EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

BHP, PPOŻ
301/20 SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
302/20 SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY
303/20 BHP – OBIĄŻENIA FIZYCZNE, STRES I RYZYKO ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W FIRMIE/URZĘDZIE W 2020R. – AKTUALNE PROBLEMY I PRAKTYKA
304/20 OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY