EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

SZKOLENIA ON-LINE 2021 R.

Link do wszystkich szkoleń on-line: https://eceprestiz.pl/szkolenia-online/

Wybrane szkolenia on-line

KONTROLE ZEWNĘTRZNE A COVID-19 https://eceprestiz.pl/kontrole-zewnetrzne-a-covid-19/

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PROWADZONE PRZEZ PUP https://eceprestiz.pl/kontrole-zewnetrzne-prowadzone-przez-up/

OBSŁUGA KLIENTA ONLINE https://eceprestiz.pl/obsluga-klienta-online/

REJESTRACJA BEZROBOTNYCH W 2021 ROKU https://eceprestiz.pl/rejestracja-bezrobotnych-nowe-rozporzadzenie/

REJESTRACJA BEZROBOTNYCH CUDZOZIEMCÓW https://eceprestiz.pl/rejestracja-bezrobotnych-cudzoziemcow/

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W PUP https://eceprestiz.pl/legalne-zatrudnienie-cudzoziemcow-w-polsce/

CUDOZIEMCY W PUP A TARCZE ANTYKRYZYSOWE https://eceprestiz.pl/cudzoziemiec-pup/

STRAŻ GRANICZNA – CUDZOZIEMIEC – URZĄD PRACY https://eceprestiz.pl/straz-graniczna-organ-kontrolny-a-cudzoziemcy/

KPA W ZATRUDNANIU CUDZOZIEMCÓW https://eceprestiz.pl/kpa-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow/

INFORMACJA STAROSTY W 2021 ROKU https://eceprestiz.pl/informacja-starosty/

DORADCA PUP – KLIENT ON-LINE https://eceprestiz.pl/doradca-pup-klient-on-line/

DORADCA KLIENTA – NOWOCZESNY WARSZTAT https://eceprestiz.pl/doradca-klienta-warsztaty-doskonalenia-kwalifikacji/

DORADCA, POSREDNIK, SPECJ. DS. ROZWOJU/PROGRAMÓW https://eceprestiz.pl/doradca-klienta-jako-ekspert-w-swiadczeniu-uslug-2020/

DORADCA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO https://eceprestiz.pl/doradca-klienta-instytucjonalnego-jako-partner-wspieraja%cc%a8cy-dzialania-pracodawcy-w-2020-roku/

PORADNICTWO DLA POŚREDNIKÓW https://eceprestiz.pl/poradnictwo-dla-posrednikow/

PROFESJONALIZM W DORADZTWIE ZAWODOWYM https://eceprestiz.pl/profesjonalizm-w-doradztwie-zawodowym/

PORADNICTWO GRUPOWE/BILANS KOMPETENCJI https://eceprestiz.pl/poradnictwo-grupowe/

AKTYWIZACJA I ADAPTACJA A ZMIANY RYNKU https://eceprestiz.pl/aktywizacja-i-adaptacja-a-zmiany-rynku/

SKUTECZNA REALIZACJA OFERT PRACY https://eceprestiz.pl/skuteczna-realizacja-ofert-pracy/

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH https://eceprestiz.pl/standardy-i-zasady-obslugi-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-instytucji-publicznej/

IPD W 2021 https://eceprestiz.pl/ipd-w-2020/

INSTRUMENTY RYNKU PRACY https://eceprestiz.pl/instrumenty-rynku-pracy/

INSTRUMENTY A POMOC DE MINIMIS W 2021 R. https://eceprestiz.pl/instrumenty-a-pomoc-de-minimis/

DOTACJA, REFUNDACJA, DOPOSAŻENIA 2021 https://eceprestiz.pl/dotacja-refundacja-doposazenie-2021/

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA https://eceprestiz.pl/spoldzielnia-socjalna/

PUP A TARCZE ZWIĄZANE Z COVID-19 https://eceprestiz.pl/tarcza-branzowa-i-tarcza-antykryzysowa/

NOWOŚCI W KFS W 2021 https://eceprestiz.pl/nowosci-w-kfs-w-2020/

PFRON – URZĄD PRACY ROZLICZANIE, NIEPEŁNOSPRAWNI https://eceprestiz.pl/pfron-urzad-pracy/

STAŻE ORAZ BONY W 2021 https://eceprestiz.pl/staze-oraz-bony-stazowe-w-2020/

POMOC PUBLICZNA/ DE MINIMIS W 2021 ROKU A TARCZE https://eceprestiz.pl/pomoc-publiczna-pomoc-de-minimis-a-tarcza-antykryzysowa/

RADY RYNKU PRACY A PUP https://eceprestiz.pl/rady-rynku-pracy-a-pup/

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI https://eceprestiz.pl/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci-na-potrzeby-rynku-pracy-oraz-klasyfikacja-zawodow-szkolnictwa-zawodowego-w-praktyce-pup/

PRAWO PRACY https://eceprestiz.pl/prawo-pracy/

MOBBING / DYSKRYMINACJA/ MOLESTOWANIE-OŚWIATA https://eceprestiz.pl/przeciwdzialanie-mobbingowi-i-dyskryminacji/

MOBBING / DYSKRYMINACJA – FIRMA/INSTYTUCJA https://eceprestiz.pl/przeciwdzialanie-mobbingowi-i-dyskryminacji-firma/

PRACA ZDALNA W 2021 ROKU https://eceprestiz.pl/praca-zdalna/

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE https://eceprestiz.pl/pracownicze-plany-kapitalowe-2020-obowiazki-pracodawcy/

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO https://eceprestiz.pl/kodeks-postepowania-administracyjnego/

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2021 ROKU https://eceprestiz.pl/male-zamowienia-publiczne/

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ https://eceprestiz.pl/dostep-do-informacji-publicznej/

DOBÓR PRÓBY W PROCESIE KONTROLI https://eceprestiz.pl/dobor-proby-w-procesie-kontroli/

KONTROLA/AUDYT W ADMINISTRACJI https://eceprestiz.pl/kontrola-audyt-w-administracji/

DOKUMENTACJA KONTROLI / AUDYTU https://eceprestiz.pl/dokumentacja-kontroli-audytu/

PRZYGOTOWANIE ORAZ POSTĘPOWANIE KONTROLNE W 2021 R. https://eceprestiz.pl/przygotowanie-oraz-postepowanie-kontrolne/

CZYNNOŚCI KONTROLERA / AUDYTORA https://eceprestiz.pl/czynnosci-kontrolera-audytora/

NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH https://eceprestiz.pl/naruszenie-dyscypliny-finansow-publicznych/

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI/WINDYKACJA https://eceprestiz.pl/windykacja-sadowa-i-komornicza/

KOMPETENTNY KIEROWNIK GOSPODARCZY https://eceprestiz.pl/kompetentny-kierownik-gospodarczy-kierownik-administracyjny-w-zakresie-organizacji-bezpiecznych-warunkow-nauki-i-pracy-w-placowce-oswiatowej/

ARCHIWUM / SKŁADNICA AKT https://eceprestiz.pl/archiwum-skladnica-akt-w-szkole-placowce-oswiatowej-obowiazki-administracyjne-szkol-zwiazane-z-wygaszaniem-przeksztalcaniem-i-wlaczaniem-szkol-w-zakresie-porzadkowania-dokumentacji/

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII https://eceprestiz.pl/odnawialne-zrodla-energii/

WYPALENIE ZAWODOWE https://eceprestiz.pl/wypalenie-zawodowe/

REALIZACJA PROJEKTU UE W PUP A COVID-19 https://eceprestiz.pl/realizacja-projektu-ue-w-pup-a-covid-19/

ROZLICZANIE PROJEKTU UE A COVID-19 https://eceprestiz.pl/rozliczanie-projektu-ue-a-covid-19/

PRAWO POMOCY SPOŁECZNEJ https://eceprestiz.pl/prawa-pomocy-spolecznej/