EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Zapraszamy na szkolenia w Zakopanem 17-19.04.2023 r.

Szczegóły w poniższych linka (w razie pytań zapraszamy do kontaktu 815346065, szkolenia@eceprestiz.pl):

109/23 ODPOWIEDZIALNOŚC Z TYTUŁU NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

102/23 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY W 2023R.- PRAKTYCZNE KOMPENDIUM WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW PSZ

120/23 ZATRUDNIANIE I POBYT CUDZOZIEMCÓW W 2023 R. ZNACZĄCE ZMIANY ZWIĄZANE Z NOWELIZACJĄ PRZEPISÓW ORAZ PROPOZYCJE NOWYCH ROZWIĄZAŃ DLA PRACODAWCÓW I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROCEDURAMI ZATRUDNIENIOWYMI W FIRMIE/INSTYTUCJI

123/23 ELEMENTY PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA POŚREDNIKÓW PRACY/DORADCÓW DS. ZATRUDNIENIA PUP

137/23 WPROWADZENIE DO NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2027. KORZYSTANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PUP

159/23 WINDYKACJA PUP NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I INNYCH ŚRODKÓW PRZYPISANYCH DO ZWROTU W 2023 ROKU

130/23 KLIENT INDYWIDUALNY ORAZ INSTYTUCJONALNY W URZĘDZIE PRACY W 2023 ROKU – SZKOLENIE WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTÓW DS.PROJEKTÓW I PROGRAMÓW

110/23 KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE URZĘDU PRACY W 2023 ROKU

172/23 PFRON-URZĄD PRACY – OBSŁUGA SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON ROZLICZANIE ORAZ AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W URZĘDZIE PRACY, POPRZEZ UDZIELANIE Z PFRON JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZATRUDNIENIE NA STANOWISKACH UTWORZONYCH W RAMACH PRZYZNANYCH PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ