EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy Fundusze UE
01UE. MONITORING, EWALUACJA I KONTROLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
02UE. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2022 ROKU – NOWE PRZEPISY I PRAKTYKA PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW Z UWZGLEDNIENIEM REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
03UE. OSZUSTWA FINANSOWE I KORUPCJA W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
501/22 KOSZTY UPROSZCZONE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021-2027
502/22 KONTROLA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM I NADUŻYCIOM W PROJEKTACH UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2021-2027
503/22 OSZUSTWA I KORUPCJA – WYKRYWANIE I ZWALCZANIE OSZUSTW FINANSOWYCH I KORUPCJI W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE – AKTUALNE PROBLEMY 2021-2027
504/22 RÓWNOŚĆ SZANS, NIEDYSKRYMINACJA ORAZ UNIWERSALNE PROJEKTOWANIE W PROJEKTACH Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM 2021-2027
505/22 REALIZACJA PROJEKTU PUP Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN WYWOŁANYCH PANDEMIĄ COVID -19
506/22 SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ORAZ ZESPOŁEM PROJEKTOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH ZASAD W PERSPEKTYWIE 2021-2027
507/22 INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ICH WYSTĘPOWANIA W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH 2021-2027
508/22 ROZLICZANIE PROJEKTU UE A COVID-19 – ROZLICZANIE PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W SYSTEMIE SL2014 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYWOŁANYCH PANDEMIĄ COVID -19
509/22 REALIZACJA PROJEKTU PUP Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN WYWOŁANYCH PANDEMIĄ COVID -19
510/22 KONTROLA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW PUP Z UWZGLĘDNIENIEM WYPŁAT WPARCIA W RAMACH ART. 15 ZZB, 15 ZZC I 15 ZZE USTAWY COVIDOWEJ
511/22 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z RPO Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH ZMIAN
512/22 ROZLICZANIE PROJEKTÓW W RAMACH POWER Z WYKORZYSTANIEM STAWEK JEDNOSTKOWYCH
513/22 ISTOTA PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO W KONTEKŚCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
514/22 PROJEKTY POZAKONKURSOWE PUP WSPÓŁFINANSOWANE ZE SRODKÓW EFS – REALIZACJA I ROZLICZANIE Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN WPROWADZONYCH USTAWĄ O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
515/22 NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2021-2027 – ŚRODKI UE DLA POLSKI
516/22 WPROWADZENIE DO NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2027. KORZYSTANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
517/22 KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW UNIJNYCH. DOŚWIADCZENIA PESPEKTYWY 2014-2020 – BAZĄ REALIZACJI ZADAŃ KONTROLI I AUDYTU 2021- 2027. KOMPENDIUM DOBRYCH PRAKTYK