EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy Windykacja
01W. WINDYKACJA ORAZ PRAKTYCZNA EGZEKUCJA – SZKOLENIE ZAAWANSOWANE Z ZAKRESU ZABEZPIECZEŃ W OBROCIE GOSPODARCZYM
02W. WINDYKACJA W URZĘDZIE/ FIRMIE OD A DO Z, CZYLI JAK SAMODZIELNIE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM I UPOMINAWCZYM
1701/23 WINDYKACJA W URZĘDZIE / FIRMIE OD A DO Z, METODY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM I UPOMINAWCZYM
1702/23 WINDYKACJA ORAZ ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ, POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI. SKUTECZNA WINDYKACJA I EGZEKUCJA NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ
1703/23 POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE PUP PO NOWELIZACJACH PRZEPISÓW
1704/23 WINDYKACJA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH PO ZMIANIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH I KOMORNIKACH SĄDOWYCH