EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Finanse, ekonomia, podatki, rachunkowość
401/20 OCENA KONDYCJI ORAZ WIARYGODNOŚCI KONTRAHENTA/PRZEDSIĘBIORSTWA/FIRMY
402/20 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – USTALENIE KOSZTU WYTWORZENIA I ROZLICZENIE KOSZTÓW BUDOWY/ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
403/20 EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO I ZASADY DOKUMENTACJI OBROTU ŚRODKAMI TRWAŁYMI W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH
404/20 PROCES PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH W 2020 ROKU
405/20 FINANSE FIRMY/URZĘDU DLA KADRY KIEROWNICZEJ
406/20 ANALIZA FINANSOWA ORAZ OCENA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU
407/20 PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE FINANSOWE W PRAKTYCE
408/20 CONTROLLING FINANSOWY W FIRMIE – NOWE PODEJŚCIE DO ZASAD WDRAŻANIA I GŁÓWNE NARZĘDZIA
409/20 WYNAGRODZENIA W TEORII I PRAKTYCE 2020 ROKU
410/20 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
411/20 INWESTYCJE RZECZOWE W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
412/20 INWESTYCJE FINASOWE/KAPITAŁOWE W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
413/20 ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ ORAZ KAPITAŁEM OBROTOWYM W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
414/20 KREDYT HANDLOWY – ZARZĄDZANIE KREDYTEM KUPIECKIM W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
415/20 NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE W 2020 ROKU
416/20 FA VAT OD A DO Z W TEORII I PRAKTYCE
417/20 BUDŻET ZADANIOWY W PRAKTYCE
418/20 SAMORZĄDY 2020 -FINANSE PUBLICZNE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW I INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH