EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Oświata
KRAKÓW – 1001/23 DYREKTOR PLACÓWKI OŚWIATOWEJ/SZKOŁY – ZARZĄDZANIE, NADZÓR, INNE CZYNNOŚCI KIEROWNICZE W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW, UCZNIÓW, ORGANÓW NADZORU I PROWADZĄCEGO.
KRAKÓW – 1002/23 DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO I NIEPUBLICZNEGO – PRAWO I PRAKTYKA – NOWE ZADANIA, UPRAWNIENIA ORAZ OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRAKTYCE W ROKU SZKOLENYM 2023/2024
TORUŃ – 1001A/23 DYREKTOR PLACÓWKI OŚWIATOWEJ/SZKOŁY – ZARZĄDZANIE, NADZÓR, INNE CZYNNOŚCI KIEROWNICZE W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW, UCZNIÓW, ORGANÓW NADZORU I PROWADZĄCEGO.
1003/23 PRAWO PRACY W PRAKTYCE, RUCH KADROWY ORAZ BHP W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ 2023 ORAZ 2024 ROKU
1004/23 ZARZĄDZANIE I GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ORAZ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2023 i 2024 R.
1005/22 NOWE ZADANIA ORAZ STANDARDY DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W 2022 ROKU
1006/23 TRENER PRACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – WSPIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WYBORZE, ZNALEZIENIU I UTRZYMANIU PRACY NA OTWARTYM RYNKU METODĄ ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO
1007/23 PRACA W RODZINIE I WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, W TYM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
1008/23 METODY KOMUNIKACJI, STANDARDY ZACHOWANIA SIĘ I ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ/FIRMIE
1009/23 JĘZYK MIGOWY W OBSŁUDZE KLIENTA – KURS PODSTAWOWY OBSŁUGI KLIENTA Z WADĄ SŁUCHU
1010/23 KURS JĘZYKA MIGOWEGO – ROZSZERZONE SŁOWNICTWO J.MIGOWEGO NIEZBĘDNE DO OBSŁUGI KLIENTÓW Z WADĄ SŁUCHU
1011/23 PROCES NOSTRYFIKACJI W POLSCE . UZNAWANIE ZAGRANICZNYCH DYPLOMÓW I ŚWIADECTW
1012/22 CELE I ICH OPERACJONALIZACJA W ASPEKCIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
1013/22 SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – UWARUNKOWANIA I WYZWANIA PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
1014/23 WYNAGRADZANIA, CZAS PRACY, URLOPY ORAZ ZWOLNIENIA OD PRACY PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I NIEPEDAGOGICZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
1015/23 NOWE STANDARDY PRACY I KIERUNKI WSPARCIA UDZIELANEGO OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
1016/23 ZASADY PROWADZENIA KOMUNIKACJI ORAZ WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA WOBEC OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z UWZGLĘDNIENIEM INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORAZ BARIER, W TYM BARIER FUNKCJONALNYCH I ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, WZROKOWĄ, SŁUCHOWĄ I PSYCHICZNĄ