EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Obsługa klienta, sprzedaż i marketing
801/24 STANDARDY I ZASADY OBSŁUGI KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W URZĘDZIE
802/24 PRACA W RODZINIE I WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, W TYM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
803/24 METODY KOMUNIKACJI, STANDARDY ZACHOWANIA SIĘ I ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ/FIRMIE
804/24 PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTÓW / INTERESANTÓW W SYTUACJACH TRUDNYCH
805/24 OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA – PROFESJONALIZM W OBSŁUDZE KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ INSTYTUCJONALNEGO
806/24 OBSŁUGA KLIENTA W URZĘDZIE / FIRMIE – NOWOCZESNE PODEJŚCIE GWARANTUJĄCE SUKCES
807/24 ŚWIADOME ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W PRACY Z KLIENTEM, W SYTUACJACH STRESOWYCH ORAZ TRUDNYCH
808/24 SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ PRZY DUŻEJ KONKURENCJI RYNKOWEJ
809/24 ZESPOŁOWA OBSŁUGA KLIENTA -ZESPÓŁ JAKO SYSTEM W OBSŁUDZE KLIENTA. KSZTAŁTOWANIE POSTAWY WSPÓŁPRACY I WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EFEKTY ZESPOŁU I FIRMY
810/24 TRENER – LIDER INNOWACYJNYCH METOD SPRZEDAŻY USŁUG I PRODUKTÓW
811/24 E-MARKETING – NOWOCZESNA I SKUTECZNA FORMA MARKETINGU
812/24 SKUTECZNY MARKETING – UTRZYMAĆ SIĘ NA RYNKU I POZYSKAĆ NOWYCH KLIENTÓW
813/24 PUBLIC RELATIONS W INSTYTUCJI/FIRMIE
814/24 REKLAMA/MARKETING -AUTOR TEKSTÓW I SLOGANÓW REKLAMOWYCH – COPYWRITER
815/24 SKUTECZNA SPRZEDAŻ – EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE TECHNIK OBSŁUGI KLIENTA W SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY
816/24 KREOWANIE WIZERUNKU URZĘDU/FIRMY
817/24 INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW OSÓB BEZROBOTNYCH – TRENING KREATYWNOŚCI DLA PRACOWNIKÓW PUP I WUP
818/24 ETYKA I ETYKIETA W PRACY URZĘDNIKA
819/24 KOMUNIKACJA I PRACA Z PACJENTEM NIEPEŁNOSPRAWNYM PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO, PRACOWNIKÓW NIEMEDYCZNYCH, LEKARZY I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ, ZGODNIE ZE STANDARDEM RZĄDOWEGO PROGRAMU DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA
820/24 STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA W URZĘDZIE/FIRMIE (W TYM TRUDNEGO KLIENTA) ORAZ SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM PRZY OBSŁUDZE KLIENTA
821/24 SAVOIR-VIVRE WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
822/24 ISTOTA PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO W KONTEKŚCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
823/24 NOWE STANDARDY PRACY I KIERUNKI WSPARCIA UDZIELANEGO OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
824/24 DOSTĘPNOŚĆ URZĘDU DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA – NAJNOWSZE STANDARDY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
825/24 TRUDNY KLIENT CZY TRUDNA SYTUACJA – KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY Z KLIENTEM