EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy Oświata
01. KOMPETENTNY KIEROWNIK GOSPODARCZY / KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY W ZAKRESIE ORGANIZACJI BEZPIECZNYCH WARUNKÓW NAUKI I PRACY W PLACÓWCE OSWIATOWEJ
02. SEKRETARIAT SZKOLNY W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH-UJEDNOLICONY PRAWIDŁOWY OBIEG DOKUMENTÓW WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW W SPRAWIE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ(…)
03. ARCHIWUM/SKŁADNICA AKT W SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ – OBOWIĄZKI ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ ZWIĄZANE Z WYGASZANIEM, PRZEKSZTAŁCANIEM I WŁĄCZANIEM SZKÓŁ, W ZAKRESIE PORZĄDKOWANIA DOKUMENTACJI
04. KOMPETENTNY KIEROWNIK GOSPODARCZY / KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY W ZAKRESIE ORGANIZACJI BEZPIECZNYCH WARUNKÓW NAUKI I PRACY W PLACÓWCE OSWIATOWEJ
1001/22 – DYREKTOR SZKOŁY / PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W ROLI PRACODAWCY I ORGANU NADZORU W ROKU SZKOLNYM 2022 /2023. WSPÓŁPRACA DYREKTORA Z ORGANEM NADZORU I ORGANEM PROWADZĄCYM NA RZECZ POPRAWY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI– szkolenie Ogólnopolskie Dyrektorów Szkół/Placówek Oświatowych oraz Pracowników Organów Prowadzących i Organów Nadzoru
1001/22A DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO I NIEPUBLICZNEGO – ZADANIA, UPRAWNIENIA ORAZ OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRAKTYCE 2022 ORAZ 2023 ROKU
1002/22 SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – UWARUNKOWANIA I WYZWANIA PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
1003/22 CELE I ICH OPERACJONALIZACJA W ASPEKCIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
1004/22 TRENER PRACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – WSPIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WYBORZE, ZNALEZIENIU I UTRZYMANIU PRACY NA OTWARTYM RYNKU METODĄ ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO
1005/22 NOWE ZADANIA ORAZ STANDARDY DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W 2022 ROKU
1007/22 PRACA W RODZINIE I WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, W TYM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
1008/22 METODY KOMUNIKACJI, STANDARDY ZACHOWANIA SIĘ I ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ/FIRMIE
1009/22 JĘZYK MIGOWY W OBSŁUDZE KLIENTA – KURS PODSTAWOWY OBSŁUGI KLIENTA Z WADĄ SŁUCHU
1010/22 KURS JĘZYKA MIGOWEGO – ROZSZERZONE SŁOWNICTWO J.MIGOWEGO NIEZBĘDNE DO OBSŁUGI KLIENTÓW Z WADĄ SŁUCHU
1011/22 PROCES NOSTRYFIKACJI W POLSCE . UZNAWANIE ZAGRANICZNYCH DYPLOMÓW I ŚWIADECTW