EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Samorząd Terytorialny / Organizacje Pozarządowe
1901/23 UZALEŻNIENIA ORAZ PROBLEM PRZEMOCY W RODZINIE – DIAGNOZA ORAZ ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE