunikacji społecznej. Przez 10 lat prezes stowarzyszenia zrzeszającego rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Posiada potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacje w zawodzie wykładowcy na kursach i szkoleniach. Prowadzi szkolenia z ww. zakresu od 2010 roku.

Odbiorcy szkolenia: osoby posiadające minimum średnie wykształcenie, chcące świadczyć zindywidualizowaną, zgodną z zasadami zatrudnienia wspomaganego pomoc osobom z niepełnosprawnościami w wejściu na otwarty rynek pracy.

Cel szkolenia: kompleksowe przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji trenera pracy według standardów zatrudnienia wspomaganego i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa

PROGRAM SZKOLENIA

1. Model zatrudnienia wspomaganego w aktualnym systemie prawnym. Akty prawne regulujące zatrudnienie wspomagane. Standardy świadczenia usług trenera pracy i ramy czasowe trwania poszczególnych etapów zatrudnienia wspomaganego.

2. Zatrudnienie wspomagane jako instrument aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Główne zasady i cechy zatrudnienia wspomaganego. Źródła i mechanizm finansowania zatrudnienia wspomaganego.

3. Specyfika i różnorodność zjawiska niepełnosprawności. Praca z osobami niepełnosprawnymi, rodzaje niepełnosprawności oraz metody zindywidualizowanego wsparcia. Katalog tzw. „szczególnych schorzeń” zwiększających ryzyko bezrobocia. Umiejętność doboru odpowiedniego instrumentu do indywidualnych potrzeb klienta.

4. Integracja, włączanie społeczne i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w praktyce.

6. Niezbędne umiejętności i podstawowe narzędzia komunikacyjne trenera pracy. Rola indywidualnego systemu przekonań w relacjach interpersonalnych. Podświadomy plan życia (analiza skryptu podświadomości).

7. Psychologiczne pułapki oceniania, błędy poznawcze, teoria atrybucji. Formy i techniki wywierania wpływu na ludzi. Struktura asertywnego komunikatu.

8. Trening kariery – nowoczesna metoda pracy z klientem oraz samodoskonalenia na drodze rozwoju osobistego.

9. Cele i filary treningu pracy. Ustalenie i realizacja celów. Poprawne formułowanie celów jako niezbędny warunek motywacji.

10. Warsztat trenera pracy – narzędzia diagnozujące i monitorujące sytuację klienta: kwestionariusz wstępny, koło życia, mapa relacji, skalowanie.

11. Współpraca trenera pracy z pracodawcami. Finansowe i wizerunkowe korzyści z zatrudniania pracownika niepełnosprawnego. Uprawnienia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dokumentem równorzędnym.

12. Kompetencje osobiste (emocjonalno-motywacyjne, sposób przeżywania). Inteligencja emocjonalna jako źródło kompetencji osobistych i społecznych: empatii, intuicji, samoświadomości.

13. Kompetencje społeczne (relacyjne). Klient – podmiot czy przedmiot obsługi. Autorefleksja i samopoznanie: osobista analiza SWOT, zarządzanie sobą w pracy trenera pracy.

14. Kompetencje poznawcze (sposób myślenia, poszukiwania i gromadzenia danych, analizy informacji, wyciągania wniosków). Reguły i zasady komunikacyjne w pracy z osobą z niepełnosprawnością.

15. Kompetencje wykonawcze (sposób działania). Systemowe rozumienie potrzeb: kontekst osobisty, rodzinny i społeczny klienta. Formy wspierania osób niepełnosprawnych a więzi rodzinne i społeczne. Techniki i metody wydobywania zasobów klienta, analiza deficytów.

16. Studium przypadku. Praca własna nad skompletowaniem świadomych i efektywnych narzędzi pracy z klientem o szczególnym statusie na rynku pracy.

Dzień pierwszy:

-08:00-10:00-zajęcia szkoleniowe

-10:00-10:15-przerwa

-10:15-13:15- blok zajęć szkoleniowych

-13:15-14:00-przerwa

-14:00-16:00-blok zajęć szkoleniowych

Dzień drugi

-08:00-10:00-zajęcia szkoleniowe

-10:00-10:15-przerwa

-10:15-13:15- blok zajęć szkoleniowych

-13:15-14:00-przerwa

-14:00-16:00-blok zajęć szkoleniowych

Dzień trzeci

09:00-12:00- blok zajęć szkoleniowych

-(uzupełnienie zajęć, konsultacje indywidualne i zespołowe, rekomendacje, zaliczenie ćwiczeń)

-ewaluacja, wręczenie zaświadczeń

-ok.12;30 – zakończenie szkolenia, wyjazd uczestników

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.