EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy BHP, PPOŻ
301/24 SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
302/24 SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY
303/24 BHP – OBCIĄŻENIA FIZYCZNE, STRES I RYZYKO ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W FIRMIE/URZĘDZIE – AKTUALNE PROBLEMY I PRAKTYKA
304/24 OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY