EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Negocjacje, psychologia, zarządzanie
701/20 ŚWIADOMA I SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ZESPOLE PRACOWNICZYM
702/20 PROBLEMATYKA MOBBINGU W MIEJSCU PRACY (PRZYCZYNY I SKUTKI) – SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW I KADRY KIEROWNICZEJ.
703/20 TECHNIKI MEDIACYJNE W PRACY Z TRUDNYM KLIENTEM W INSTYTUCJI ORAZ ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI
704/20 NEGOCJACJE W HANDLU – PSYCHOLOGIA TRUDNYCH NEGOCJACJI W PRAKTYCE
705/20 NEGOCJACJE BEZ TAJEMNIC – STANDARDY ŚWIATOWE –ISTOTA, STRATEGIE, ZASADY, TECHNIKI – UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW GWARANTUJĄCE SUKCES URZĘDU/FIRMY NA RYNKU
706/20 ETYKIETA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
707/20 ETYKA URZĘDNICZA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I OBSŁUGA INTERESANTÓW
708/20 KOMUNIKACJA Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ
709/20 ROLA I ZNACZENIE KOMPETENCJI OSOBISTYCH I SPOŁECZNYCH W ZESPOLE PRACOWNICZYM I PRACY Z KLIENTEM
710/20 SPOŁECZNE I ZAWODOWE FUNKCJONOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
711/20 KONFLIKT W MIEJSCU PRACY – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW
712/20 STRES W PRACY I WYPALENIE ZAWODOWE. POKONYWANIE STRESU W PRACY ORAZ W KONTAKCIE Z KLIENTEM
713/20 STRES W MIEJSCU PRACY A ZDROWIE- RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ZAWODOWYM
714/20 STRES PRACOWNIKA I MENEDŻERA PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH ZAWODOWYCH – A ZDROWIE I EFEKTYWNOŚĆ W PRACY
715/20 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W EFEKTYWNYM ZESPOLE PRACOWNICZYM
716/20 SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W RELACJACH ZAWODOWYCH URZĘDU / FIRMY
717/20 UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W GRUPIE I Z GRUPĄ – OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA CZASU PRACY
718/20 ROZWÓJ OSOBISTY PRACOWNIKA W KONTEKŚCIE WZROSTU JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PRACY
719/20 TWORZENIE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ORAZ BUDOWANIE I ROZWIJANIE EFEKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW W OPARCIU O PREDYSPOZYCJE, TALENTY I MOCNE STRONY PRACOWNIKÓW
720/20 ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY I EFEKTYWNOŚCIĄ OSOBISTĄ. UMIEJĘTNOŚĆ SPRAWNEGO DZIAŁANIA POD PRESJĄ CZASU I W SYTUACJACH TRUDNYCH
721/20 SKUTECZNE WPROWADZANIE ZMIAN W URZĘDZIE /FIRMIE /ORGANIZACJI – ZARZĄDZANIE PROCESEM ZMIANY
722/20 KREATYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
723/20 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W FIRMIE / ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ –DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH SKUTECZNEGO KIEROWNIKA/MENEDŻERA
724/20 SPRAWNA KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ/FIRMIE –DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH
725/20 SKUTECZNY MENEDŻER – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH
726/20 ŚWIADOME I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ORAZ POZAFINANSOWE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ
727/20 ZARZĄDZANIE PRZEZ MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
728/20 DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW I ZARZĄDZANIE TRUDNYMI SYTUACJAMI INTERPERSONALNYMI
729/20 ZARZĄDZANIE PRZEZ OCENIANIE I KONTROLĘ EFEKTÓW PRACY PRACOWNIKÓW W FIRMIE/INSTYTUCJI
730/20 WYKORZYSTANIE UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH W ZARZĄDZANIU
731/20 PRAWO PRACY W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
732/20 UMIEJĘTNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM.
733/20 WARSZTATY SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM WŁASNYM I PRACOWNIKÓW – SZKOLENIE DLA MENAGERÓW, OSÓB KIERUJĄCYCH ZASOBAMI LUDZKIMI ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZESPOŁACH PRACOWNICZYCH
734/20 SKUTECZNA KOMUNIKACJA I EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA W ZESPOLE PRACOWNICZYM
735/20 MOTYWOWANIE SIEBIE I INNYCH DO DZIAŁANIA I ROZWOJU W OBLICZU WYZWAŃ ZAWODOWYCH
736/20 WYPALENIE ZAWODOWE A ZDROWIE I SKUTECZNOŚC W PRACY – PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKA FIRMY/URZĘDU
737/20 INTEGRACJA ZESPOŁU PRACOWNICZEGO URZĘDU/FIRMY , KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BUDOWANIA WSPÓŁPRACY, UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ZAŻEGNYWANIA KONFLIKTÓW W GRUPIE PRACOWNIKÓW – SPRAWNY I KOMPETENTNY URZĄD/FIRMA – PRZYJAZNY DLA KLIENTA
738/20 INTERPERSONALNE I OSOBOWOŚCIOWE KOMPETENCJE W ZAWODZIE KONTROLERA. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KONTROLI ORAZ RELACJI MIĘDZY PRACOWNIKIEM KONTROLI A OSOBĄ KONTROLOWANĄ
739/20 SZTUKA NEGOCJACJI I STRATEGIE NEGOCJACYJNE JAKO NARZĘDZIA SKUTECZNEJ I SATYSFAKCJONUJĄCEJ PRACY Z LUDŹMI
740/20 SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO – ROZPOZNAWANIE ZJAWISKA I ZAPOBIEGANIE SKUTKOM
741/20 RÓŻNICE MIĘDZYKULTUROWE
742/20 KOMUNIKACJA W ZESPOLE
743/20 REDUKCJA STRESU ZAWODOWEGO I PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU
744/20 BUDOWANIE SILNEGO ZESPOŁU
745/20 KREATYWNOŚĆ W BIZNESIE
746/20 WSPÓŁPRACA Z POKOLENIEM MILLENIALSÓW
747/20 INTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE