EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Oświata
„1001/20 –ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY PLACÓWKI OŚWIATOWEJ , ORGANÓW NADZORU ORAZ PROWADZĄCEGO PO 01 WRZEŚNIA 2020R. – PROGRAMY I PROCEDURY OCHRONNE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK W OBLICZU RÓŻNYCH SYTUACJI KRYZYSOWYCH – szkolenie Dyrektorów szkół/placówek oświatowych oraz pracowników organów prowadzących i nadzoru w ramach XXIV Ogólnopolskiej Konferencji szkoleniowej dla Dyrektorów szkół/placówek, Organów Prowadzących i Organów Nadzoru z cyklu: „Zadania i obowiązki dyrektora oraz organów prowadzących i nadzoru we wdrażaniu zmian w szkołach i placówkach oświatowych w 2020 roku oraz w latach następnych”
1002/20 SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – UWARUNKOWANIA I WYZWANIA PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
1003/20 CELE I ICH OPERACJONALIZACJA W ASPEKCIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
1004/20 TRENER PRACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – WSPIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WYBORZE, ZNALEZIENIU I UTRZYMANIU PRACY NA OTWARTYM RYNKU METODĄ ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO
1005/20 NOWE ZADANIA ORAZ STANDARDY DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W 2020 R.
1006/20 DYREKTOR SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W ROLI PRACODAWCY ORAZ ORGANU NADZORU – PO WDROŻENIU REFORMY OŚWIATY – PROBLEMY I PRAKTYKA 2020 ROKU
1007/20 PRACA W RODZINIE I WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, W TYM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
1008/20 METODY KOMUNIKACJI, STANDARDY ZACHOWANIA SIĘ I ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ/FIRMIE