EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
804/22 PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTÓW / INTERESANTÓW W SYTUACJACH TRUDNYCH

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

04-06.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 03.10.2022 r.

Sopot, Aqua House*** ul. Zamkowa Góra 21

20 h. -3 noclegi

2490,00 zł - w pok. 2-os. 2800,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

04-07.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 03.10.2022 r.

Sopot, Aqua House*** ul. Zamkowa Góra 21

30 h. -4 noclegi

2880,00 zł - w pok. 2-os. 3380,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-11.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 09.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16

14 h. - 2 noclegi

1870,00 zł - w pok. 2-os. 2080,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-12.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 09.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

12-13.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 11.10.2022 r.

Toruń, Hotel Mercure*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. - 2 noclegi

1870,00 zł - w pok. 2-os. 2080,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

12-14.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 11.10.2022 r.

Toruń, Hotel Mercure*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 23.10.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-27.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 23.10.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

30 h. -4 noclegi

2650,00 zł - w pok. 2-os.  3020,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

26-28.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 25.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

07-09.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 06.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

07-10.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 06.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

30 h. -4 noclegi

2650,00 zł - w pok. 2-os.  3020,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

16-18.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 15.11.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-30.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 27.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ  

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

30.11-02.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 29.11.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

05-07.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 04.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności komunikacyjnych pomocnych w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Efektem treningu jest lepsze panowanie nad własnymi emocjami, profesjonalne reagowanie na skargi i zarzuty, opanowanie umiejętności radzenia sobie z grami i manipulacjami klientów.

Metody pracy: Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia w małych grupach, test psychologiczny, dyskusja moderowana Warsztaty szkoleniowe prowadzone będą w całości formami aktywizującymi. Ćwiczenia grupowe i indywidualne, dyskusje i symulacje, oparte na autentycznych przykładach, zajmować będą 75-80 % czasu zajęć. Udział w treningu umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy na temat asertywności, a następnie jej wykorzystanie w ćwiczeniach i scenkach. Możliwość przećwiczenia trudnych interakcji przy udziale innych członków grupy, obserwowanie ich sposobu reagowania, feedback od trenera i uczestników, umożliwiają refleksję nad efektami własnych działań i motywują do ich korygowania. Oznacza to, że uczestnicy zajęć uczyć się będą przede wszystkim w oparciu o własne doświadczenia i przemyślenia. Element wykładowy, sprowadzony będzie do minimum niezbędnego dla właściwego uporządkowania, wytłumaczenia i podsumowania doświadczeń.

Prowadzący: Psycholog, mediator, wysoko oceniany trener na licznych kursach i szkoleniach.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I. RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH,

1. Zrozumienie zjawiska konfliktu, jego przyczyn oraz faz jego rozwoju – dyskusja moderowana, prezentacja multimedialna, ćwiczenia integrujące uczestników oraz budujące atmosferę otwartości i ciekawości.

2. Reakcje na sytuacje konfliktową: percepcja, emocje, myślenie, zachowania- mini wykład, ćwiczenie pokonywania barier psychicznych, zmiany negatywnych przekonań.

3. Określenie indywidualnego stylu rozwiązywania konfliktu – test Kwestionariusz Zachowań w Konflikcie, omówienie i prezentacja strategii działania podejmowanych w trudnych sytuacjach. Czynniki i uwarunkowania decydujące o wyborze stylu działania w sytuacji konfliktu.

Moduł II. ZACHOWANIA PROWOKUJĄCE POSTAWĘ “TRUDNY KLIENT”

1. Typowe błędy w komunikacji z klientem.

2. Rozpoznanie przyczyn konfliktu.

3. Typowe błędy w kontakcie z klientem.

4. Stereotypy i uprzedzenia w relacjach z klientami

5. Podstawowy błąd atrybucji

6. Przejście od problemu do rozwiązania –znaczenie języka w budowaniu porozumienia z trudnym klientem, słowa klucze i słowa „drut kolczasty”, budowanie wypowiedzi z użyciem słów wspierających porozumienie i eliminacją słów blokujących

Moduł III. BUDOWANIE KLIMATU SPRZYJAJĄCEGO EFEKTYWNEJ OBSŁUDZE KLIENTA.

1. Znaczenie nastawienie w obsłudze klienta.

2. Mój styl rozmowy z klientem – samoocena.

3. Znaczenie osobistego zaangażowania.

4. Znaczenie nastawienia i odpowiedzialności za skuteczność komunikacji w kontaktach z klientami.

5. Przyjmowanie perspektywy drugiej osoby – empatia i nastawienie na zrozumienie również w sytuacji trudnej.

Moduł IV. REAGOWANIE NA SKARGI, ZARZUTY ORAZ PROWOKACJE INTERESANTÓW

1. Rozpoznawanie komunikat o charakterze krytyki, skargi,.

2. Zamiana skarg i zarzutów na pytania, odkrywanie potrzeb i intencji stojących za zastrzeżeniami.

3. Odpowiedzi na skargi i zarzuty – asertywne techniki przekazywania informacji w sposób grzeczny i stanowczy zarazem.

Moduł V. ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH Z TRUDNYM INTERESANTEM

1. Zapoznanie uczestników z istotą asertywności- Powody i konsekwencje asertywności.

2. Prawa asertywności, jakie są moje prawa w relacjach interpersonalnych?

3. Granice psychologiczne i konsekwencje ich przekraczania.

4. Reakcja na osobiste ataki ze strony klienta czyli asertywne stawianie granic.

5. Rozwijanie umiejętności asertywnego radzenie sobie z trudnymi klientami, radzenia sobie z niegrzecznymi klientami.

6. Umiejętne przekazywanie informacji negatywnych dla interesanta

7. Odpowiedź na nierealne oczekiwania klienta czyli asertywna odmowa.

Moduł VI. TRENING ASERTYWNOŚCI: RADZENIE SOBIE Z MANIPULACJĄ, AGRESJĄ, PRESJĄ.

1. Obrona swoich praw i wyrażanie uczuć.

2. Obrona praw w sytuacjach społecznych.

3. Obrona praw w relacji z klientem.

4. Stanowienie i komunikacja swoich praw.

5. Wyrażanie uczuć negatywnych i pozytywnych ,przekazywanie konstruktywnej krytyki – technika FUO.

6. Wypracowanie przykładowych sposobów i technik do zastosowania w realiach zawodowych.

Moduł VII. IDENTYFIKOWANIE EMOCJI, PANOWANIE NAD WŁASNYMI EMOCJAMI PODCZAS TRUDNEJ ROZMOWY

1. Samokontrola emocjonalna – prezentacja ćwiczeń redukowania i kontrolowania stresu oraz kontrolowania negatywnych emocji w trakcie rozmowy

2. Struktura emocji, przyczyny negatywnych stanów i sposoby ich zmiany.

3. Rozwijanie umiejętności dystansowania się do problemów: asocjacja i dysocjacja

4. Trzy pozycje percepcji jako narzędzie kształtowania zrozumienia.

5. Rozwijanie Inteligencji emocjonalnej czyli umiejętności samoświadomości

6. Samokontroli, empatii, budowania dobrego kontaktu ze współpracownikami.

7. Diagnoza poziomu inteligencji emocjonalnej i wskazówki jak ją rozwijać.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.