EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Sekretariat, biuro
1301. SEKRETARIAT/BIURO ZARZĄDU – PROFESJONALIZM W OBSŁUDZE CENTRUM DECYZYJNEGO FIRMY/INSTYTUCJI
1302. KOMPETENTNA SEKRETARKA / PRACOWNIK BIUROWY W URZĘDZIE I FIRMIE – WSPÓŁCZESNE WYZWANIA
1303. ASYSTENT ZARZĄDU – PROFESJONALNY ORGANIZATOR PRACY ZARZĄDU, SZEFA ORAZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW KIEROWNICTWA
1304. SEKRETARIAT / BIURO – SEKRETARKA CZY NOWOCZESNY ASYSTENT / MENEDŻER SEKRETARIATU
1305. KIEROWANIE SEKRETARIATEM / BIUREM / KANCELARIĄ – VADEMECUM WIEDZY I KOMPETENCJI
1306. ARCHIWUM ZAKŁADOWE/SKŁADNICA AKT W URZĘDZIE/FIRMIE -ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA Z UWZGLĘDNIENIEM ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE W 2019 R.
1307. SYSTEM KANCELARYJNO – ARCHIWALNY – NOWE ZASADY I PRAKTYKA FUNKCJONOWANIA WEDŁUG AKTUALNYCH PRZEPISÓW 2019
1308. E-ADMINISTRACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020
1309. OFFICE W PRAKTYCE – WORD, EXCEL, POWERPOINT