EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Negocjacje, psychologia, zarządzanie
701/22 TRENER PRACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – WSPIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WYBORZE, ZNALEZIENIU I UTRZYMANIU PRACY NA OTWARTYM RYNKU METODĄ ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO
702/22 ŚWIADOMA I SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ZESPOLE PRACOWNICZYM
703/22 PROBLEMATYKA MOBBINGU W MIEJSCU PRACY (PRZYCZYNY I SKUTKI) – SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW I KADRY KIEROWNICZEJ.
704/22 TECHNIKI MEDIACYJNE W PRACY Z TRUDNYM KLIENTEM W INSTYTUCJI ORAZ ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI
705/22 NEGOCJACJE W HANDLU – PSYCHOLOGIA TRUDNYCH NEGOCJACJI W PRAKTYCE
706/22 NEGOCJACJE BEZ TAJEMNIC – STANDARDY ŚWIATOWE –ISTOTA, STRATEGIE, ZASADY, TECHNIKI – UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW GWARANTUJĄCE SUKCES URZĘDU/FIRMY NA RYNKU
707/22 ETYKIETA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
708/22 ETYKA URZĘDNICZA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I OBSŁUGA INTERESANTÓW
709/22 KOMUNIKACJA Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ
710/22 ROLA I ZNACZENIE KOMPETENCJI OSOBISTYCH I SPOŁECZNYCH W ZESPOLE PRACOWNICZYM I PRACY Z KLIENTEM
711/22 SPOŁECZNE I ZAWODOWE FUNKCJONOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
712/22 KONFLIKT W MIEJSCU PRACY – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW
713/22 STRES W PRACY I WYPALENIE ZAWODOWE. POKONYWANIE STRESU W PRACY ORAZ W KONTAKCIE Z KLIENTEM
714/22 STRES W MIEJSCU PRACY A ZDROWIE- RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ZAWODOWYM
715/22 STRES PRACOWNIKA I MENEDŻERA PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH ZAWODOWYCH – A ZDROWIE I EFEKTYWNOŚĆ W PRACY
716/22 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W EFEKTYWNYM ZESPOLE PRACOWNICZYM
717/22 SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W RELACJACH ZAWODOWYCH URZĘDU / FIRMY
718/22 UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W GRUPIE I Z GRUPĄ – OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA CZASU PRACY
719/22 ROZWÓJ OSOBISTY PRACOWNIKA W KONTEKŚCIE WZROSTU JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PRACY
720/22 TWORZENIE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ORAZ BUDOWANIE I ROZWIJANIE EFEKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW W OPARCIU O PREDYSPOZYCJE, TALENTY I MOCNE STRONY PRACOWNIKÓW
721/22 ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY I EFEKTYWNOŚCIĄ OSOBISTĄ. UMIEJĘTNOŚĆ SPRAWNEGO DZIAŁANIA POD PRESJĄ CZASU I W SYTUACJACH TRUDNYCH
722/22 SKUTECZNE WPROWADZANIE ZMIAN W URZĘDZIE /FIRMIE /ORGANIZACJI – ZARZĄDZANIE PROCESEM ZMIANY
723/22 KREATYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
724/22 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W FIRMIE / ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ –DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH SKUTECZNEGO KIEROWNIKA/MENEDŻERA
725/22 SPRAWNA KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ/FIRMIE –DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH
726/22 SKUTECZNY MENEDŻER – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH
727/22 ŚWIADOME I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ORAZ POZAFINANSOWE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ
728/22 ZARZĄDZANIE PRZEZ MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
729/22 DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW I ZARZĄDZANIE TRUDNYMI SYTUACJAMI INTERPERSONALNYMI
730/22 ZARZĄDZANIE PRZEZ OCENIANIE I KONTROLĘ EFEKTÓW PRACY PRACOWNIKÓW W FIRMIE/INSTYTUCJI
731/22 WYKORZYSTANIE UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH W ZARZĄDZANIU
732/22 PRAWO PRACY W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
733/22 UMIEJĘTNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM.
734/22 WARSZTATY SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM WŁASNYM I PRACOWNIKÓW – SZKOLENIE DLA MENAGERÓW, OSÓB KIERUJĄCYCH ZASOBAMI LUDZKIMI ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZESPOŁACH PRACOWNICZYCH
735/22 SKUTECZNA KOMUNIKACJA I EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA W ZESPOLE PRACOWNICZYM
736/22 MOTYWOWANIE SIEBIE I INNYCH DO DZIAŁANIA I ROZWOJU W OBLICZU WYZWAŃ ZAWODOWYCH
737/22 WYPALENIE ZAWODOWE A ZDROWIE I SKUTECZNOŚC W PRACY – PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKA FIRMY/URZĘDU
738/22 INTEGRACJA ZESPOŁU PRACOWNICZEGO URZĘDU/FIRMY , KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BUDOWANIA WSPÓŁPRACY, UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ZAŻEGNYWANIA KONFLIKTÓW W GRUPIE PRACOWNIKÓW – SPRAWNY I KOMPETENTNY URZĄD/FIRMA – PRZYJAZNY DLA KLIENTA
739/22 INTERPERSONALNE I OSOBOWOŚCIOWE KOMPETENCJE W ZAWODZIE KONTROLERA. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KONTROLI ORAZ RELACJI MIĘDZY PRACOWNIKIEM KONTROLI A OSOBĄ KONTROLOWANĄ
740/22 SZTUKA NEGOCJACJI I STRATEGIE NEGOCJACYJNE JAKO NARZĘDZIA SKUTECZNEJ I SATYSFAKCJONUJĄCEJ PRACY Z LUDŹMI
741/22 SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO – ROZPOZNAWANIE ZJAWISKA I ZAPOBIEGANIE SKUTKOM
742/22 RÓŻNICE MIĘDZYKULTUROWE
743/22 REDUKCJA STRESU ZAWODOWEGO I PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU
744/22 BUDOWANIE SILNEGO ZESPOŁU
745/22 KREATYWNOŚĆ W BIZNESIE
746/22 WSPÓŁPRACA Z POKOLENIEM MILLENIALSÓW
747/22 INTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE
748/22 ROLA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W UMIEJĘTNOŚCI GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM (WORK-LIFE BALANCE), PROFILAKTYKA STRESU POPRZEZ UMIEJĘTNE ZARZĄDZANIE CZASEM
749/22 PROFESJONALIZM W DORADZTWIE ZAWODOWYM PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
750/22 FUNKCJONOWANIE PRACOWNIKA FIRMY/INSTYTUCJI W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI ZAWODOWEJ PODCZAS ORAZ PO ZAKOŃCZENIU RESTRYKCJI I OGRANICZEŃ SPOWODOWANYCH PANDEMIĄ COVID-19
751/22 FUNKCJONOWANIE PRACOWNIKA I FIRMY / URZĘDU W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI – W OKRESIE I PO WYJŚCIU Z PANDEMII COVID-19
752/22 URZĄD / FIRMA W PRZYSZŁOŚCI – NOWA RZECZYWISTOŚĆ W ŚRODOWISKU PRACY SPOWODOWNA PRACĄ ZDALNA/HYBRYDOWĄ – JAK WYKORZYSTAĆ DOŚWIADCZENIA Z OKRESU PNDEMII DO WZROSTU KOMPETENCJI, JAKOSCI I WARTOŚCI URZĘDU/FIRMY
753/22 BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W RÓŻNORODNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH ORAZ W ŻYCIU PRYWATNYM