EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Prawo
1201/23 PRAWO PRACY W URZĘDACH PRACY ORAZ ZFŚS W FIRMACH I INSTYTUCJACH
1202/23 PRAWO PRACY WG KODEKSU PRACY DLA FIRM I INSTYTUCJI W PRAKTYCE
1203/23 PRAWO PRACY ORAZ ZFŚS W URZĘDACH ADMINISTRACJI ORAZ JST W 2023 ROKU
1204/23 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – NOWE PRZEPISY I PRAKTYKA PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW Z UWZGLEDNIENIEM REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
1205/23 NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – TEORETYCZNE ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCESU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
1206/23 UMOWY CYWILNO- PRAWNE W PRAKTYCE
1207/23 MOBBING I DYSKRYMINACJA W PRAKTYCE – PRZECIWDZIAŁANIE ORAZ WYMAGANE PROCEDURY W MIEJSCU PRACY
1208/23 KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW
1209/23 WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1210/23 DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1211/23 SKARGI I PETYCJE – ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW
1212/23 PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU KORUPCJI W URZĘDACH / FIRMACH ORAZ INSTYTUCJACH
1213/23 OCHRONA, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ELIMINACJA ZAGROŻEŃ – DOSKONALENIE WYKONYWANIA NADZORU NAD PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH/RODO
1214/23 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A RODO W PRAKTYCE
1215/23 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE W PRAKTYCE
1216/23 ODPOWIEDZIALNOŚC Z TYTUŁU NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
1217/23 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WG. NORM ISO/IEC27001 – DOSKONALENIE PROCESU ORAZ PROCEDUR
1218/23 PUBLICZNY REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1219/23 PRAWO PRACY W PRAKTYCE, RUCH KADROWY ORAZ BHP W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ 2022 ORAZ 2023 ROKU
1220/23 AGENCJE ZATRUDNIENIA I PRZEDSIĘBIORCY ZATRUDNIAJĄCY CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2023