EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Obsługa klienta, sprzedaż i marketing
801/20 STANDARDY I ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ
802/20 JĘZYK MIGOWY W OBSŁUDZE KLIENTA – KURS PODSTAWOWY OBSŁUGI KLIENTA Z WADĄ SŁUCHU
803/20 KURS JĘZYKA MIGOWEGO – ROZSZERZONE SŁOWNICTWO J.MIGOWEGO NIEZBĘDNE DO OBSŁUGI KLIENTÓW Z WADĄ SŁUCHU
804/20 PRACA W RODZINIE I WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, W TYM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
805/20 METODY KOMUNIKACJI, STANDARDY ZACHOWANIA SIĘ I ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ/FIRMIE
806/20 PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTÓW / INTERESANTÓW W SYTUACJACH TRUDNYCH
807/20 OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA – PROFESJONALIZM W OBSŁUDZE KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ INSTYTUCJONALNEGO
808/20 OBSŁUGA KLIENTA W URZĘDZIE / FIRMIE – NOWOCZESNE PODEJŚCIE GWARANTUJĄCE SUKCES
809/20 ŚWIADOME ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W PRACY Z KLIENTEM, W SYTUACJACH STRESOWYCH ORAZ TRUDNYCH
810/20 ZESPOŁOWA OBSŁUGA KLIENTA -ZESPÓŁ JAKO SYSTEM W OBSŁUDZE KLIENTA. KSZTAŁTOWANIE POSTAWY WSPÓŁPRACY I WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EFEKTY ZESPOŁU I FIRMY
811/20 SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ PRZY DUŻEJ KONKURENCJI RYNKOWEJ
812/20 TRENER – LIDER INNOWACYJNYCH METOD SPRZEDAŻY USŁUG I PRODUKTÓW
813/20 E-MARKETING – NOWOCZESNA I SKUTECZNA FORMA MARKETINGU
814/20 SKUTECZNY MARKETING – UTRZYMAĆ SIĘ NA RYNKU I POZYSKAĆ NOWYCH KLIENTÓW
815/20 PUBLIC RELATIONS W INSTYTUCJI/FIRMIE
816/20 REKLAMA/MARKETING -AUTOR TEKSTÓW I SLOGANÓW REKLAMOWYCH – COPYWRITER
817/20 SKUTECZNA SPRZEDAŻ – EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE TECHNIK OBSŁUGI KLIENTA W SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY
818/20 KREOWANIE WIZERUNKU URZĘDU/FIRMY
819/20 INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW OSÓB BEZROBOTNYCH – TRENING KREATYWNOŚCI