EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Finanse, ekonomia, podatki, rachunkowość
401/24 ZMIANY KSIĘGOWE, FINANSOWE ORAZ PODATKOWE W 2024 ROKU
402/24 ŚRODKI TRWAŁE – NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ŚRODKI TRWAŁE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, USTALENIE WATOŚCI POCZATKOWYCH I ROZLICZENIE KOSZTÓW BUDOWY/ZADAŃ INWESTYCYJNYCH , PRZYPORZĄDKOWANIE RODZAJU KŚT I STAWEK AMORTYZACYJNYCH
403/24 EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO I ZASADY DOKUMENTACJI OBROTU ŚRODKAMI TRWAŁYMI W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH
404/24 PROCES INWENTARYZACJI W NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
405/24 PROCES FAKTUROWANIA OD PODSTAW. ZASADY WYSTAWIANIA I EWIDENCJONOWANIA FAKTUR
406/24FAKTURA VAT W TEORII I PRAKTYCE W 2024 ROKU
407/24 OCENA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ FIRMY ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH – PODSTAWY ANALIZY FINANSOWEJ NA POTRZEBY RÓZNYCH PROJEKTÓW ORAZ ROZWÓJ FIRMY
408/24 PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE FINANSOWE W PRAKTYCE
409/24 CONTROLLING FINANSOWY W FIRMIE – NOWE PODEJŚCIE DO ZASAD WDRAŻANIA I GŁÓWNE NARZĘDZIA
410/24 WYNAGRODZENIA W TEORII I PRAKTYCE – AKTUALNY STAN PRAWNY
411/24 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
412/24 INWESTYCJE RZECZOWE W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
413/24 INWESTYCJE FINASOWE/KAPITAŁOWE W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
414/24 ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ ORAZ KAPITAŁEM OBROTOWYM W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
415/24 KREDYT HANDLOWY – ZARZĄDZANIE KREDYTEM KUPIECKIM W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
416/24 BUDŻET ZADANIOWY W PRAKTYCE
417/24 KASY FISKALNE W URZĘDACH I PODMIOTACH GOSPODRCZYCH – NOWOCZESNE URZĄDZENIA FISKALNE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PODMIOTACH GOSPODARCZYCH – NOWE ZASADY OBSŁUGI, ROZLICZEŃ ORAZ DOKUMENTACJI
418/24 PIT ZA 2023 ORAZ ROZLICZENIOWO – PODATKOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY – PŁATNIKA NA ZAKOŃCZENIE 2023 ROKU ORAZ ZMIANY NA ROK 2024
419/24 FAKTURA VAT W TEORII I PRAKTYCE W 2024 ROKU FIRMACH I URZĘDACH – OBOWIĄZKI I SANKCJE
420/24 OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ KONTRAHENTA/PRZEDSIĘBIORSTWA/FIRMY NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
421/24 PODATEK VAT W PRZEPISACH I PRAKTYCE