EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy Samorząd Terytorialny / Organizacje Pozarządowe
1901/24 UZALEŻNIENIA ORAZ PROBLEM PRZEMOCY W RODZINIE – DIAGNOZA ORAZ ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE
1902/24 PARTNERSTWO LOKALNE DROGĄ DO ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH
1903/24 CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH JAKO PODMIOT LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ: ROZWIJANIE USŁUG SPOŁECZNYCH. DEINSTYTUCJONALIZACJA TO REWOLUCJA CZY EWOLUCJA W LOKALNEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ?
1904/24 WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ. ROLA SAMORZĄDU W KREOWANIU POLITYKI SPOŁECZNEJ W GMINIE – DOBRE PRAKTYKI
1905/24 ROLA EKONOMII SPOŁECZNEJ W POLITYCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.
1906/24 ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ A ANIMACJA- ROZWIJANIE TRZECIEJ METODY PRACY SOCJALNEJ (ŚRODOWISKOWEJ) W UJĘCIU PROCESOWYM
1907/24 LIDERZY LOKALNI, PRZYWÓDCY PRZEDSIĘWZIĘĆ
1908/24 EDUKOWANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE.
1909/24 KOMINIKACJA W BUDOWANIU RELACJI W LOKALNYM ŚRODOWISKU.?
1910/24 AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – SPOŁECZNOŚĆ W PROCESIE.
1911/24 NOWE TECHNOLOGIE W POZYSKIWANIU NOWYCH KLIENTÓW I ALTTERNATOWYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA