EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Obsługa klienta, sprzedaż i marketing
801/23 STANDARDY I ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ
802/23 PRACA W RODZINIE I WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, W TYM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
803/23 METODY KOMUNIKACJI, STANDARDY ZACHOWANIA SIĘ I ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ/FIRMIE
804/23 PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTÓW / INTERESANTÓW W SYTUACJACH TRUDNYCH
805/23 OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA – PROFESJONALIZM W OBSŁUDZE KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ INSTYTUCJONALNEGO
806/23 OBSŁUGA KLIENTA W URZĘDZIE / FIRMIE – NOWOCZESNE PODEJŚCIE GWARANTUJĄCE SUKCES
807/23 ŚWIADOME ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W PRACY Z KLIENTEM, W SYTUACJACH STRESOWYCH ORAZ TRUDNYCH
808/23 SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ PRZY DUŻEJ KONKURENCJI RYNKOWEJ
809/23 ZESPOŁOWA OBSŁUGA KLIENTA -ZESPÓŁ JAKO SYSTEM W OBSŁUDZE KLIENTA. KSZTAŁTOWANIE POSTAWY WSPÓŁPRACY I WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EFEKTY ZESPOŁU I FIRMY
810/23 TRENER – LIDER INNOWACYJNYCH METOD SPRZEDAŻY USŁUG I PRODUKTÓW
811/23 E-MARKETING – NOWOCZESNA I SKUTECZNA FORMA MARKETINGU
812/23 SKUTECZNY MARKETING – UTRZYMAĆ SIĘ NA RYNKU I POZYSKAĆ NOWYCH KLIENTÓW
813/23 PUBLIC RELATIONS W INSTYTUCJI/FIRMIE
814/23 REKLAMA/MARKETING -AUTOR TEKSTÓW I SLOGANÓW REKLAMOWYCH – COPYWRITER
815/23 SKUTECZNA SPRZEDAŻ – EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE TECHNIK OBSŁUGI KLIENTA W SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY
816/23 KREOWANIE WIZERUNKU URZĘDU/FIRMY
817/23 INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW OSÓB BEZROBOTNYCH – TRENING KREATYWNOŚCI
818/23 ETYKA I ETYKIETA W PRACY URZĘDNIKA
819/23 KOMUNIKACJA I PRACA Z PACJENTEM NIEPEŁNOSPRAWNYM PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO, PRACOWNIKÓW NIEMEDYCZNYCH, LEKARZY I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ, ZGODNIE ZE STANDARDEM RZĄDOWEGO PROGRAMU DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA
820/23 STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA W URZĘDZIE/FIRMIE (W TYM TRUDNEGO KLIENTA) ORAZ SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM PRZY OBSŁUDZE KLIENTA
821/23 SAVOIR-VIVRE WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
822/22 ISTOTA PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO W KONTEKŚCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
823/23 NOWE STANDARDY PRACY I KIERUNKI WSPARCIA UDZIELANEGO OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
824/23 ZASADY PROWADZENIA KOMUNIKACJI ORAZ WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA WOBEC OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z UWZGLĘDNIENIEM INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORAZ BARIER, W TYM BARIER FUNKCJONALNYCH I ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, WZROKOWĄ, SŁUCHOWĄ I PSYCHICZNĄ