EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Oświata / WTZ
02. KOMPETENTNY KIEROWNIK GOSPODARCZY / KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY W ZAKRESIE ORGANIZACJI BEZPIECZNYCH WARUNKÓW NAUKI I PRACY W PLACÓWCE OSWIATOWEJ
03O. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU – VADEMECUM WIEDZY DYREKTORA/KIEROWNIKA ADMINISTRACJI SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
04. DZIAŁANIA DYREKTORA, KIEROWNIKA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY/PLACÓWKI NA RZECZ ZABEZPIECZENIA ANTYTERRORYSTYCZNEGO I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH ZAGROZEŃ DUŻEJ WAGI
05. PRAWO PRACY W SZKOLE/ PLACÓWCE OŚWIATOWEJ/ W ŚWIETLE REFORMY OŚWIATY – szczególne i kodeksowe przepisy prawa regulujące stosunek pracy pracowników szkoły
06. REFORMA OŚWIATY 2017 – 2019 – OBOWIĄZKI ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ ZWIĄZANE Z WYGASZANIEM, PRZEKSZTAŁCANIEM I WŁĄCZANIEM SZKÓŁ, W ZAKRESIE PORZĄDKOWANIA DOKUMENTACJI.
07. SEKRETARIAT SZKOLNY W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH-UJEDNOLICONY PRAWIDŁOWY OBIEG DOKUMENTÓW WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW W SPRAWIE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ(…)
08. ARCHIWUM/SKŁADNICA AKT W SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ – OBOWIĄZKI ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ ZWIĄZANE Z WYGASZANIEM, PRZEKSZTAŁCANIEM I WŁĄCZANIEM SZKÓŁ, W ZAKRESIE PORZĄDKOWANIA DOKUMENTACJI
09. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/20 W KONTYNUOWANIU REFORMY OŚWIATY I ZMIAN W ZASADACH JEJ FINANSOWANIA ORAZ ZMIAN W KARCIE NAUCZYCIELA – SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I ORGANÓW PROWADZĄCYCH (GMIN, POWIATÓW)
10. ZMIANY W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – RODO W OŚWIACIE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
11. SZKOŁA / PLACÓWKA OŚWIATOWA – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM, OCHRONĄ DANYCH ORAZ INFRASTRUKTURĄ
12O. ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I PRAWIE PRACY WG STANU NA 01.01.2020 R.
13. UDZIELNIE PIERWSZEJ POMOCY –SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI, OBSŁUGI ORAZ NAUCZYCIELI
14. KOMPETENTNY KIEROWNIK GOSPODARCZY / KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY W ZAKRESIE ORGANIZACJI BEZPIECZNYCH WARUNKÓW NAUKI I PRACY W PLACÓWCE OSWIATOWEJ
1O. ZMIANY W PRAWIE PRACY W PRAKTYCE PO 1 STYCZNA 2020 R . – AKTUALNE OBOWIĄZKI PRACODAWCY ORAZ ZMIANY WYNIKAJĄCE Z RODO