EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
503/24 OSZUSTWA I KORUPCJA – WYKRYWANIE I ZWALCZANIE OSZUSTW FINANSOWYCH I KORUPCJI W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE – AKTUALNE PROBLEMY 2021-2027

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

20-22.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 19.05.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

27-28.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 26.05.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2295,00 zł - w pok. 2-os. 2595,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

27-29.05.2024 Przyjazd po południu w dn. 26.05.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2595,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

CZERWIEC

03-05.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 02.06.2024 r.

Bydgoszcz, Hotel Park***, ul. Wrocławska 3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-11.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 09.06.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-12.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 09.06.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

17-19.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 16.06.2024 r.

Gdańsk, Hotel Mercure Posejdon***, ul. Kapliczna 30

20 h. -3 noclegi

2850,00 zł - w pok. 2-os. 3350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-20.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.06.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-21.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.06.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.06.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.06.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

LIPIEC

01-03.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 30.06.2024 r.

Lublin, Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

08-10.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 07.07.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-16.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 14.07.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

15-17.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 14.07.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

22-24.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 21.07.2024 r.

Bydgoszcz, Hotel Park***, ul. Wrocławska 3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-25.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.07.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.07.2024 Przyjazd po południu w dn. 23.07.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

05-07.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 04.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-20.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.08.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

19-21.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 18.08.2024 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

20-22.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 19.08.2024 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-29.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 27.08.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2395,00 zł - w pok. 2-os. 2695,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-30.08.2024 Przyjazd po południu w dn. 27.08.2024 r.

Toruń, Hotel Mercure Centrum*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2695,00 zł - w pok. 2-os. 3095,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Zdobycie wiedzy prawnej, nabycie umiejętności rozpoznawania, wykrywania i przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w projektach współfinansowanych ze środków unijnych, sposobów postępowania w przypadku podejrzenia zaistnienia czynów niezgodnych z prawem.

Metody pracy: Mini-wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia grupowe i indywidualne, Case study, symulacja.

Prowadzący: Prawnik, finansista, praktyk w dziedzinie projektowania, rozliczania oraz kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Radca prawny.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Rozpoznawanie oszustw finansowych i przestępstw w projektach współfinansowanych ze środków UE.

1. Informacje ogólne o problemie korupcji i oszustwach finansowych w projektach unijnych.

– Czym jest nadużycie finansowe, korupcja oraz nieetyczne zachowania – różnice i cechy wspólne wg prawa

– Kto popełnia oszustwa i przestępstwa – dlaczego?

– Jaki koszt ponosi budżet w związku z nadużyciami finansowymi, jak to się odbija na jej wizerunku instytucji dysponującej środkami unijnymi ?

2. Wykrywanie oszustw,– Analiza behawioralna,– Przyczyny popełniania oszustw i nadużyć,– Charakterystyka zjawiska oszustwa i nadużycia

2.1.Pojęcie zawodowego oszustwa finansowego,– Rodzaje oszustw finansowych

2.2.Wybrane aspekty analizy dokumentów przy wykrywaniu oszustw finansowych

2.3.Schematy oszustw zakupowych, w tym przetargowych,– Jak wykrywać oszustwa zakupowe?

2.4.Schematy oszustw płacowych,– Jak wykrywać oszustwa płacowe?

2.5.Praktyczne sposoby walki ze sprawcami oszustw i nadużyć,– Wykrywanie,– Odstraszanie,– Procedury zwalczania oszustw i nadużyć

2.6.Opracowywanie procedur zwalczania oszustw i nadużyć

2.7.Przykłady nieprawidłowych praktyk księgowych. Sposoby ich wykrywania,– Problematyka wiarygodności dokumentów

II. Rozpoznawanie i zwalczanie korupcji w projektach z udziałem środków UE

1.Definicja i wymiary korupcji

2.Korupcja w sferze publicznej i w sferze prywatnej

3. Konflikt interesów

4. Skala korupcji w projektach współfinansowanych ze środków unijnych

4.1.. Pomiar korupcji

4.2.Skala korupcji – Polska na tle innych krajów UE

5.Korupcja jako przestępstwo – regulacje dotyczące korupcji w polskim prawie

5.1.Typy korupcji i ich konsekwencje

5.2.Korupcja i zaufanie

5.3.Korupcja jako kontrakt. Korupcja w polityce

5.4.Instytucjonalne uwarunkowania korupcji

5.5.Stanowienie prawa wewnętrznego i jego praktyczne przenoszenie na grunt podpisywanych umów przez instytucje udzielające dofinansowania

6. Przejrzystość instytucji – przewidywalność procedur

7. Kontrola procesów decyzyjnych. Analiza procesu decyzyjnego (przykładowego) i poszukiwanie zagrożeń korupcyjnych – burza mózgów

8.Przeciwdziałanie korupcji w Polsce

9.Rządowe strategie antykorupcyjne

10.Systemy jakości ISO i CAF a korupcja

11.„Nakładka antykorupcyjna” w systemie ISO

III. Zachowanie nieetyczne – oszustwa finansowe czy korupcja? – Normy postępowania

1. Kodeks etyki pracownika,– Normy wyznaczające właściwą postawę,– Normy stojące na straży rzetelności i uczciwości,– Normy stojące na straży godności i zawodowego prestiżu,– Normy regulujące stosunki

2. Podstawy działań nieetycznych i antykorupcyjnych w urzędzie,– Budowanie granic i asertywne domaganie się w relacjach zawodowych,– Autodiagnoza osobistego stylu komunikowania się w relacjach zawodowych,-Przejrzysta komunikacja w relacjach zawodowych wg zasad ‘’clear hand’’

3. Struktura zachowania nieetycznego i korupcyjnego – omówienie poszczególnych elementów

a) Łapówkarstwo,– przyjęcie łapówki,– danie łapówki,– pośredniczenie w łapówkarstwie,– sprowokowanie łapówki,– Opłacony protekcjonizm,– Nepotyzm,– Szantaż,– Defraudacja pieniędzy publicznych

b) Przyczyny zachowań niezgodnych z prawem i normami etycznymi oraz ich konsekwencje,– Gospodarcze,– Etyczne,– Karne

c) Przejrzysty Urząd jako wynik dobrej współpracy w zespole

– Warunki organizacyjne i psychologiczne blokujące właściwe zarządzanie przepływem informacji i wiedzy jako możliwy czynnik korupcjogenny

– Określanie standardów kooperacji w urzędzie – aspekt psychologiczny

– Lider a szef, modelowanie wzorców zachowań i pozycji nieformalnej w grupie

– Prawidłowości funkcjonowania grupy w kontekście zachowań o charakterze korupcyjnym

– Nawiązywanie kontaktów zawodowych – warunki, atuty i zagrożenia

– Wprowadzanie zmiany w zespole i miejscu pracy – wzmacnianiem, albo osłabianiem działań antykorupcyjnych w urzędzie

d) Podejmowanie rozstrzygnięć i rozwiązywanie konfliktów

– Wyznaczanie standardów podejmowania decyzji w urzędzie oraz podpisywania umów

– Konflikt interesów – prowadzenie negocjacji w sytuacji korupcjogennej

e) Psychologiczne aspekty zachowań etycznych, opartych na wartościach

– Zachowania ludzi w sytuacji konfliktu wartości i pokusy

– Źródła władzy, psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu

– Manipulacje, autotest podatności na manipulację

– Obrona przed manipulacjami i socjotechnikami budowania zobowiązań

– Minimalizowanie psychologicznych kosztów podejmowania przedsięwzięć antykorupcyjnych – wykorzystanie osobistych zasobów w pełnieniu roli lidera standardów etycznych i działań antykorupcyjnych

f) Budowanie pozytywnego wizerunku publicznego pracowników i urzędu

IV. Przeciwdziałania i walka ze skutkami oszust finansowych i nadużyć oraz korupcją w sferze realizowanych projektów EFS

1. Współpraca urzędów z organami ścigania – dobre praktyki,

2. Wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe,

3. Schemat przepływu informacji o nieprawidłowościach,

4. Ochrona informacji niejawnych – dane osobowe,

5. Przykłady nieprawidłowości w realizacji projektów – wskazówki dla administracji,

6. Europejski Urząd ds. zwalczania nieprawidłowości – OLAF,

7. Inne instytucje międzynarodowe działające w zakresie zwalczania zjawisk korupcji i oszustwa,

8. Zalecenia UKS i KE w zakresie naruszeń przepisów Prawa Zamówień Publicznych,

9. Kwestia odrębnej księgowości,

10. System kontroli wg prawa UE,

11. Kontrole na dokumentach w siedzibie kontrolującego,

12. Kontrole na miejscu realizacji projektów, kontrole systemowe – audyty

13. Jak kontrolować projekt, aby zminimalizować możliwość przeoczenia nieprawidłowości,

14. System dotyczący zapobiegania, wykrywania i korygowania nieprawidłowości,

15. Przepisy ustawy o finansach publicznych w walce z oszustwami finansowymi – omówienie.

16. Nieprawidłowości w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027

V. Ćwiczenia praktyczne zachowań korupcyjnych oraz oszustw

1. Jak przeprowadzić konstruktywną burzę mózgów dotyczącą oszustw (Ćwiczenie pt. – “Myśl jak złodziej”).

2. Stworzenie profilu nadużyć finansowych dla WUP i PUP.

3. Jak ocenić Waszą podatność na atak, jak ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia oszustwa i jak ocenić jego wpływ na organizację. (ćwiczenie – “nie strzelać do posłańca!”)

4. Czym jest apetyt i tolerancja.

5. Korzystanie z mapy ryzyka w celu dopasowania swoich badań kontrolnych i programów budowania świadomości.

VI. Pytania i indywidualne konsultacje

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.