EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy Ochrona środowiska
01Ś. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – PRAWO I PRAKTYKA W 2022 ROKU
901/22 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – PRAWO I PRAKTYKA W URZĘDACH I FIRMACH W 2022 ROKU
902/22 ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA – ZAPOBIEGANIE – PRAWO I PRAKTYKA W 2022 ROKU
903/22 WODY W POLSCE – OCHRONA I REKULTYWACJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W PRAKTYCE 2022 ROKU