EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Logistyka/Transport
01L. ORGANIZATOR TRANSPORTU W 2020 R. JAK ZORGANIZOWAĆ SYSTEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO I SKUTECZNIE NIM ZARZĄDZAĆ
02L. ZARZĄDZANIE PUBLICZNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM. ZADANIA DLA ORGANIZATORÓW TRANSPORTU W 2020 R.
03L. USTAWA O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM. PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU – ZADANIA I OBOWIĄZKI
04L. KONCESJE W TRANSPORCIE – DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO WYKONYWANIA
05L. GOSPODARKA MAGAZYNOWA , ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM – SKUTECZNA ORGANIZACJA, REDUKCJA KOSZTÓW