EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Negocjacje, psychologia, zarządzanie
701/24 BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W RÓŻNORODNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH ORAZ W ŻYCIU PRYWATNYM
702/24 ŚWIADOMA I SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ZESPOLE PRACOWNICZYM
703/24 MOBBING, MOLESTOWANIE, MOLESTOWANIE SEKSUALNE I DYSKRYMINACJA – PRZECIWDZIAŁANIE ORAZ PROCEDURY WYMAGANE W MIEJSCU PRACY
704/24 TECHNIKI MEDIACYJNE W PRACY Z TRUDNYM KLIENTEM W INSTYTUCJI ORAZ ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI
705/24 NEGOCJACJE W HANDLU – PSYCHOLOGIA TRUDNYCH NEGOCJACJI W PRAKTYCE
706/24 NEGOCJACJE BEZ TAJEMNIC – STANDARDY ŚWIATOWE –ISTOTA, STRATEGIE, ZASADY, TECHNIKI – UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW GWARANTUJĄCE SUKCES URZĘDU/FIRMY NA RYNKU
707/24 ETYKIETA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
708/24 ETYKA I ETYKIETA W PRACY URZĘDNIKA
709/24 KOMUNIKACJA Z INTERESANTEM/KLIENTEM W URZĘDZIE/FIRMIE
710/24 ROLA I ZNACZENIE MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIM
711/24 SPOŁECZNE I ZAWODOWE FUNKCJONOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
712/24 KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW ORAZ POZYTYWNE PODEJŚCIE DO SYTUACJI KONFLIKTOWYCH
713/24 STRES W PRACY I WYPALENIE ZAWODOWE. POKONYWANIE STRESU W PRACY ORAZ W KONTAKCIE Z KLIENTEM
714/24 STRES W MIEJSCU PRACY A ZDROWIE- RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ZAWODOWYM
715/24 STRES PRACOWNIKA I MENEDŻERA PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH ZAWODOWYCH – A ZDROWIE I EFEKTYWNOŚĆ W PRACY
716/24 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W EFEKTYWNYM ZESPOLE PRACOWNICZYM
717/24 SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W RELACJACH ZAWODOWYCH URZĘDU / FIRMY
718/24 UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W GRUPIE I Z GRUPĄ – OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA CZASU PRACY
719/24 ROZWÓJ OSOBISTY PRACOWNIKA W KONTEKŚCIE WZROSTU JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PRACY
720/24 NOWOCZESNE KIEROWANIE ZESPOŁEM – TECHNIKI I KOMPETENCJE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ ORAZ ORGANIZACJI PRACY
721/24 ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY I EFEKTYWNOŚCIĄ OSOBISTĄ. UMIEJĘTNOŚĆ SPRAWNEGO DZIAŁANIA POD PRESJĄ CZASU I W SYTUACJACH TRUDNYCH
722/24 SKUTECZNE WPROWADZANIE ZMIAN W URZĘDZIE /FIRMIE /ORGANIZACJI – ZARZĄDZANIE PROCESEM ZMIANY
723/24 KREATYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
724/24 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W FIRMIE / ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ –DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH SKUTECZNEGO KIEROWNIKA/MENEDŻERA
725/24 SPRAWNA KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ/FIRMIE –DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH
726/24 SKUTECZNY MENEDŻER – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH
727/24 ŚWIADOME I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ORAZ POZAFINANSOWE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ
728/24 ZARZĄDZANIE PRZEZ MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
729/24 DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW I ZARZĄDZANIE TRUDNYMI SYTUACJAMI INTERPERSONALNYMI
730/24 ZARZĄDZANIE PRZEZ OCENIANIE I KONTROLĘ EFEKTÓW PRACY PRACOWNIKÓW W FIRMIE/INSTYTUCJI
731/24 WYKORZYSTANIE UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH W ZARZĄDZANIU
732/24 PRAWO PRACY W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
733/24 UMIEJĘTNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM.
734/24 WARSZTATY SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM WŁASNYM I PRACOWNIKÓW – SZKOLENIE DLA MENAGERÓW, OSÓB KIERUJĄCYCH ZASOBAMI LUDZKIMI ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZESPOŁACH PRACOWNICZYCH
735/24 SKUTECZNA KOMUNIKACJA I EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA W ZESPOLE PRACOWNICZYM
736/24 MOTYWOWANIE SIEBIE I INNYCH DO DZIAŁANIA I ROZWOJU W OBLICZU WYZWAŃ ZAWODOWYCH
737/24 WYPALENIE ZAWODOWE A ZDROWIE I SKUTECZNOŚĆ W PRACY – PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKA FIRMY/URZĘDU
738/24 INTEGRACJA ZESPOŁU PRACOWNICZEGO URZĘDU/FIRMY , KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BUDOWANIA WSPÓŁPRACY, UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ZAŻEGNYWANIA KONFLIKTÓW W GRUPIE PRACOWNIKÓW – SPRAWNY I KOMPETENTNY URZĄD/FIRMA – PRZYJAZNY DLA KLIENTA
739/24 INTERPERSONALNE I OSOBOWOŚCIOWE KOMPETENCJE W ZAWODZIE KONTROLERA. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KONTROLI ORAZ RELACJI MIĘDZY PRACOWNIKIEM KONTROLI A OSOBĄ KONTROLOWANĄ
740/24 SZTUKA NEGOCJACJI I STRATEGIE NEGOCJACYJNE JAKO NARZĘDZIA SKUTECZNEJ I SATYSFAKCJONUJĄCEJ PRACY Z LUDŹMI
741/24 SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO – ROZPOZNAWANIE ZJAWISKA I ZAPOBIEGANIE SKUTKOM
742/24 RÓŻNICE MIĘDZYKULTUROWE
743/24 REDUKCJA STRESU ZAWODOWEGO I PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU
744/24 ZASADY, TECHNIKI I MECHANIZMY ZARZĄDZANIA LUDŹMI, ORGANIZACJA PRACY I ORIENTACJA NA OSIĄGANIE CELÓW
745/24 KREATYWNOŚĆ W BIZNESIE
746/24 WSPÓŁPRACA Z POKOLENIEM MILLENIALSÓW
747/24 INTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE
748/24 ROLA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W UMIEJĘTNOŚCI GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM (WORK-LIFE BALANCE), PROFILAKTYKA STRESU POPRZEZ UMIEJĘTNE ZARZĄDZANIE CZASEM
749/24 PROFESJONALIZM W DORADZTWIE ZAWODOWYM PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
750/24 MOTYWOWANIE DOSTOSOWANE DO TYPU OSOBOWOŚCI – JAK SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE/FIRMIE
752/24. Wystąpienia publiczne i medialne pracownika firmy/instytucji/PUP