EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Prawo
1201/22 PRAWO PRACY W URZĘDACH PRACY ORAZ ZFŚS W FIRMACH I INSTYTUCJACH W 2022 ROKU
1202/22 PRAWO PRACY WG KODEKSU PRACY DLA FIRM I INSTYTUCJI W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2022 ROKU
1203/22 PRAWO PRACY ORAZ ZFŚS W URZĘDACH ADMINISTRACJI ORAZ JST W 2022 ROKU
1204/22 PRACA ZDALNA – ZLECANIE, KIEROWANIE, TECHNIKI, NARZĘDIZIA – ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE W 2022 ROKU
1205/22 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2022 ROKU – NOWE PRZEPISY I PRAKTYKA PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW Z UWZGLEDNIENIEM REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
1206/22 NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – TEORETYCZNE ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCESU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W 2022 ROKU
1207/22 UMOWY CYWILNO- PRAWNE W PRAKTYCE 2022 ROKU
1208/22 MOBBING I DYSKRYMINACJA W PRAKTYCE – PRZECIWDZIAŁANIE ORAZ WYMAGANE PROCEDURY W MIEJSCU PRACY
1209/22 KPA – PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW KPA W 2022 ROKU
1210/22 WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1211/22 DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – ZMIANY W KPA W 2022 ROKU
1212/22 SKARGI I PETYCJE – ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW W 2022 ROKU
1213/22 PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU KORUPCJI W URZĘDACH / FIRMACH ORAZ INSTYTUCJACH
1214/22 OCHRONA, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ELIMINACJA ZAGROŻEŃ – DOSKONALENIE WYKONYWANIA NADZORU NAD PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH/RODO
1215/22 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A RODO W PRAKTYCE
1216/22 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE W PRAKTYCE
1217/22 ODPOWIEDZIALNOŚC Z TYTUŁU NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU
1218/22 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WG. NORM ISO/IEC27001 – DOSKONALENIE PROCESU ORAZ PROCEDUR
1219/22 PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ŚWIETLE COVID-19
1220/22 PUBLICZNY REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH