EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy Sprawozdawczość MRPiPS / Analiza i monitoring rynku pracy / Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych / SI Syriusz
167/24 OBSŁUGA KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W URZĘDZIE