EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy Transport
01L. ORGANIZATOR TRANSPORTU W 2020 R. JAK ZORGANIZOWAĆ SYSTEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO I SKUTECZNIE NIM ZARZĄDZAĆ
02L. ZARZĄDZANIE PUBLICZNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM. ZADANIA DLA ORGANIZATORÓW TRANSPORTU W 2020 R.
03L. USTAWA O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM. PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU – ZADANIA I OBOWIĄZKI
04L. KONCESJE W TRANSPORCIE – DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO WYKONYWANIA
05L. GOSPODARKA MAGAZYNOWA , ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM – SKUTECZNA ORGANIZACJA, REDUKCJA KOSZTÓW
1601/23 RYZYKO A POLITYKA FLOTOWA W FIRMIE – OPTYMALIZACJA PROCESÓW
1602/23 METODY OPTYMALIZACJI KOSZTÓW W ZARZĄDZANIU TRANSPORTEM I FLOTĄ
1603/23 KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZADZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE I FLOCIE – NOWOCZESNE PODEJŚCIE
1604/23 LOGISTYKA MIEJSKA – NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI MIAST I AGLOMERACJI
1605/23 STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA – WYZNACZANIE, ORGANIZACJA, OBSŁUGA ORAZ OPŁATY I PODATKI
1606/23 KONCESJE W TRANSPORCIE
1607/23 PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W PRAKTYCE
1608/23 GOSPODARKA MAGAZYNOWA, ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM – SKUTECZNA ORGANIZACJA, REDUKCJA KOSZTÓW
1609/23 ZAKUPY – METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH