EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
37/24 PROCEDURY POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO W PRAKTYCE – DOSKONALENIE WARSZTATU KONTROLERSKIEGO. KONTROLA WEWNĘTRZNA / AUDYT ŚLEDCZY W ZAKRESIE WYKRYWANIA OSZUSTW I NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH W FIRMACH/INSTYTUCJACH

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

20-22.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 19.05.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

27-28.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 26.05.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2295,00 zł - w pok. 2-os. 2595,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

27-29.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 26.05.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

03-05.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 02.06.2024 r.

Bydgoszcz, Hotel Park***, ul. Wrocławska 3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-11.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 09.06.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-12.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 09.06.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

17-19.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 16.06.2024 r.

Gdańsk, Hotel Mercure Posejdon***, ul. Kapliczna 30

20 h. -3 noclegi

2850,00 zł - w pok. 2-os. 3350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-20.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.06.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-21.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.06.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.06.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

01-03.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 30.06.2024 r.

Lublin, Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

08-10.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 07.07.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-16.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 14.07.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 14.07.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

22-24.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 21.07.2024 r.

Bydgoszcz, Hotel Park***, ul. Wrocławska 3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-25.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.07.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.07.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

05-07.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 04.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-20.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.08.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-21.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.08.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 19.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-29.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 27.08.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-30.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 27.08.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
 – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Moduł I. PROCEDURY POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO W PRAKTYCE. – DOSKONALENIE WARSZTATU KONTROLERSKIEGO

Metody pracy: Warsztaty szkoleniowe prowadzone będą w całości i poparte formami aktywizującymi. Ćwiczenia grupowe i indywidualne, dyskusje i symulacje, oparte na autentycznych przykładach pozwolą na praktyczne spojrzenie na problemy pojawiające się podczas kontroli.

Cele szkolenia modułu I: Poznanie i uaktualnienie wiedzy oraz poszerzenie umiejętności w zakresie postępowania kontrolnego, planowania procesu, wykorzystywania najnowszych środków i metod kontroli. Rozwój zawodowy kontrolerów uwzględniający  zagadnienia z zakresu etyki, metodyki prowadzenia kontroli, rozpoznawania systemowych słabości obszarów kontrolowanych, identyfikacji mechanizmów korupcjogennych, umiejętności społecznych (komunikacja i współpraca w zespole) oraz narzędzi informatycznych

Prowadzący:

Prof. dr hab. Artur Piaszczyk – główny specjalista w zakresie kontroli (Wieloletni główny specjalista w dziedzinie kontroli i audytu -Uniwersytet Jagielloński). Autor licznych publikacji oraz książek z dziedziny kontroli, audytu, kontroli zarządczej.

PORGRAM SZKOLENIA MODUŁU I.

1. Zasady prowadzenia kontroli: obiektywizm, czyli ustalenie prawdy materialnej (obiektywnej), pisemność, kontradyktoryjność, podmiotowość.
2. Tryb realizacji kontroli, prawa i obowiązku kontrolowanych i kontrolujących, uchylanie się i utrudnianie czynności kontrolnych, wyłączenie kontrolera:
– Ustalenie stanu wymaganego (wzorca kontroli),
– Ustalenie stanu faktycznego (na podstawie dowodów kontroli),
– Określenie różnic pomiędzy stanem wymaganym a faktycznym,
– Ustalenie przyczyn, skutków i zakresu nieprawidłowości lub uchybień oraz osób za nie odpowiedzialnych,
– Upoważnienie do kontroli – dokument inicjujący postępowanie kontroli,
– Prawo kontrolera do wglądu do wszystkich materiałów, niezbędnych do realizacji celów kontroli,
– Prawo kontrolera do pobierania pisemnych i ustnych wyjaśnień,
– Obowiązek kontrolera do informowania kierownika kontrolowanej jednostki o stwierdzonych nieprawidłowościach,
– Prawo kontrolowanych do wglądu do materiału dowodowego,
– Prawo kontrolowanych do składania oświadczeń na potrzeby kontroli,
– Obowiązek kontrolowanych do udzielania wszystkich informacji związanych z tematem kontroli – w formie pisemnej i ustnej,
– Przyczyny i skutki uchylania się od kontroli – podstawy prawne,
– Przesłanki wyłączenia kontrolera z postępowania kontrolnego z przyczyn merytorycznych i formalnych.
3. Porozumiewanie się w zespole kontrolnym i z podmiotem kontrolowanym, asertywność kontrolera, radzenie sobie z manipulacją w trakcie kontroli, przeciwdziałanie korupcji:
– Współpraca zespołu kontrolującego pod kierownictwem koordynatora kontroli: wyznaczanie celów i zadań do realizacji przez koordynatora kontroli,
– Sposoby i formy oficjalnego porozumiewania się z kontrolowanymi: pisemna, elektroniczna, ustna,
– Cechy osobowościowe kontrolera – nieuleganie naciskom, sugestiom, itp.,
– Przygotowanie kontrolera do rozpoznania czynników korupcjogennych i właściwej reakcji na nie.
4. Przygotowanie kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem programu kontroli:
– Rozpoznanie wstępne kontrolowanego obszaru (kontrola wstępna, bez upoważnienia)
– Przygotowanie pisemnego programu kontroli z uwzględnieniem: terminu rozpoczęcia i zakończenia kontroli, kontrolowanego podmiotu, celów kontroli, metodyki przeprowadzenia kontroli, wskazania istotnych zagadnień lub problemów wymagających szczególnej uwagi, osób wyznaczonych do kontroli.
5. Metodologia kontroli, w tym zasady doboru próby, mierniki i kryteria oceny:
– Dobór próby przy wykorzystaniu metod statystycznych: dobór losowy prosty; dobór losowy z interwałem; dobór na podstawie jednostki monetarnej (tzw. metoda MUS); dobór warstwowy; dobór wielostopniowy,
– Dobór próby przy wykorzystaniu metod niestatystycznych: na podstawie wiedzy i doświadczenia zawodowego kontrolera; na podstawie wyników wcześniejszych kontroli; na podstawie sygnałów z zewnątrz dotyczących ewentualnych nieprawidłowości,
– Ustalanie progu istotności – ze względu na wartość, charakter lub kontekst,
6. Mierniki i kryteria oceny: legalność, gospodarność, celowość, rzetelność; mierniki ilościowe i jakościowe w odniesieniu.
– Temat i cel kontroli
– Zakres podmiotowy kontroli
– Przedmiot kontroli/tematyka kontroli/Okres objęty kontrolą
– Wyniki analizy przedkontrolnej
– Metodyka kontroli: Kryteria kontroli. Mierniki. Zasady oceniania. Metody i techniki kontroli. Metodyka kontroli – zasady i metody doboru próby w kontroli przy wykorzystaniu metod statystycznych i niestatystycznych. Założenia organizacyjne. Przygotowanie kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem programu kontroli.
7. Czynności kontrolne:
– Planowanie kontroli,
– Ustalenie stanu wymaganego na podstawie analizy przedkontrolnej,
– Ustalenie stanu faktycznego na podstawie dowodów kontroli, w tym: badanie dokumentów, pobieranie pisemnych i ustnych wyjaśnień, oględziny (kontrola na miejscu), przyjmowanie oświadczeń i inne,
– Analiza różnic pomiędzy stanem wymaganym a faktycznym.
8. Dowody w kontroli: pisemne i ustne wyjaśnienia, przyjmowanie i protokołowanie oświadczeń, przeprowadzanie oględzin i protokołowanie ich wyników, sporządzanie notatek służbowych, zasadność korzystania z pomocy biegłych i rzeczoznawców, pozostałe
9. Dokumentacja kontroli ze szczególnym uwzględnieniem projektu wystąpienia pokontrolnego:
– Zasady sporządzania wystąpienia pokontrolnego, analiza dowodów kontroli, elementy wystąpienia,
– Formułowanie zaleceń pokontrolnych, możliwość i terminy wnoszenia zastrzeżeń przez kontrolowanych,
– Rozpatrywanie zastrzeżeń kontrolowanych,
– Sporządzanie protokołu kontroli w oparciu o zebrany materiał dowodowy, przykłady protokołów kontroli,
– Sprawozdanie jako dokument kończący postępowanie kontrolne dla przypadków, gdy brak protokołu kontroli lub projektu wystąpienia pokontrolnego – w sytuacji kontroli uproszczonych albo gdy nie występują nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze.
10. Informacja o wynikach kontroli:
– Zasady i tryb sporządzania,
– Przypadki konieczności podawania informacji do wiadomości publicznej (np. w BIP).
11. Monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków:
– Powtórna kontrola,
– Czynności sprawdzające i ich dokumentowanie.
12. Nadzór a kontrola – podobieństwa a różnice:
– Pojęcia nadzoru w sektorze publicznym i prywatnym,
– Nadzór właścicielski,
– Kontrola jako element nadzoru.
13. Kontrola jednostek samorządu terytorialnego, a kontrola podmiotów spoza sektora finansów publicznych:
– Ustawa o kontroli w administracji rządowej,
– Autonomia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie potrzeb kontrolnych,
– Dobrowolność poddania się kontroli w podmiotach spoza sektora finansów publicznych z uwzględnieniem istotnych wyłączeń, gdy te jednostki korzystają ze środków publicznych (krajowych i zagranicznych) – na przykład dotacji.
14. Studium przypadku

Moduł II. KONTROLA WEWNĘTRZNA / AUDYT ŚLEDCZY W ZAKRESIE WYKRYWANIA OSZUSTW I NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH W FIRMACH/INSTYTUCJACH

Metody pracy: Wykład z elementami prezentacji multimedialnej, ćwiczenia, studium przypadku, dyskusja moderowana.

Cele szkolenia modułu II: Rozwój zawodowy kontrolerów uwzględniający zagadnienia z zakresu etyki , metodyki prowadzenia kontroli , rozpoznawania systemowych słabości obszarów kontrolowanych , identyfikacji mechanizmów korupcjogennych oraz narzędzi informatycznych.   Poznanie specyfiki powstawania i rodzajów nadużyć gospodarczych, identyfikowania obszarów zagrożeń i ryzyka nadużyć, nabycie umiejętności w zakresie wykrywania mechanizmów oszustwa, nadużyć gospodarczych i działań przestępczych.

Prowadzący: Prof. dr hab. Artur Piaszczyk – Uniwersytet Jagielloński, specjalista w dziedzinie kontroli i audytu, autor licznych publikacji książkowych.

PROGRAM SZKOLENIA MODUŁU II.

1. Ryzyko oszustwa
Definicje nadużyć, oszustwa, nieprawidłowości
2. Przyczyny i rodzaje zagrożenia oszustwem
3. Przeciwdziałanie oszustwom
2. Ryzyko oszustwa według Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
1. Uwagi ogólne
2. Czynniki ryzyka oszustwa związane z nieprawidłowościami wynikającymi z oszukańczej sprawozdawczości finansowej
2.1. Czynniki ryzyka oszustw związane z cechami kierownictwa i jego wpływu na środowisko kontroli
2.2. Czynniki ryzyka oszustw dotyczące branży
2.3. Czynniki ryzyka oszustwa dotyczące cech działalności operacyjnej oraz stabilności finansowej
3. Czynniki ryzyka oszustwa dotyczące nieprawidłowości wynikających z zawłaszczenia majątku
3.1. Czynniki ryzyka oszustwa wiążące się z podatnością majątku na zawłaszczenie
3.2. Czynniki ryzyka oszustwa dotyczące kontroli
3.3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące procedur badania
3.4.. Przykłady modyfikacji procedur badania w wyniku oszacowania czynników ryzyka oszustwa
3.5.. Rozważania dotyczące sald księgowych, grup transakcji i poziomu stwierdzeń
3.6.. Szczególne działania podejmowane w celu uwzględnienia nieprawidłowości wynikających z oszukańczej sprawozdawczości finansowej
3.7. Szczególne działania podejmowane w celu uwzględnienia nieprawidłowości wynikających z zawłaszczenia majątku
4. Przykłady nadużyć gospodarczych
1. Nadużycia pozaksięgowe
1.1. Nieewidencjonowana sprzedaż
1.2. Zaniżony przychód ze sprzedaży i zaniżone należności
1.3. Czasowy zabór środków
1.4. Ukrywanie nadużyć pozaksięgowych
1.4.1. Niszczenie lub przerabianie dowodów księgowych
1.4.2. Pokrycie następną wpłatą (tzw. łańcuszek)
1.4.3. Kradzież lub fałszowanie wyciągów dla klientów
1.4.4. Nieprawdziwe zapisy księgowe
1.4.5. Ukrywanie niedoboru w zapasach
1.5. Wykrywanie i zapobieganie
2. Nadużycia fakturowane (fikcyjne roszczenia)
2.1. Nadużycia za pośrednictwem fasadowej firmy
2.2. Nadużycia bez współudziału dostawcy
2.3. Zakupy prywatne za firmowe środki
2.4. Zapobieganie i wykrywanie fikcyjnych roszczeń
3. Nadużycia płacowe
3.1. Martwe dusze
3.2. Fałszowanie zarobków
3.3. Wyłudzanie prowizji
3.4. Zapobieganie nadużyciom płacowym
3.5. Wykrywanie nadużyć płacowych
4. Nadużycia w rozliczaniu wydatków służbowych
4.1. Nieprawidłowe sklasyfikowanie wydatków
4.2. Zawyżanie wydatków
4.3. Fikcyjne wydatki
4.4. Wielokrotny zwrot
4.5. Wykrywanie nadużyć w rozliczaniu wydatków służbowych
5. Sprzeniewierzenie zapasów i innych aktywów niegotówkowych
5.1. Nadużywanie składników aktywów niegotówkowych
5.2. Kradzież składników aktywów niegotówkowych
5.3. Ukrywanie niedoborów
5.4. Wykrywanie nadużyć niegotówkowych
6. Korupcja
6.1. Przekupstwo
6.1.1. Prowizje
6.1.2. Przetargi
6.2. Wymuszenie
6.3. Konflikt interesów
6.4. Zapobieganie i wykrywanie korupcji
7.  Fałszowanie sprawozdań finansowych
7.1. Fikcyjne przychody
7.2. Niewspółmierność przychodów z kosztami
7.3. Zatajone zobowiązania i koszty
7.4. Niewłaściwe ujawnienia
7.5. Niewłaściwa wycena aktywów
7.6. Przykłady wskaźników finansowych pomocnych w wykrywaniu oszustw w sprawozdawczości finansowej

8. Karuzela “VATOWSKA”

9. Prawo Benforda – naukowe narzędzie wykrywania oszustw

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.