EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy BHP, PPOŻ
301/22 SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
302/22 SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY
303/22 BHP – OBCIĄŻENIA FIZYCZNE, STRES I RYZYKO ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W FIRMIE/URZĘDZIE – AKTUALNE PROBLEMY I PRAKTYKA 2021 ROKU.
304/22 OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY