EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Finanse, ekonomia, podatki, rachunkowość
401/22 FAKTURA VAT W TEORII I PRAKTYCE W 2022 ROKU
402/22 PODATEK VAT W PRZEPISACH I PRAKTYCE 2022 ROKU
403/22 OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ KONTRAHENTA/PRZEDSIĘBIORSTWA/FIRMY NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
404/22 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – USTALENIE KOSZTU WYTWORZENIA I ROZLICZENIE KOSZTÓW BUDOWY/ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
405/22 EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO I ZASADY DOKUMENTACJI OBROTU ŚRODKAMI TRWAŁYMI W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH W 2022 ROKU
406/22 INWENTARYZACJA W INSTYTUCJACH ORAZ W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH W 2022 ROKU – PRZEPROWADZANIE I ROZLICZANIE RÓŻNIC
407/22 OCENA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ FIRMY ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU – PODSTAWY ANALIZY FINANSOWEJ NA POTRZEBY RÓZNYCH PROJEKTÓW ORAZ ROZWÓJ FIRMY
408/22 PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE FINANSOWE W PRAKTYCE
409/22 CONTROLLING FINANSOWY W FIRMIE – NOWE PODEJŚCIE DO ZASAD WDRAŻANIA I GŁÓWNE NARZĘDZIA
410/22 WYNAGRODZENIA W TEORII I PRAKTYCE 2022 ROKU – AKTUALNY STAN PRAWNY
411/22 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
412/22 INWESTYCJE RZECZOWE W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
413/22 INWESTYCJE FINASOWE/KAPITAŁOWE W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
414/22 ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ ORAZ KAPITAŁEM OBROTOWYM W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
415/22 KREDYT HANDLOWY – ZARZĄDZANIE KREDYTEM KUPIECKIM W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
416/22 NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE W 2022 ROKU
417/22 BUDŻET ZADANIOWY W PRAKTYCE
418/22 KASY FISKALNE W URZĘDACH I PODMIOTACH GOSPODRCZYCH – NOWOCZESNE URZĄDZENIA FISKALNE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PODMIOTACH GOSPODARCZYCH – NOWE ZASADY OBSŁUGI, ROZLICZEŃ 2022-2023 ORAZ DOKUMENTACJI