EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Finanse, ekonomia, podatki, rachunkowość
401/23 FAKTURA VAT W TEORII I PRAKTYCE W 2023 ROKU
402/23 PODATEK VAT W PRZEPISACH I PRAKTYCE 2023 ROKU
403/23 OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ KONTRAHENTA/PRZEDSIĘBIORSTWA/FIRMY NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
404/23 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – USTALENIE KOSZTU WYTWORZENIA I ROZLICZENIE KOSZTÓW BUDOWY/ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
405/23 EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO I ZASADY DOKUMENTACJI OBROTU ŚRODKAMI TRWAŁYMI W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH W 2023 ROKU
406/23 INWENTARYZACJA W INSTYTUCJACH ORAZ W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH W 2023 ROKU – PRZEPROWADZANIE I ROZLICZANIE RÓŻNIC
407/23 OCENA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ FIRMY ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU – PODSTAWY ANALIZY FINANSOWEJ NA POTRZEBY RÓZNYCH PROJEKTÓW ORAZ ROZWÓJ FIRMY
408/23 PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE FINANSOWE W PRAKTYCE
409/23 CONTROLLING FINANSOWY W FIRMIE – NOWE PODEJŚCIE DO ZASAD WDRAŻANIA I GŁÓWNE NARZĘDZIA
410/23 WYNAGRODZENIA W TEORII I PRAKTYCE 2023 ROKU – AKTUALNY STAN PRAWNY
411/23 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
412/23 INWESTYCJE RZECZOWE W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
413/23 INWESTYCJE FINASOWE/KAPITAŁOWE W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
414/23 ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ ORAZ KAPITAŁEM OBROTOWYM W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
415/23 KREDYT HANDLOWY – ZARZĄDZANIE KREDYTEM KUPIECKIM W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
416/23 NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE W 2023 ROKU
417/23 BUDŻET ZADANIOWY W PRAKTYCE
418/23 KASY FISKALNE W URZĘDACH I PODMIOTACH GOSPODRCZYCH – NOWOCZESNE URZĄDZENIA FISKALNE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PODMIOTACH GOSPODARCZYCH – NOWE ZASADY OBSŁUGI, ROZLICZEŃ 2022-2023 ORAZ DOKUMENTACJI
419/23 PIT ZA 2022 ORAZ ROZLICZENIOWO – PODATKOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY – PŁATNIKA NA ZAKOŃCZENIE 2022 ROKU ORAZ ZMIANY NA ROK 2023
420/23 FAKTURA VAT W TEORII I PRAKTYCE W 2023 i 2024 ROKU FIRMACH I URZĘDACH – OBOWIĄZKI I SANKCJE