EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy Negocjacje, psychologia
01. NEGOCJACJE W HANDLU – PSYCHOLOGIA TRUDNYCH NEGOCJACJI W PRAKTYCE
02. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – JAK BYĆ SOBĄ A JEDNOCZEŚNIE WZBUDZAĆ NIEPRZECIĘTNE ZAINTERESOWANIE.
03. WSPÓŁPRACA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EFEKTY ZESPOŁU – EFEKTYWNY ZESPÓŁ PRACOWNICZY.
04. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W FIRMIE / ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ –DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH SKUTECZNEGO KIEROWNIKA/MENEDŻERA
05. SKUTECZNY MENEDŻER – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH
06. ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY PODWŁADNYCH I EFEKTYWNOŚCIĄ OSOBISTĄ.
701/23 BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W RÓŻNORODNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH ORAZ W ŻYCIU PRYWATNYM
702/23 ŚWIADOMA I SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ZESPOLE PRACOWNICZYM
703/23 MOBBING, MOLESTOWANIE, MOLESTOWANIE SEKSUALNE I DYSKRYMINACJA – PRZECIWDZIAŁANIE ORAZ PROCEDURY WYMAGANE W MIEJSCU PRACY
704/23 TECHNIKI MEDIACYJNE W PRACY Z TRUDNYM KLIENTEM W INSTYTUCJI ORAZ ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI
705/23 NEGOCJACJE W HANDLU – PSYCHOLOGIA TRUDNYCH NEGOCJACJI W PRAKTYCE
706/23 NEGOCJACJE BEZ TAJEMNIC – STANDARDY ŚWIATOWE –ISTOTA, STRATEGIE, ZASADY, TECHNIKI – UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW GWARANTUJĄCE SUKCES URZĘDU/FIRMY NA RYNKU
707/23 ETYKIETA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
708/23 ETYKA URZĘDNICZA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I OBSŁUGA INTERESANTÓW
709/23 KOMUNIKACJA Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ
710/23 ROLA I ZNACZENIE KOMPETENCJI OSOBISTYCH I SPOŁECZNYCH W ZESPOLE PRACOWNICZYM I PRACY Z KLIENTEM
711/23 SPOŁECZNE I ZAWODOWE FUNKCJONOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
712/23 KONFLIKT W MIEJSCU PRACY – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW
713/23 STRES W PRACY I WYPALENIE ZAWODOWE. POKONYWANIE STRESU W PRACY ORAZ W KONTAKCIE Z KLIENTEM
714/23 STRES W MIEJSCU PRACY A ZDROWIE- RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ZAWODOWYM
715/23 STRES PRACOWNIKA I MENEDŻERA PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH ZAWODOWYCH – A ZDROWIE I EFEKTYWNOŚĆ W PRACY
716/23 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W EFEKTYWNYM ZESPOLE PRACOWNICZYM
717/23 SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W RELACJACH ZAWODOWYCH URZĘDU / FIRMY
718/23 UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W GRUPIE I Z GRUPĄ – OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA CZASU PRACY
719/23 ROZWÓJ OSOBISTY PRACOWNIKA W KONTEKŚCIE WZROSTU JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PRACY
720/23 TWORZENIE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ORAZ BUDOWANIE I ROZWIJANIE EFEKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW W OPARCIU O PREDYSPOZYCJE, TALENTY I MOCNE STRONY PRACOWNIKÓW
721/23 ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY I EFEKTYWNOŚCIĄ OSOBISTĄ. UMIEJĘTNOŚĆ SPRAWNEGO DZIAŁANIA POD PRESJĄ CZASU I W SYTUACJACH TRUDNYCH
722/23 SKUTECZNE WPROWADZANIE ZMIAN W URZĘDZIE /FIRMIE /ORGANIZACJI – ZARZĄDZANIE PROCESEM ZMIANY
723/23 KREATYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
724/23 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W FIRMIE / ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ –DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH SKUTECZNEGO KIEROWNIKA/MENEDŻERA
725/23 SPRAWNA KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ/FIRMIE –DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH
726/23 SKUTECZNY MENEDŻER – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH
727/23 ŚWIADOME I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ORAZ POZAFINANSOWE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ
728/23 ZARZĄDZANIE PRZEZ MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
729/23 DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW I ZARZĄDZANIE TRUDNYMI SYTUACJAMI INTERPERSONALNYMI
730/23 ZARZĄDZANIE PRZEZ OCENIANIE I KONTROLĘ EFEKTÓW PRACY PRACOWNIKÓW W FIRMIE/INSTYTUCJI
731/23 WYKORZYSTANIE UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH W ZARZĄDZANIU
732/23 PRAWO PRACY W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
733/23 UMIEJĘTNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM.
734/23 WARSZTATY SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM WŁASNYM I PRACOWNIKÓW – SZKOLENIE DLA MENAGERÓW, OSÓB KIERUJĄCYCH ZASOBAMI LUDZKIMI ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZESPOŁACH PRACOWNICZYCH
735/23 SKUTECZNA KOMUNIKACJA I EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA W ZESPOLE PRACOWNICZYM
736/23 MOTYWOWANIE SIEBIE I INNYCH DO DZIAŁANIA I ROZWOJU W OBLICZU WYZWAŃ ZAWODOWYCH
737/23 WYPALENIE ZAWODOWE A ZDROWIE I SKUTECZNOŚC W PRACY – PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKA FIRMY/URZĘDU
738/23 INTEGRACJA ZESPOŁU PRACOWNICZEGO URZĘDU/FIRMY , KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BUDOWANIA WSPÓŁPRACY, UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ZAŻEGNYWANIA KONFLIKTÓW W GRUPIE PRACOWNIKÓW – SPRAWNY I KOMPETENTNY URZĄD/FIRMA – PRZYJAZNY DLA KLIENTA
739/23 INTERPERSONALNE I OSOBOWOŚCIOWE KOMPETENCJE W ZAWODZIE KONTROLERA. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KONTROLI ORAZ RELACJI MIĘDZY PRACOWNIKIEM KONTROLI A OSOBĄ KONTROLOWANĄ
740/23 SZTUKA NEGOCJACJI I STRATEGIE NEGOCJACYJNE JAKO NARZĘDZIA SKUTECZNEJ I SATYSFAKCJONUJĄCEJ PRACY Z LUDŹMI
741/23 SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO – ROZPOZNAWANIE ZJAWISKA I ZAPOBIEGANIE SKUTKOM
742/23 RÓŻNICE MIĘDZYKULTUROWE
743/23 REDUKCJA STRESU ZAWODOWEGO I PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU
744/23 BUDOWANIE SILNEGO ZESPOŁU
745/23 KREATYWNOŚĆ W BIZNESIE
746/23 WSPÓŁPRACA Z POKOLENIEM MILLENIALSÓW
747/23 INTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE
748/23 ROLA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W UMIEJĘTNOŚCI GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM (WORK-LIFE BALANCE), PROFILAKTYKA STRESU POPRZEZ UMIEJĘTNE ZARZĄDZANIE CZASEM
749/23 PROFESJONALIZM W DORADZTWIE ZAWODOWYM PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
750/23 FUNKCJONOWANIE PRACOWNIKA FIRMY/INSTYTUCJI W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI ZAWODOWEJ PODCZAS ORAZ PO ZAKOŃCZENIU RESTRYKCJI I OGRANICZEŃ SPOWODOWANYCH PANDEMIĄ COVID-19
751/23 FUNKCJONOWANIE PRACOWNIKA I FIRMY / URZĘDU W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI – W OKRESIE I PO WYJŚCIU Z PANDEMII COVID-19
752/23 URZĄD / FIRMA W PRZYSZŁOŚCI – NOWA RZECZYWISTOŚĆ W ŚRODOWISKU PRACY SPOWODOWNA PRACĄ ZDALNA/HYBRYDOWĄ – JAK WYKORZYSTAĆ DOŚWIADCZENIA Z OKRESU PNDEMII DO WZROSTU KOMPETENCJI, JAKOSCI I WARTOŚCI URZĘDU/FIRMY
753/23 MOTYWOWANIE DOSTOSOWANE DO TYPU OSOBOWOŚCI – JAK SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE/FIRMIE