EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Prawo
01/22 OCHRONA, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ELIMINACJA ZAGROŻEŃ – DOSKONALENIE WYKONYWANIA NADZORU NAD PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH/RODO
02. PRAWO PRACY W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
03. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO NOWELIZACJI
05. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
06. TWORZENIE KORESPONDENCJI URZĘDOWEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
07. ZFŚS– ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY W PRAKTYCE 2022 ROKU(Z UWZGLĘDNIENIEM RODO ORAZ COVID-19)