EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Prawo
1201/20 PRAWO PRACY WG KODEKSU PRACY DLA FIRM I INSTYTUCJI W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2020 R.
1202/20 PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO 1 STYCZNA 2020 R .- AKTUALNE OBOWIĄZKI PRACODAWCY, DOKUMENTACJA KADROWA, WYNAGRODZENIA, URLOPY, PLANY KAPITAŁOWE ORAZ ZMIANY WYNIKAJĄCE Z RODO
1203/20 KADRY W URZĘDZIE/ FIRMIE – PODSTAWOWE ZASADY I PROCEDURY RODO W PRACY KADROWEGO – ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM W STOSOWANIU PRZEPISÓW PRAWA PRACY.
1204/20 DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W URZĘDZIE/FIRMIE PO ZMIANACH W 2020 ROKU
1205/20. PRAWO PRACY ORAZ ZFŚS W 2020 ROKU W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – AKTUALNE PROBLEMY I PRAKTYKA Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH PRZEPISÓW RODO.
1206/20 FORMY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW, CZAS PRACY, URLOPY DELEGACJE ORAZ ROZLICZANIE NALEŻNYCH WYNAGRODZEŃ, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W 2020 ROKU
1207/20 ZFŚS– ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY W PRAKTYCE 2020 ROKU(Z UWZGLĘDNIENIEM RODO ORAZ COVID-19)
1208/20 PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI MIEJSCU PRACY
1209/20 REKRUTACJA I SELEKCJA – PRAWO I PRAKTYKA
1210/20 OCHRONA, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ELIMINACJA ZAGROŻEŃ – DOSKONALENIE WYKONYWANIA NADZORU NAD PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
1211/20 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W ORGANIZACJI (URZĘDZIE/INSTYTUCJI/FIRMIE)
1212/20 MAŁE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2020 ROKU. NOWE OBOWIĄZKI DLA ZAMAWIAJĄCYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH ORAZ URZĘDÓW
1213/20 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020 – NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. ZWIĘKSZENIE OBOWIĄZKÓW INSTYTUCJI PUBLICZNYCH. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1214/20 KOMISJA PRZETARGOWA W POSTĘPOWANIU PZP.
1215/20 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020 W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
1216/20 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE W PRAKTYCE
1217/20 UMOWY CYWILNO- PRAWNE W PRAKTYCE
1218/20 PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU KORUPCJI W URZĘDACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ/FIRMIE
1219/20 PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW KPA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W 2020 ROKU
1220/20 WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1221/20 ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW
1222/20 TWORZENIE KORESPONDENCJI URZĘDOWEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
1223/20 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 2020 – OBOWIĄZKI PRACODAWCY
1224/20 NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – TEORETYCZNE ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCESU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI OD 1 STYCZNIA 2021 R.
1225/20 PRAWO PRACY WG KODEKSU PRACY DLA FIRM I INSTYTUCJI W PRAKTYCE UWZGLĘDNIAJĄC COVID-19