EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
507/23INSTRUMENTY FINANSOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ICH WYSTĘPOWANIA W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH 2021-2027

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

06-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

11-12.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

13-14.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

13-15.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

18-19.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 17.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Poznanie rodzajów oraz zasad wdrażania instrumentów inżynierii finansowej, monitorowania oraz korzystania z nich w praktyce w aktualnej perspektywie

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący: Prawnik i finansista. Praktyk w dziedzinie stosowania instrumentów inżynierii finansowej, doradca. Wysoko oceniany wykładowca na licznych kursach i szkoleniach

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady wdrażania instrumentów finansowych

a) Zakres zadań poszczególnych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie wsparcia w projektach unijnych

– Bank Gospodarstwa Krajowego

– Pośrednicy finansowi

– Pożyczkobiorcy

– Komitet Monitorujący

b) Zasady przekazywania środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE

– przepływy finansowe pomiędzy instytucją pośredniczącą a BGK

– przypływy finansowe pomiędzy BGK a innym pośrednikiem finansowym

c) Kwalifikowalność wydatków w ramach projektu:

– koszty doradztwa,

– koszty na utworzenie funduszu powierniczego

– koszty zarządzania funduszem pożyczkowym

– kwalifikowalność kosztów usług doradczych i szkoleniowych

2. Usługi finansowe – pożyczki i poręczenia

– Organizacja i funkcjonowanie funduszy pożyczkowych

– Warunki udzielania oraz spłaty pożyczek dla podmiotów

– Zasady kontroli

– Wychodzenie z funduszu powierniczego

3. Zasady wyboru pośredników finansowych

– Kryteria wyboru

– Ocena optymalnych warunków korzystania

4. Fundusze pożyczkowe i doręczeniowe w ramach Krajowego Systemu Usług

5. Zasady udzielania pożyczek

– Sytuacja finansowa i majątkowa

– Wskaźniki oceny sytuacji ekonomicznej

– Zabezpieczenia stosowane w pożyczkach

– Dokumentacja obsługi udzielenia pożyczki i jej spłaty

6. Zasady udzielania poręczeń

– Rodzaje poręczeń

– Stosowana dokumentacja

– Odpowiedzialność z tytułu poręczeń

7. Zwrot środków nieprawidłowo wykorzystywanych

– Tryb orzekania o obowiązku zwrotu

– Terminy zwrotu i jego charakter

– Egzekwowanie zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych

– Sankcje z zakresu nieprawidłowo wykorzystanych środków

8. Zmiany związane z nabyciem bardziej korzystnej formy finansowania

– Zmiany związane z nabyciem bardziej korzystnej formy finansowania

– Zmiany wynikające ze złej sytuacji ekonomicznej

– Zmiany na poziomie umowy o dofinansowanie projektu

– Zmiany na poziomie umowy pożyczki

9. Monitorowanie oraz sprawozdawczość z zakresu korzystania z instrumentów inżynierii finansowej

– Sprawozdawczość na poziomie umowy o dofinansowanie projektu

– Monitorowanie na poziomie umowy pożyczki

10. Inne instrumenty występujące na rynku usług finansowych

11. Inżynieria finansowa dla rozwoju firm i samorządów.

12. Pytania i konsultacje

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.