EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
28/24 AUDYT ŚLEDCZY UWZGLĘDNIENIEM WYKORZYSTYWANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

24-26.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.06.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

01-03.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 30.06.2024 r.

Lublin, Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

08-10.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 07.07.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-16.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 14.07.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 14.07.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

22-24.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 21.07.2024 r.

Bydgoszcz, Hotel Park***, ul. Wrocławska 3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-25.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.07.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.07.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

05-07.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 04.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-20.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.08.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-21.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.08.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 19.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-29.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 27.08.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-30.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 27.08.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
 – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cel główny: wzmacnianie kompetencji audytorów/kontrolerów w zakresie audytu śledczego.

Cele szczegółowe:

– Poznanie nowoczesnych i skutecznych kompetencji audytora śledczego

– Poznanie metod i technik stosowanych w audycie śledczym

– Nabycie umiejętności korzystania ze źródeł i sposobów pozyskiwania informacji podczas audytu śledczego

– Nabycie umiejętności zbierania i zabezpieczania dowodów w trakcie audytu

– Nabycie umiejętności w zakresie selekcji i doboru próby do kontroli

– Nabycie umiejętności minimalizowania ryzyka

– Nabycie umiejętności prezentowania wyników kontroli i postępowania w przypadku nieprawidłowości.

Wykładowca: Prof. Dr hab. Artur Piaszczyk – audytor, specjalista i praktyk w dziedzinie kontroli i audytu(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Autor licznych publikacji książkowych:-„Audyt środków unijnych”, „Audyt śledczy”, „Kontrola wewnętrzna w praktyce”, „Kontrola i audyt – aspekty teoretyczne i praktyczne”, „System kontroli przedsiębiorstwa w gospodarce pokryzysowej”, „Kontrola zarządcza”, oraz wielu innych publikacji książkowych, ponad 100 różnych artykułów w dziedzinie kontroli i audytu.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Kompetencje audytora śledczego.

Umiejętność:

– identyfikacji znamion przestępstwa,

– określenia czynników ryzyka oszustwa,

– opracowania planów działania

2.Audyt śledczy prewencyjny i reaktywny – metody, narzędzia, techniki:

– ustanowienie procedur przeciwdziałania ryzyku oszustwa,

-wdrożenie audytu wewnętrznego lub instytucjonalnej kontroli wewnętrznej.

3.Źródła, sposoby pozyskiwania i weryfikacji wiarygodności informacji:

– informacje od pracowników (doniesienia)

– informacje od kontrahentów,

– podział obowiązków i uprawnień,

– wprowadzenie mechanizmów kontrolnych,

– monitoring (kamery, straż przemysłowa i in.).

4. Zabezpieczenie dowodów (zeznania, wywiad, dokumenty, dowody elektroniczne):

– oryginały dokumentów,

– ewidencja obiegu materiału dowodowego,

– przechowywanie dowodów w miejscu o ograniczonym dostępie.

5.Kryteria oraz sposoby selekcjonowania, grupowania i dokumentowania informacji:

– selekcja według źródła informacji,

– grupowanie według kategorii (zeznania, dowody pisane, materiał elektroniczny),

– dokumentowanie według ewidencji obiegu materiału dowodowego

6.Analiza śledcza – specjalistyczne techniki i narzędzia przetwarzania informacji:

– analiza dokumentów przez co najmniej dwóch niezależnych od siebie pracowników,

– analiza trendu i odchyleń od trendu z wykorzystaniem Excela.

– powołanie biegłego, np. z dziedziny informatyki.

7.Analiza dużych zbiorów danych jako narzędzie do automatyzacji wykrywania nadużyć:

– analiza trendu,

– wyznaczanie i analiza odchyleń od planu,

– wyznaczenie kwot “progowych” dla określonych transakcji,

-dobór próby do kontroli

– Prawo Benforda.

8.Wnioskowanie analityczne – zasady tworzenia przesłanek i formułowania wniosków:

– analiza “trójkąta oszustwa”: okazja, motyw, samousprawiedliwienie sprawcy (kto, jak, dlaczego),

– sylogizm Arystotelesa.

9.Wizualizacja i dokumentowanie wyników prac analitycznych:

– graficzna prezentacja (wykresy),

– mapa ryzyka.

10.Aspekty formalno-prawne wykorzystania uzyskanych informacji:

– przepisy kodeksu karnego,

– przepisy kodeksu karnego skarbowego,

– formalne zawiadomienie kierownika jednostki o możliwości popełnienia przestępstwa.

11.Tryby postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia nadużycia:

– ustanowienie planu działania,

-wyznaczenie osób odpowiedzialnych za postępowanie śledcze,

-ustanowienie procedur raportowania

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.