EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Oświata
1001. „BEZPIECZEŃSTWO ORAZ PRAWNE PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI W PRAWIDŁOWO FUNKCJONUJĄCEJ SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ” – SZKOLENIE DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I NADZORU W RAMACH XXIII OGÓLNOPLSKIEJ KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK, ORGANÓW PROWADZACYCH I ORGANÓW NADZORU Z CYKLU: „ZADANIA I OBOWIĄZKI DYREKTORA ORAZ ORGANÓW PROWADZĄCYCH I NADZORU WE WDRAŻANIU ZMIAN W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH DO 2020 ROKU ORAZ W LATACH NASTĘPNYCH”
1002. NOWE ZADANIA ORAZ STANDARDY DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ OD 1 STYCZNIA 2018 R.
1003. CELE I ICH OPERACJONALIZACJA W ASPEKCIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
1004. KURS TRENERA PRACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z ELEMENTAMI COACHINGU I MENTORINGU
1005. SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – UWARUNKOWANIA I WYZWANIA PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ