EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Prawo
01. ZMIANY W PRAWIE PRACY W PRAKTYCE PO 1 STYCZNA 2019 R . – AKTUALNE OBOWIĄZKI PRACODAWCY ORAZ ZMIANY WYNIKAJĄCE Z RODO
02. PRAWO PRACY W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
03. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO NOWELIZACJI
04. NOWELIZACJA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W 2018 ROKU – PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA RODO W INSTYTUCJACH ORAZ W FIRMACH
05. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
06. TWORZENIE KORESPONDENCJI URZĘDOWEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
07. ZFŚS– ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY W PRAKTYCE 2020 ROKU(Z UWZGLĘDNIENIEM RODO ORAZ COVID-19)